دکتر سید اسداله کلانتری

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: اصفهان

مطب اول: پل بزرگمهر، خیابان سلمان فارسی، جنب مرکز باروری و ناباروری اصفهان، پلاک 27
تلفن: 32678115 - 3661781

مطب دوم: میدان بزرگمهر، خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم)، نبش خیابان بهشت، شمـــاره 23، مرکز باروری و ناباروری اصفهان
تلفن:1-32670030