لیست آدرس و تلفن پزشکان متخصص

بانک جامع بهترین پزشکان متخصص ایران - لیست پزشکان متخصص - مرجع اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی - لیست اسامی بهترین پزشکان متخصص

تبلیغات

۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آدرس و تلفن مطب پزشک دکتر متخصص کودکان و نوزادان» ثبت شده است

آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص استان قم

پزشکان  متخصص استان قم

اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
مقصود قاسمی سنگی ارتوپدی 7742255 صفائیه ک39 مجتمع سپهران
منیر سلیمی جراحی زنان وزایمان 2912654 بلوار امین ک7پ4 ساختمان غدیر
مهدی شهرستانی جراحی استخوان ومفاصل 2939100 ف شهیدصدوقی ساختمان باران
مهدی طیبی داخلی 6704973 خ 7تیرک7 ساختمان اشراق
مهرانه دیانت جراحی زنان وزایمان 7832011 انتهای دورشهر خ هنرستان جنب داروخانه شفا
میرمسعودشریعت مغزواعصاب 6700932 م سعیدی ابتدای نیروهوائی ک1 ساختمان کیمیا
مینو پورمجیب جراحی زنان وزایمان 6704176 7تیر ساختمان اقتصادواحد3
نادر اربابی پوست 7833064 خ صفائیه م جانبازان بلوار نیایش جنب داروخانه دکتر کاویانی
نازنین غلامی قصری گوش وحلق وبینی 6704977 م سعیدی ابتدای خ امام ساختمان نخل
نوشین مدنی کودکان 6606386 ابتدای 30 م 7 تیر کوچه شماره 1ساختمان میلاد
نیره السادات مرتضوی گوش وحلق وبینی 7733985 میدان صدوقی ساختمان خاتم
سید عزیزاله خرم کودکان 7200054 آذر 16-م نکوئی خ شهید روحانی ساختمان رستگاران
سید علی تحویلدار کلیه ومجاری ادار 2941200 میدان صدوقی ساختمان خاتم ط 3
سید علی طباطبائی عفونی و گرمسیری 6601575 م سعیدی ابتدای 7تیر ساختمان میلاد
سید علی موسوی مفتخرزاده جراحی عمومی 6608100 میدان سعیدی ابتدای بلوار ک دوم
سید عمادالدین قاسمی تبریزی کودکان 2920473 بلوار جمهوری ساختمان جمهوری ط 6
سید مجتبی صفوی گوش وحلق وبینی 7730835-7730836 خ دورشهر ک 10 ساختمان بهاران ط 2
سید محمد باقر توکلی داخلی 7830378 دورشهر روبروی سینما تربیت مجتمع صباطبقه5واحد50
سید محمد تقی فیض جراحی عمومی 7744266 خ صفائیه ساختمان دکتر فیض
سید محمد تقی هاشمیان کودکان 6608002 م سعیدی خ 7 تیر مجتمع پزشکان الهیه
سید محمد علی موسوی کودکان 2907708 میدان صدوقی ساختمان خاتم ط 4
سیدعلی نقیبی چشم 7749401 خ صفائیه ک39ساختمان سپهران ط2
سیده فریبا بهاء الدینی جراحی زنان وزایمان 7748925 خ صفائیه ساختمان پزشکان فیض
صالح نایبی جراحی عمومی 7712917-2934048 انقلاب 45م عمار یاسر جنب مسجدپ205
عباس اشراقی بیهوشی 6600510 امام جنب داروخانه امیر کبیر
عباس فضلی زاده کودکان 7741866 خ دورشهر ک 10 ساختمان بهاران
عبدالحسین پشتیبان کودکان 2908700 45متری صدوق فلکه زنبیل آباد 45 متری صدوق
عبدالرحیم زمردین چشم 7712495 خ آذر روبروی 45م عمار یاسرک108
عبدالرسول کرمانی چشم 7719293 خ انقلاب 45م عمار یاسر پ133
عبدالله آل علی داخلی 7724513 خ آذر 45 متری عمار یاسرپ175
عزیز الله حاجیان مغزواعصاب 2616163 بلوار امین کوی ش 7
علاء الدین اردکانی ارتوپدی 7715136 خ آذر نبش کوچه 75 پ 2 مجتمع
علی احمدی جراحی عمومی 7730460 صفائیه ساختمان پویاط2
علی اصغر قیومی نائینی پزشکی فیزیکی وتوانبخشی 7734342 45م صدوق فلکه زنبیل آباد ساختمان خاتم طبقه دوم
علی اکبر ریاحین عفونی و گرمسیری 7748543 میدان الهادی جنب داروخانه الهادی
علی اکبر مجاهدی کودکان 2930533 بلوار امین ک7 ساختمان پزشکان
علی بزم جراحی عمومی 6612232 م سعیدی ابتدای 7 تیر ساختمان میلاد
علی بی آزار جراحی عمومی 7744754 خ آذرابتدای بلوارشهیدروحانی نبش ک20
علی حکیمی رحمانی چشم 6608001 7تیر مجتمع پزشکی الهیه
علیرضا اسدی ارتوپدی 2914215 بلوار امین نبش ک26
غلامرضا باهر کودکان 2931654 صدوق خ مفتح ساختمان 110
