سونوگرافی و رادیولوژی (تصویربرداری) مهرگان

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی

طرف قرارداد با کلیه بیمه های دولتی و خصوصی

خدمات قابل ارائه: ماموگرافی، سونوگرافی دیجیتال، پانورکس دیجیتال، رادیولوژی دیجیتال، سنجش تراکم استخوان

تلفن: +98(17)32342315
فکس: +98(17)32342317

آدرس: گرگان/ خیابان ولیعصر/ عدالت 14/ مجتمع فارابی/طبقه همکف/ مؤسسه تصویربرداری پزشکی مهرگان

پست الکترونیک:  info@mehreganimaging.ir