دکتر سید شهرام افضلی

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم پزشک
استان: مرکزی
شهر: ساوه
آدرس: خیابان شریعتی ساختمان سینا
تلفن مطب: -