دکتر علی اکبر طاهریان

پزشک متخصص زنان و زایمان
تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی، نبش سیدعلی خان
تلفن مطب: 32224683