دکتر مژگان زحمتکشان

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

درمانگاه امام رضا (ع):
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: 36474140,36474640