دکتر سارا مسیحی

پزشک متخصص زنان و زایمان
تخصص: متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: اهواز

عصر روزهای زوج:
کیانپارس، خیابان پنجم غربی، ساختمان فارابی
تلفن : 33382946

کیانپارس، نبش سوم شرقی، مجتمع پارس
تلفن : 33378274