دکتر ویولت ادیب

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی
تخصص: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس: شیراز - خیابان اردیبهشت، بین پوستچی و مشیر فاطمی، ساختمان پرتو کلینیک، طبقه دوم
تلفن: 32302988 - 32332988