دکتر حسین معین توکلی

متخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
تخصص: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

آدرس مطب: همدان

مطب اول: خیابان بوعلی، سرپل یخچال، مجتمع پزشکی شفا، طبقه چهارم
تلفن : 32514883

مطب دوم: خیابان بوعلی، کوچه نیلی، ساختمان پزشکان مرکزی، طبقه اول