دکتر بهزاد مهدیزاده

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماری عفونی
استان: خوزستان
شهر: آبادان
آدرس: آبادان - خیابان پرویزی
تلفن مطب: -