آزمایشگاه اریترون

آدرس و تلفن آزمایشگاه اریترون

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

آدرس: اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - خیابان شیخ مفید غربی
شماره تماس: 2-36633621 - 031
شماره فکس: 89784728- 021
ایمیل: med@Erythron-lab.com
کدپستی: 76351-81647