غلامرضا رنجبر کامرانی داخلی 7831611 خ دورشهرک10ساختمان بهاران
فاروق خلیفه شوشتری گوش وحلق وبینی 7719700 خ 45 متری عمار یاسر پ 175جنب بانک کشاورزی
فاضل صداقت ارتوپدی 7831456 خ دورشهر روبروی پاساژطوبی ساختمان سحر
فاطمه آقائی نیا پوست 6608008-6620721 خ7تیر نبش ک8
فاطمه زاهدی رادیو تراپی 7730703 خ دورشهرک10 ساختمان بهاران
فاطمه سالم جراحی زنان وزایمان 7714628 خ آذر فلکه نکوئی
فرهاد مهجوریان کودکان 6622100 میدان سعیدی کوچه امیر کبیر پ 3
فریبا باقری کیا پوست 2935763 بلوار امین ک 7
فریده رفیعی قلب وعروق 6606767 م سعیدی7تیر ک3پ73
کامبیز کیانی ارتوپدی 2930774 45م صدوق ک12 پ9
لیلا جدید جراحی زنان وزایمان 6704176 7 تیر ک 1 ساختمان یاس
محسن شیدائیان کودکان 7834838 دورشهر روبروی سینما تربیت ساختمان صبا
محسن فاطمی عفونی و گرمسیری 2920424 بلوار امین ک 7
محسن مدرسی چشم 6612019 م سعیدی ساختمان پزشکان نخل ط2
محمد اسماعیلی داخلی 2917670 45متری صدوق م صدوقی ساختمان خاتم ط 4
محمد باقر تلاشان چشم 7840160 خ دورشهر ک10ساختمان بهاران
محمد بیگدلو جراحی عمومی 7831820-30 دورشهر ک10 ساختمان بهاران
محمد تقی پورقاسمی مقدم کودکان 7728704 خ انقلاب قبل از ک 17پ410
محمد تقی ضیائی نژاد قلب وعروق 6637820 میدان امام روبروی بانک
محمد جواد قاسم زاده کودکان 7832030 بلوار نیایش ساختمان شهروند
محمد رحیم میرزائی ارتوپدی 7840190 دورشهر کوچه 10 ساختمان بهاران
محمد رضا امجدی جراحی عمومی 2900029 45م صدوق ساختمان باران
محمد رضا باقری چشم 7740099 خ صفائیه ساختمان پویا طبقه 4
محمد رضا نائینی پور کودکان 6704907 م سعیدی خ 7تیر ک5 پ 16
محمد سرودلیر قلب وعروق 2938963 بلوارامین ک5 ساختمان پزشکان امین
محمد سعیدیان قلب وعروق 6609681 میدان سعیدی بلوارنیروهوائی ک شماره 2 بن بست
محمد علی قربانی کودکان 7831777 صفائیه ساختمان دکتر فیض
محمد مهدی مجاهد رادیو تراپی 6703133 خ 7 تیر ک 1
محمود سعدی داخلی 6604295 م سعیدی اول بلوار شاه ابراهیم زیر زمین داروخانه سمیه
مرتضی آقا حسنی عفونی و گرمسیری 7836928 م جانبازان ساختمان مهر ط 4 و 12
مرجان سخایی جراحی زنان وزایمان 7839606  
مرضیه علوی سلطانی جراحی زنان وزایمان 7711337 خ19 دی بین کوچه 7 و 9 بن بست آرام پ257
مریم عبدخدا جراحی زنان وزایمان 2931026 45متری صدوق م شهیدصدوقی ساختمان باران ط4 واحد10
مسعودمظفری قلب وعروق 2916129 م صدوقی ساختمان خاتم ط5
پری رحیمی پوست 6704953 45متری صدوق م شهیدصدوقی ساختمان خاتم
پیام بکیانیان وزیری کلیه ومجاری ادار 6606318 م سعیدی ک فرهنگ ساختمان الغدیر
ابوالقاسم رضوانی کودکان 7732453 خ دورشهر مقابل سینما تربیت ک16
ابوالقاسم کریمی مغزواعصاب 6625767 م سعیدی ابتدای امام ساختمان نخل طبقه اول
احسان حائری مغزواعصاب 6709681 خاکفرج نبش ک 63 پ324
احمد رضا یعقوبی کودکان 6700939-6626465 م سعیدی ابتدای شاه ابراهیم ساختمان کیمیا
احمد محبی کودکان 7720722 19دی ک 17ساختمان سوم
اسفندیار متینی جراحی عمومی 6611448 خ امام روبروی 20م شهید بهشتی
اسماعیل خان محمدی مغزواعصاب 6624078 خ 7 تیربین ک11و13
اعظم سپاهی مغزواعصاب 6709110 م سعیدی طبقه فوقانی بانک ملی
تقی رمضانیان ارتوپدی 7735127 خ دورشهرک10 ط 1
جوادتفرجی کودکان 2931029 م شهید صدوقی ساختمان باران ط4واحد5
جوادخدادادی عفونی و گرمسیری 6707187 م سعیدی ساختمان نخل ط3واحد6
حسن بنی اسدی جراحی عمومی 2905016 بلوار امین ک5 ساختمان صدرا
حسن ذکاوت داخلی 2905015 بلوار امین ک5
حسین جهان بینی پوست 2931020 45 متری صدوق میدان صدوق اول بلوار مالک اشتر
حسین جوهری گوش وحلق وبینی 6709198 خ7تیرک1ساختمان میلاد
حسین فرخی چشم 6700933 م سعیدی ابتدای نیروهوائی ک1ساختمان کیمیا
