دکتر امید قاسم زاده

پزشک متخصص دهان فک و صورت
تخصص: متخصص جراحی دهان و فک و صورت در اهواز

آدرس مطب: اهواز
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی
تلفن : ۳۲۲۲۷۲۴۹

مطب: کیانپارس، نبش خیابان 12 غربی، مجتمع سپید، واحد 9
تلفن : ۳۳۹۱۶۱۰۴

توضیحات: دکترای حرفه ای دندانپزشکی، تخصص جراحی دهان، فک و صورت