فیزیوتراپی آرال

اطلاعات، آدرس و شماره کلینیک فیزیوتراپی tabibyab.blog.ir

آدرس: دارآباد،روبه روی بیمارستان مسیح دانشوری،ساختمان پزشکان شمال تهران، بلوک آ، واحد ٢٧، مرکز فیزیوتراپی و ماساژ درمانی آرال
تلفن: ٠٢١٢٦٢٥٣٦٣٤ -٠٩١٩٨٠٤٠٨٥٩