حسین کاشانی کودکان 7732337 بلوار صدوقی مالک اشتر غربی -جهان بینی پ52
حمید رضا زارعی نژاد چشم 6621435 م سعیدی خ 7تیر ک6پ5
حمید رضا فرهنگ جراحی عمومی 6606318 م سعیدی ابتدای خ فرهنگ
حمید صدیق پزشکی فیزیکی وتوانبخشی 7747128 خ صفائیه ساختمان دکتر فیض
داور قانونی مهابادی گوش وحلق وبینی 7742609 بلوار نیایش جنب داروخانه کاویانی
رضا گرامی گوش وحلق وبینی 7732747 خ سمیه زیر زمین بانک تجارت
رضا صابری همدانی قلب وعروق 6632092 خ امام روبروی مسجد کامکار
زهرا آستانه جراحی زنان وزایمان 7740799 صفائیه جنب بیمه ایران ساختمان پویا
زهراسیاقتی جراحی زنان وزایمان 6629805 م سعیدی ک49 ساختمان پزشکان آراد
زهراعزتی جراحی زنان وزایمان 6704176 7تیر ساختمان اقتصاد
سعید اخیانی جراحی مغز و اعصاب 7838397 صفائیه بلوار نیایش جنب داروخانه دکتر کاویانی
سعید سلامت قلب وعروق 6702270 م سعیدی هفت تیر ک 1 ساختمان میلاد
سعید عبداللهی گوش وحلق وبینی 7839217 خ دورشهر ک10ساختمان بهاران
سعید کریمخانی زندی رادیو تراپی 6701733 خ دورشهرک10ساختمان بهاران
سعیدمسعودی کلیه ومجاری ادار 7837686 بلوارنیایش جنب داروخانه دکترکاویانی
سلمان سروش نیا ارتوپدی 7714154 خ آذر ک 76پ 42
سید ابوالقاسم اسحق حسینی جراحی عمومی 7748920 خ صفائیه مقابل ک بیگدلی ساختمان پویا
سید حسین رضوی منش کلیه ومجاری ادار   میدان سعیدی ابتدای 7 تیر ک 2 طبقه بالای داروخانه هلال احمر
سید رضا سید جباری کودکان 7207011 آذر نبش ک 46
سید سعید علوی نسب گوش وحلق وبینی 6622992 م سعیدی ک 47 طبقه فوق
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص استان قزوین

  پزشکان متخصص استان قزوین

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  نام پزشک : دکتر رشته (تخصص) تلفن  آدرس
  پروانه نوروزی جیرنده زنان وزایمان 2226633 قزوین خیام جنوبی - روبروی مرکز تجاری ستاره شهر - ابتدای کوچه نسترن
  ژاله کبوتر آهنگی زنان وزایمان 3330998 قزوین فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان دی
  گیتا فرشاد زنان وزایمان 0282-5243231 تاکستان - خ امام - روبروی شهرداری - ساختمان پزشکان ابوریحان
  آذر رضایی زنان وزایمان 2220386 قزوین بوعلی-ساختمان پزشکان فردوسی
  اشرف موسوی صاحب الزمانی زنان وزایمان 2224078 قزوین سبزه میدان- اول خ نادری
  حمیده پاک نیت زنان وزایمان 2230848 قزوین سبزه میدان-ساختمان سجاد
  خدیجه علمی زاده زنان وزایمان 2236500 قزوین خیام - بالاتر از چهارراه شهرداری - ساختمان جم
  راشین نور محمدی زنان وزایمان 3357647 قزوین - خ فردوسی شمالی - روبروی بیمارستان دهخدا
  زهرا سادات فاطمی زنان وزایمان 2242399 قزوین فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان نیکان
  سید محمدحاجی سید ابوترابی زنان وزایمان 2227744 قزوین سبزه میدان -خ هلال احمر -ساختمان پزشکان مرکزی
  شهروزه فرید حسینی زنان وزایمان 2220344 قزوین خیابان فردوسی-چهارراه بوعلی
  طلعت دباغی قلعه زنان وزایمان 2222843 قزوین سبزه میدان-ساختمان آزادی
  عزت السادات حاجی سید جوادی زنان وزایمان 2230636 قزوین سه راه خیام-ساختمان چهلستون
  فاطمه لالوها زنان وزایمان 2230408 قزوین خیام-ساختمان چهلستون
  فریبا حیاتی زنان وزایمان 0282-5224229 تاکستان امام - روبروی شهرداری - ساختمان پزشکان توحید
  فریده موحد زنان وزایمان 2223012 قزوین فردوسی
  لیلا رحمانی زنان وزایمان 0282-2541697 تاکستان امام - جنب داروخانه دکتر ایزدفر
  ماندانا نوید آذربایجانی زنان وزایمان 3347317 قزوین خیام-بین چهارراه عدل وخیام
  مرجان فخری زنان وزایمان 2237738 قزوین طالقانی - بن بست یاس -ساختمان پزشکان فرشته
  مریم آقایی زنان وزایمان 3359929 قزوین بلوار مدرس - جنب مسجد محمد رسول ا...
