دکتر آرتاداد دینلی

آدرس و شماره تلفن پزشک عمومی

تخصص: دکترا پزشکی عمومی

تلفن مطب: 36693131

آدرس مطب: اصفهان، خیابان مردآویج، خیابان فارابی شمالی، خیابان 17، پلاک 3، مرکز مشاوره تخصصی پزشکی و ورزشی استان اصفهان