دکتر مرضیه سنویی فریمانی

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: همدان، خیابان بوعلی، مجتمع پزشکی پارس

تلفن مطب: 32511777