  مهرزاد اسعدی زنان وزایمان 2228064 قزوین سبزه میدان - مقابل هلال احمر
  ناهید انوری اذر زنان وزایمان 3347471 قزوین خیام شمالی-ساختمان پزشکان عدل
  ناهید بیات زنان وزایمان 2231509 قزوین ابتدای خ فردوسی - کوچه حمام پاک - ساختمان پزشکان دی
  یوسف ماهوتی زنان وزایمان 2220046 قزوین نادری
  ژاله درکی داخلی 0282-4224535 بوئین زهرا مطهری -خ آل احمد غربی
  بهرام مهرتاش داخلی 3339936 قزوین خیام-ساختمان پزشکان رازی
  سعیدرضامحمدی الموتی داخلی 0282-5236914 تاکستان امام - کوچه بانک ملت - ساختمان پزشکان امین
  سید کوروش عظیمی داخلی 2228984 قزوین خیام-اول کوچه حمام پاک
  علی قاسمی داخلی   قزوین فردوسی - کوچه امیر امجد ساختمان صدف
  فاطمه پور یوسف داخلی 3684141 قزوین دانشگاه- روبروی استاندارد - ساختمان پزشکان رازی
  مجید ستوده داخلی 0282-5246722 تاکستان - چهارراه غفاری - خ عدالت
  مجید سرشته داری داخلی 2223419 قزوین نادری-پلاک119
  محمد اسکندی چرانعلیا داخلی 2245230 قزوین نادری - بن بست کاوه - ساختمان پزشکان نادری
  محمد مشعری ماسوله  داخلی 2229635 قزوین فردوسی-بالاتر از سه راه شهرداری
  نسرین بابا خداوردی داخلی 2222414 قزوین چهارراه فردوسی-ساختمان فردوسی
  همایون شیخ الاسلام داخلی 2225395 قزوین یام-ساختمان پاستور
  حسین مژدهی پناه مغزواعصاب 2221404 قزوین فردوسی - مجتمع پزشکان نیکان
  حمیده مصطفایی مغزواعصاب 2243264 قزوین نادری جنوبی - طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر فرزام
  محمد باقر سماوات مغزواعصاب 2225329 قزوین خیام-ساختمان پاستور
  هادی اخوی زادگان مغزواعصاب 2235049 قزوین فردوسی - ساختمان پزشکان حشمت
  ابوالفضل مهیار کودکان 2557435 قزوین منتظری-اول خیابان سلامگاه
  احمد آتشگران کودکان 2236589 قزوین بوعلی غربی-ساختمان پزشکان سینا
  اکرم طاهری کودکان 3348599 قزوین خیام-ساختمان پزشکان عدل
  حسین بلوری جیرنده کودکان 0282-2562920 محمدیه منطقه 2- کوچه 8 - پلاک 6
  خاطره خامنه پور کودکان   الوند ده متری - بالای داروخانه البرز
  سعید کمایی کودکان 0282-5226796 تاکستان امام-طبقه بالای آزمایشگاه ابوریحان
  سید ابوالقاسم همایون هاشمی  کودکان 2224279 قزوین سه راه خیام-نبش کوچه نوری فرد
  سید حسین مطیعی لنگرودی  کودکان 2228100 قزوین فردوسی-نبش کوچه حمام پاک
  شبنم جلیل القدر کودکان 3344468 قزوین دانشگاه-ساختمان البرز
  فرهادبابایی کودکان 28252280491 تاکستان امام-ساختمان توحید
  قسمت محمد زاده گیوی کودکان 2221010 قزوین هلال احمر-ساختمان پزشکان
  لیلا مرادی کودکان   بوئین زهرا
  مریم متفکر کودکان 0282-2225288 الوند امام - روبروی پاساژ پردیس
  مهرناز حاجی سید ابوترابی کودکان 3345463 قزوین فلسطین غربی
  مهشید سررشته داری کودکان 2227494 قزوین خیام-ساختمان پزشکان چهلستون
  حسین بهروز عزیزی قلب وعروق 2229557 قزوین طالقانی-مقابل بانک مسکن
  حمید رضا جوادی قلب وعروق 2222060 قزوین خیام-کوچه 1-ساختمان چهلستون
  داود کاتبی قلب وعروق 2223897 قزوین سبزه میدان-خیابان نادری-ساختمان روزبه
  روشنک کلات جاری قلب وعروق 0282-5229788 تاکستان امام - روبروی شهرداری - ساختمان پزشکان توحید
  سروش عطاران قلب وعروق 2240149 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان آتیه
  سید حبیب اله جامعی قلب وعروق 2228373 قزوین فردوسی-سه راه شهرداری
  فیض اله عسگری قلب وعروق 2221771 قزوین خیام-پلاک53
  مژگان باقری قلب وعروق 0282-2890344 آبیک - بلوار امام - جنب کتابفروشی دانش
  محمد فتوحی سیاه پیرانی قلب وعروق 2237369 قزوین بوعلی - روبروی بیمارستان بوعلی سینا - ساختمان پزشکان سینا
  محمد مهدی دائی قلب وعروق 2233736 قزوین بوعلی-ساختمان سینا
  مرتضی ابراهیمی ورکیانی قلب وعروق 2228872 قزوین فردوسی-ساختمان فردوسی
  رضا قاسمی برقی عفونی 2220624 قزوین سبزه میدان-ساختمان آزادی
  مینا آصف زاده عفونی 2228999 قزوین هلال احمر-ساختمان کودکان
  سید محسن حسنی برزی جراحی مغز و اعصاب 2223012 قزوین فردوسی-جنب آزمایشگاه رازی
  سید مهران مولوی شیرازی جراحی مغز و اعصاب 2227205 قزوین فردوسی
  مسعود پوستی جراحی مغز و اعصاب 3326859 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان شهریار
  پرویز ایزدفر جراحی عمومی 3363639 قزوین - خ پادگان - روبروی اداره ثبت اسناد - ساختمان پارس
  احمد عبدالهی جراحی عمومی 2225533 قزوین فردوسی-نبش کوچه امیر امجد
  سید علی حاج سید جوادی جراحی عمومی 3335222 قزوین خیام - چهارراه خیام
  سید محمد رضاحاجی سید ابوترابی جراحی عمومی   قزوین خیام - چهارراه خیام
  شیرین نورمحمدی جراحی عمومی 2226331 قزوین - خ نادری - ساختمان پزشکان روزبه
  علی طارمی ها جراحی عمومی 2221381 قزوین سبزه میدان -بن بست مینا-پلاک9
  محمد رضا قندالی جراحی عمومی 2225797 قزوین بوعلی شرقی- ساختمان پزشکان آتیه
  مرتضی اطلس باف جراحی عمومی 2231299 قزوین فردوسی جنوبی-نبش کوچه حمام پاک
  مریم فرهاد جراحی عمومی 2226464/2236836 قزوین چهارراه فردوسی - ساختمان پزشکان بوعلی
  مسیح اله کاکویی جراحی عمومی 3338554 قزوین خیام شمالی-ساختمان رازی
  مهیار کیافر جراحی عمومی 0282-5241568 تاکستان امام - روبروی بانک تجارت ساختمان مرمر
  نادر خواجه شاهزانیان جراحی عمومی   قزوین فردوسی - ابتدای کوچه امیرامجد - ساختمان پزشکان سلامت
  علی نیک یار اعصاب وروان 3332859 قزوین -بوعلی شرقی- کوچه چگینی -ساختمان پزشکان پردیس
  امیر حاجی محمد مهدی ارباب ارولوژی 2240630 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان آتیه
  حسین هل اطایی ارولوژی 2229876 قزوین فردوسی-پایین تر از سه راه شهرداری
  دلاور قاسمی ارولوژی 3336918 قزوین خیام-ساختمان پزشکان
  سهراب صالحی ارولوژی 3360876 قزوین بلوار شمالی - جنب مسجد محمد رسول ا...
