دکتر فرانک دهقانی

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد

مطب:
آدرس: شیراز، خیابان اردیبهشت، روبروی دفتر روزنامه نیم نگاه
تلفن: -

بیمارستان ام آر آی (مرکزی شیراز):
آدرس: شیراز، خیابان چمران
تلفن: 36278584,36273300,36284411-26

درمانگاه شهید دستغیب:
آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب باغ ملی
تلفن: 32288064,32288065,32288066