دکتر شهریار هاشم زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه

تخصص:  فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

آدرس مطب: تبریز، خیابان 7 تیر، روبروی هواپیمایی جمهوری اسلامی، ساختمان پزشکان یاس

تلفن مطب: 36568687 - 36558987