  محمد حکیم جوادی ارولوژی 2234787 قزوین بوعلی-چهارراه فردوسی
  مسعود عبادی فرد آذر ارولوژی 2227035 قزوین خیام-چهارراه شهراری
  حمید رضا ابوعلی گله داری ارتوپدی 0282-2246316 الوند - خ ده متری جنب داروخانه دکتر شکرگزار
  رامین استوار ارتوپدی 3362184 قزوین میدان عدل- روبروی مرکز خرید ایرانیان - ساختمان پزشکان میرعماد
  رضا اعرابیان ارتوپدی 2228481 قزوین - خ فردوسی - ساختمان فردوسی
  زاگرس منصور پور ارتوپدی 3326859 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان شهریار
  سید علی سجادی ارتوپدی 3329200 قزوین فردوسی-ساختمان دهخدا
  شاهین شریفی ارتوپدی 0282-5227980 تاکستان امام - روبروی شهرداری
  شهرام ملک زاده ارتوپدی 2229737 قزوین بوعلی - نرسیده به چهارراه خیام - ساختمان پزشکان آتیه
  محسن ترابی کسبی ارتوپدی 2227482 قزوین سبزه میدان - ساختمان پزشکان آزادی
  محسن صفاریزاده ارتوپدی 2236692 قزوین بوعلی-ساختمان سینا
  محمد جواد ریحانی ارتوپدی 2228984 قزوین خیام جنوبی - ساختمان پزشکان مهر
  محمد مهدی محمد حسنی ارتوپدی 2225455 قزوین سبزه میدان-ساختمان روزبه
  یونس مهری ارتوپدی 2223142 قزوین فردوسی-سهراه شهرداری
  ابوالفضل قبادی گوش وحلق وبینی 3321315 قزوین چهارراه خیام-بالای داروخانه خیام
  داود اکبری گوش وحلق وبینی 3331627 قزوین چهارراه خیام-کلینیک خیام
  رحیم آقایی گوش وحلق وبینی 2226331 قزوین سبزه میدان-ساختمان روزبه
  سعید رضا نوری گوش وحلق وبینی 0282-5246609 تاکستان طالقانی-خ امام - ساختمان توحید
  شاپور صفری گوش وحلق وبینی   قزوین فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان نیکان
  محمد معین توکلی گوش وحلق وبینی 3325222 قزوین فردوسی شمالی-ساختمان پزشکان دهخدا
  منوچهر مجدی نسب گوش وحلق وبینی 2221057 قزوین بوعلی
  مهردادکوکبی گوش وحلق وبینی 2237339 قزوین سبزه میدان-جنب سینما ملت
  میر عبدالعلی مجابی گوش وحلق وبینی 3337680 قزوین خیام شمالی-ساختمان رازی
  نصراله بیانی گوش وحلق وبینی 2227989 قزوین خیابان خیام
  نقی رحمانی گوش وحلق وبینی 2244648 قزوین- سبزه میدان - خ هلال احمر- روبروی موزه
  فیروزه السادات مینو پوست 9132167045 تاکستان امام-روبروی شهرداری
  محمد حسن شلویری پوست 2221566 قزوین فردوسی-ساختمان فردوسی
  محمد مهدی شعبانی پوست 2244106 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان آتیه
  پریسا پرکار رضایی چشم 2227035 قزوین خیام-ساختمان پزشکان پاستور
  حسین یوسفی جوردهی چشم 2227180 قزوین سه راه خیام-مجتمع چهلستون
  حمید مرآت چشم 2220408 قزوین فردوسی-ساختمان البرز
  حمیده شنازندی چشم 0282-5244771 تاکستان امام - روبروی اداره پست ساختمان پزشکان امین
  محسن تبریزی چشم 2226521 قزوین قزوین-خیابان فردوسی-سه راه شهرداری
  محمد انوری آذر چشم 3323388 قزوین بوعلی شرقی - ساختمان استاد شهریار
  محمد مزارعی چشم 2225203 قزوین بوعلی-ساختمان بوعلی
  مسعود طارمی چشم 2242883 قزوین فردوسی - ساختمان پزشکان حشمت
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص شهر مشهد

  پزشکان متخصص مشهد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  نام پزشک دکتر تخصص تلفن آدرس
  محمد مومنی اطفال 8435363 احمدآباد -
  حسین‌ موحداول‌ اطفال 8545770 ‌ضد - میدان
  محمدرضا نوری اطفال 8412218 احمدآباد - ساختمان‌77
  ملیحه‌ نادری نسب‌ اطفال 8591440 ابن‌سینا -
  احمد هاشم‌ زاده‌ اطفال 8592039 چمران‌ - ساختمان‌گلستان‌
  میرحمید هاشمی نمین‌ اطفال 6636066 شاهد45 -
  هادی ولی زاده‌ اطفال 3644014 هفده شهریور - اول‌چهنو
  صادق‌ پوراحمدی اطفال 7255535 خواجه‌ربیع‌48 -
  صادق‌ پوراحمدی اطفال 2721880 خواجه‌ربیع‌ - خ‌مستوفی
  افتخار محمودی قلب اطفال 8416446 سناباد - ‌مولویشمالی
  محمد محمدزاده‌ اطفال 2257689 مدرس - ‌ساختمان‌12
  اشرف‌ محمدزاده‌ فوق‌ تخصص‌ اطفال 8543488 پاسداران‌ -
  ایرج‌ گنجی اطفال 8404094 راهنمایی5-3 -
  هادی میرزائیان‌ اطفال 8433550 کویدکترا -
  علیرضا مدرسی اطفال 8592057 دانشگاه‌ - مقابل‌ سینما هویز
  کمال‌ مرندی اطفال 8540993 باهنر -
  جمیل آزما اطفال 2227874 مدرس -
