دکتر محمدرضا صدقی پور

پزشک متخصص چشم

تخصص: متخصص چشم پزشک

آدرس مطب: خیابان 17 شهریور، بین چهارراه باغشمال و مسجد حاج غفار، پلاک 14/1

تلفن مطب: 35563399