دکتر حامد دقاق زاده

پزشک متخصص داخلی

تخصص:  متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، ساختمان رودکی

تلفن مطب: 32361212