  مسعود مشیری اطفال 8411077 سناباد - ‌ایرج‌جنوبی
  حسین‌ نصیریان‌ اطفال 8428080 احمدآباد - ‌پرستار
  فریبرز مصطفوی اطفال 8429005 احمدآباد - ‌محتشمی1
  نصرت‌ لطفی اطفال 8417133 دکترا -
  منصوره‌ امیدوارتهرانی اطفال 8426758 ‌کوهسنگی - جنب‌ داروخانه کوهسنگی
  محمدهادی امیریان‌ اطفال 7688890 ‌سجاد - ساختمان‌444
  راضیه اخوان طبسی اطفال   وکیل آباد - سه راه زندان
  علیرضا ارژنگی اطفال 2701440 خواجه ربیع - سمزقند
  محمد اسماعیلی اطفال 8592392 کوهسنگی - اسدی4ساختمان‌پزشکان‌صدر
    افتخارمحمودی اطفال 8416446 سناباد - خ‌مولویشمالی
  محمدحسن افخمی جدی اطفال 8542631 دانشگاه - چهارراه گلستان
  محمدرضا بلورساز مشهدی اطفال 2223666 خواجه ربیع - اول کوچه پژمان
  ابوالقاسم بهارلو اطفال 738097 طلاب - سی متری - پلاک 92
  عبداله‌ بنی هاشم‌ اطفال 8518283 ‌کوهسنگی6 - ساختمان‌پزشکان‌
  مهدی بهشید اطفال 7614455 سجاد -
  عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 7248368 توحید - خ‌رضوی
  عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 2221294 امام‌خمینی -
  احمد بذرافشان‌ اطفال 8544031 کوهسنگی4 -
  سعیده‌ ترویج‌ اسلامی اطفال 8677520 وکیل آباد - آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی
  عبدالحسین‌ تراب پرهیز اطفال 8549955 امام‌رضا -
  ناهید تفضلی مقدم‌ اطفال 8618612 ‌پیروزی - چ‌4چشمه‌
  محمود دل‌ آسایی اطفال 8417030 احمدآباد - مقابل‌هتل‌هما
  محمدرضا جهان‌ شاهی اطفال 6615560 قاسم‌آباد - ش‌راه‌ آهن‌
  محمود جلایر اطفال 7245668 میدان شهدا -
  عبدالعلی خوارزمی اطفال 8400110 احمدآباد - خ‌عارف‌
  سید محمد خاتمی اطفال 9155110826 پیروزی - فلکه حر درمانگاه پیروزی
  مهدی خادم‌ اطفال 8429700 رودکی - بل‌ذکریا
  غلامحسین‌ جدیر اطفال 2224890 پاسداران‌ -
  محسن‌ حری اطفال 8436700 پرستار1 -
  محمود حسینی اطفال 8795060 ‌پیروزی -
  ساغر یزدانی اطفال 6624770 قاسم آباد - بین‌شریعتی32و
  احمد حکیم‌ زرگر اطفال 8402869 احمدآباد - بعدرضا
  حمیدرضا حقوقی اطفال 7258752 عبدالمطلب - ‌کنارداروخانه‌
  شهناز حقیقی اطفال 7688411 سجاد - اول‌بزرگمهر
  وحید پراگمی اطفال 7686353 ‌سجاد - ساختمان‌بهاران‌
  سیمین‌ پرتوی اطفال 8424295 پرستار -
  سیدمحمدجواد پری زاده‌ اطفال 8593100 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشکان‌
  شمسی رسولی اطفال 6042918 وکیل آباد - دانش‌آموز7
  محمدعلی رغیب‌ اطفال 6041560 آزادشهر - چ‌38متری
  رمضانعلی سامی راد اطفال 8408403 احمدآباد - جنب‌محتشمی
  علیاصغر طاهریان‌ اطفال 6624800 قاسم آباد - ‌حجاب‌39
  غلامرضا زابلی نژاد اطفال 8594385 باهنر - بیمارستان سینا
  محمود صادق‌ الحسینی اطفال 6042899 دانشجو3 -
  جواد طباطبایی اطفال 8400811 احمدآباد - ‌ابوذر21-19
  ابوالقاسم‌ زیبدی اطفال 8406671 سناباد -
  محمدتقی صراف‌ اطفال 8544644 ابن‌سینا -
  علی اکبر سرجمعی اطفال 8436364 سناباد - غربیچ‌ارم‌
  سعید سعیدی رضوانی اطفال 2736061 مقدم - بین‌چ‌برق‌ وسیلو
  محمدحسین‌ شفاعی اطفال 8412382 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
  ایمان کربلایی قلب اطفال 0511-2948565 امام خمینی - امام
  محمد قربانیان‌ اطفال 7245947 مطهریشمالی - ‌چ‌35متری
  عباس‌ قریب‌ فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌ 8416133 دانشگاه‌ - قبل‌ م‌ تقیآباد
  سهیل‌ عبادی اطفال 2226773 هاشمینژاد -
  ویکتوریا عراقی اطفال 8416620 سناباد - نبش‌آفرین‌
  هاشم عرفانیان اطفال 9153132805 بلوار وکیل اباد -
  کاظم‌ غفاری اطفال 6049333 آزادشهر - امامت‌36
  ایرج‌ غفرانی اطفال 2224347 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
  صفرعلی غفرانی اطفال 8432802 آبکوه‌ - ‌ارم‌ جنوبی
  یحیی فخرنبوی اطفال 8435666 دکترا - ابن سینا
  مهدی فرساد اطفال 8415978 احمدآباد - ‌قائم‌ 5
  علی آل‌ شیخ‌ چشم 8420470 احمدآباد - پرستار1
  عباس‌ پهلوان‌ زاده‌ چشم 8592289 امام‌رضا - قبل‌چ‌دانش‌
  میرنقی موسوی چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌) 8541874 ‌امام‌رضا - میدان ‌بیمارستان
