دکتر محمدحسین صومی

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش

تخصص:  فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

تلفن: ۳۳۳۶۶۲۱۵

آدرس مطب: تبریز، خیابان آزادی، نرسیده به گلگشت، ساختمان گلگشت