دکتر ناصر حاجیان مطلق

پزشک متخصص روانپزشک اعصاب و روان

تخصص:  متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

آدرس مطب: کرج، خیابان شهید بهشتی، کوچه بیمارستان امام خمینی(ره)، ساختمان آرش، واحد 6

تلفن مطب: 32250470-32230620