دکتر محمد مینا کاری

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش

تخصص:  فوق تخصص گوارش

آدرس مطب: اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، مجتمع زرین، طبقه سوم

تلفن مطب: 32364871