دکتر فرشته فارغی نائینی

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماری های عفونی
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: اصفهان - دروازه شیراز ابتدای چهارباغ بالا بن بست دادستان ساختمان پارس
تلفن مطب: -