دکتر سیداحمد رسولی نژاد

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم
استان: مازندران
شهر: بابل
آدرس: بابل - خیابان مدرس روبروی شهرداری ساختمان پزشکان طبقه چهارم
تلفن مطب: -