  محمدحسین‌ موسوی نیک‌ چشم 8435332 احمدآباد - نبش‌عارف‌5
  فریدون‌ موشخیان‌ چشم 8415455 دانشگاه - اول‌کفایی
  علیرضا مهدیزاده‌ چشم 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
  خداداد مرادیان‌ چشم 8433565 دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
  محمدمهدی آریانا چشم 2254666 مدرس - ساختمان 14
  علی گلستانی جراح چشم 8421162 احمدآباد - ‌عارف‌2
  ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی چشم 8541469 بیمارستان‌امام‌رضا -
    امیرحسن‌ خانی چشم 8419609 تلویزیون‌ -
    احمدیان‌ شالچی چشم 8408308 پرستار1 -
  محمدحسن احمدیان شالچی چشم 8410910 هاشمی نژاد -
  عباس احمدزاده چشم 2255919 طلاب - سیمتری
  غلامحسین‌ اعظم‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
  علی اکبر بلوریان چشم 7680233 سجاد - چهارراه بزرگمهر
  رضا بااصل‌ چشم 8414281 دانشگاه‌ - جنب‌بازار
  محمد برادران‌ رحیمی چشم 8596121 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  محمد برادران رحییمی چشم 8596121 ابن سینا - ساختمان اطبا
  محسن جواهریان چشم 8401957 کوهسنگی - کوهسنگی 28
  رحمت‌ جاوید چشم 8418730 احمدآباد - پرستار1
  رحمت‌ جاوید چشم 8512708 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
  عباس‌ یاراحمدی جراح چشم 8412281 ابن‌سینا - ساختمان‌ 207
  حمید خاکشور چشم 38401063 احمد آباد-ملاصدرا 7
  جعفر حداد چشم 8433084 احمدآباد - بیمارستان گوهرشاد
  هما جراح‌ نژاد چشم 8415171 احمدآباد - خ‌رضا5
  سیدعبدالرضا حسینی نسب‌ چشم 7688444 ‌سجاد - خ‌مینا
  احمد یزدانی بایگی چشم 8434530 دانشگاه‌ -
  عباسعلی یکتا چشم 8410510 ابن‌سینا -
  مهین پرتوی چشم 8427594 احمدآباد - پاستور
  الیاس‌ شمسی چشم 8591063 چمران‌ - 3راه‌جم‌
  میترا سالاری چشم 2222454 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  خلیل‌ شادکامی چشم 8433338 احمدآباد - ساختمان‌آهنچی
  غلامحسین‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
  رحیم‌ ستاری چشم 8547770 چمران - ‌3راه‌جم‌
  محمدرضا صداقت‌ چشم 8433350 پرستار 1 -
  عباس‌ شجاعی جراح چشم 8445982 احمدآباد - مقابل ‌محتشمی
  عباس‌ شجاعی گوش و حلق و بینی 8514134 چمران- سه راه جم .ساختمان پزشکان جم.طبقه1
  حسین‌ صحی زاده‌ چشم 2255355 امام‌رضا -
  علی کاظمی چشم 8406952 احمدآباد - اول‌پرستار
  امان‌اله‌ کریمی چشم 6051395 آزادشهر - امامت‌7 ساختمان‌کاکتوس‌
  فاطمه‌ قهرمانی چشم 8416436 احمدآباد - ‌ابومسلم‌
  کاظم‌ قاجاری چشم 8437326 احمدآباد - بعدخ‌قائم‌
  محمد عابدینی جراح چشم 8404225 پرستار1 -
  مرتضی عدالت‌ چشم 8402293 احمدآباد - ساختمان‌44
  غلامرضا عشقی شرق‌ چشم 8400444 احمدآباد - ‌محتشمی
  عباس‌ عظیمی چشم 8419181 خیام‌9 -
  ابوالقاسم‌ فلسفی چشم 8541469 امام‌ رضا - میدان بیمارستان
  جهانگیر فرخ‌ چشم 8549322 کوهسنگی - اسدی 6
  محمد فرشچی چشم 8543670 ابن‌سینا -
  احمد مولایی گوش،حلق وبینی 7684828 ‌سجاد -
  یحیی نوروزبیگی گوش،حلق وبینی 7680731 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
  حسن‌ ناهیدی گوش،حلق وبینی 8432324 دکترا - مقابل‌بهشت‌
  مهدی پورصادق گوش،حلق وبینی 8418484 احمدآباد - عارف 5
  نعمت‌ اله‌ مختاری گوش،حلق وبینی 8595575 چمران‌ -
  سیدمرتضی میرصالحی گوش،حلق وبینی 2257852 چمران‌ - جنب‌ شهروروستا
  بهروز آزادگان گوش،حلق وبینی 8403451 احمدآباد - ابتدای عارف
  محمود مصدق‌ گوش،حلق وبینی 8543115 باهنر -
  محمدرضا لشگری گوش،حلق وبینی 8541791 ابن‌سینا1 -
  امیر لطف‌ علی زاده گوش،حلق وبینی 8434151 احمدآباد - اول‌قائم‌
  مسعود نقیب‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8416699 دکترا - ساختمان‌پزشکان‌
  محمد نعیمی گوش،حلق وبینی 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
  سعید امامی گوش،حلق وبینی 8517808 دانشگاه - ساختمان ساسان
  بهروز ابراهیمی گوش،حلق وبینی 8543365 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  یوسف اسکندری گوش،حلق وبینی 2222512 نواب صفوی - ابتدا
  یوسف‌ اسکندری گوش،حلق وبینی 3643512 نواب‌صفوی -
