دکتر علی اصغر هنرمند

پزشک متخصص مغز و اعصاب - tabibyab.blog.ir
تخصص: متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس مطب: اهواز

مطب اول: کیانپارس، خیابان 6شرقی، ساختمان پزشکان پارس
تلفن: 33922109

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها:
مطب دوم: کیانپارس، نبش 3 غربی، مجتمع سینوحه
تلفن: 33383683