دکتر محمد محتسبی

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: کرج - خیابان قزوین، ساختمان پزشکان پردیس، شماره 594
تلفن مطب: 02632225778