دکتر علی اصفهانی

پزشک متخصص خون شناسی

تخصص:  فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)

آدرس مطب: تبریز، خیابان آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، ساختمان گلگشت

تلفن مطب: 33374569