دکتر سام صادقی کشکاویج

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماریهای عفونی
استان: لرستان
شهر: دورود
آدرس: دورود - خیابان فردوس 4 روبروی داروخانه دکتر امین
تلفن مطب: -