دکتر ایرج لطفی نیا

پزشک متخصص مغز و اعصاب - tabibyab.blog.ir

تخصص: متخصص جراح مغز و اعصاب

آدرس مطب1: تبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان پردیس
تلفن: 35408016

آدرس مطب2: تبریز، خیابان 17 شهریور، مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی
تلفن: 04132807263