  غلامرضا ذبیحی گوش،حلق وبینی 6049621 آزادشهر - امامت‌5
  علی باقرزاده‌ گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا
  مهدی بزازی گوش،حلق وبینی 8415462 احمدآباد - ابتدای خیابان
  تقی دوگانی گوش،حلق وبینی 8593429 چمران‌11 -
  حبیب‌اله‌ دانشور گوش،حلق وبینی 8428599 احمدآباد - اول‌عارف‌
  سیروس خادم معارف گوش،حلق وبینی 8405980 احمدآباد - ساختمان 44
  سیروس‌ خادم‌ معارف‌ گوش،حلق وبینی 8403669 احمدآباد - ساختمان‌44
  محمدرضا خادملو گوش،حلق وبینی 8425568 احمدآباد - ساختمان‌عطار
  محسن دادمهر گوش،حلق وبینی 8594998 چمران - ساختمان‌پزشکان‌
  مهدی درخشان‌ گوش،حلق وبینی 6042686 ‌عباسی19 -
  جعفر حس زاده گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان - ساختمان گلستان
  جعفر حسن‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان‌ -
  عباس راشد گوش،حلق وبینی 8409638 احمدآباد - عارف
  محمدباقر رضینی گوش،حلق وبینی 8410073 احمدآباد - ابتدا
  علی سهبانی باقرزاده گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه - ابتدای کفایی
  احمد شاهین فر گوش،حلق وبینی 2223300 خسروی - بیمارستان شاهین فر
  محمود صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 خاکی - بیمارستان سینا
  محمد صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  سید مسعود شریفی دولویی گوش،حلق وبینی 8433282 احمدآباد - ابتدا
  محمدمهدی شفاعی گوش،حلق وبینی 8435060 احمدآباد -
  اسداله‌ کیافر گوش،حلق وبینی 8414523 احمدآباد - ‌بهشت‌2
  محمدمهدی قاسمی گوش،حلق وبینی 8421616 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان گوهرشا
  ساسان‌ عین‌ القضاتی گوش،حلق وبینی 8417233 احمدآباد - ‌پرستار1
  محمود فتوحی گوش،حلق وبینی 7251199 ‌توحید - میدان
  علیرضا فخروی گوش،حلق وبینی 2259337 مدرس - جنب دادگستری
  علیرضا فریدحسینی گوش،حلق وبینی 2259565 چمران‌ -
  فاطمه‌ موسوی پوست 8616827 نبش‌سامانیه‌ -
  مسعود ملکی پوست 8445541 احمدآباد - پرستار1
  مرضیه‌ محروقان‌ پوست 8406669 احمدآباد - ساختمان‌44
  کاظم‌ مستوفی پوست 8424466 احمدآباد - ‌عارف‌
  ثریا نصرتیان‌ پوست 7689600 ‌خیام‌ - چهارراه
  جواد نقدیانی پوست 8548496 ابن‌سینا - ساختمان‌ اطبا
  علیرضا انطیقه چیان پوست 8590311 ابن سینا - ساختمان اطبا
  آذر اخوان‌ پوست 7611337 بل‌سجاد - خ‌مینا
  سهیلا اشراقی پوست 8414524 دکترا - مقابل‌البسکو
  ثریا اکرام نصرتیان پوست 7617181 سجاد - چهارراه خیام
  محمود بلورساز پوست 8433700 دانشگاه‌ -
  محمد بلورساز مشهدی پوست 8433700 دانشگاه - بین دکتری و کفایی
  فرحناز ثمره‌ محمدیان‌ پوست 8409651 احمدآباد - عارف‌2
  عباس‌ تقوی رضوی زاده‌ پوست 8404929 راهنمایی -
  حسین‌ خلیلی پوست 8596868 ‌گلستان‌ -
  زهره‌ جاویدی پوست 8445509 راهنمایی 10 -
  زری جاویدی پوست 8432324 دکترا - مقابل‌بهشت‌
  غلامرضا خزاعی پوست 8591063 چمران - ‌3راه‌جم‌
  سیدحسن‌ حسینی پوست 8544289 کوهسنگی6 -
  مهدی حسینی خواه‌ پوست 8434200 احمدآباد -
  محمدتقی رادپور پوست 8541414 ابن‌سینا -
  عباس‌ رضوی زاده پوست 8404929 راهنمایی - مقابل‌مسجدولیعصر
  سیمین‌ طلایی پوست 8426366 احمدآباد - نبش‌عارف‌
  نسرین‌ سالاری پوست 8405808 احمدآباد - خ‌محتشمی
  یداله‌ ساکت‌ پوست 2226020 جنت‌ -
  یداله‌ ساکت‌ پوست 8405667 سناباد -
  مریم‌ زینال‌ پور پوست 8513941 چمران‌15 - مجتمع شفا
  فضل‌ اله‌ صدر پوست 8431333 سناباد - چ‌بنفشه‌
  فخرالزمان پزشک پور پوست 6049370 دانشگاه - ابتدای کفایی
  کامران‌ قریشی الحسینی پوست 7632555 بهار -
  سرور فامیلی پوست 8428764 احمدآباد - ‌محتشمی1
  زهرا فاضل‌ پوست 8431333 سناباد - ‌بنفشه‌
  محمدحسن فتح اله زاده پوست 38448930 خ احمد آباد روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید 
  رابعه‌ فیضی پوست 8445696 احمدآباد - عارف‌1
  محمدحسن‌ آموزگار جراح عمومی 8432426 احمدآباد - بهشت‌1
  محمدعلی نوازی جراح عمومی 8593811 پاسداران‌ -
  بهروز هوشمند جراح عمومی 6053962 میلاد5 -
  کاظم‌ موسوی جراح عمومی 8415455 دانشگاه - اول‌کفایی
  محمدرضا آذرپژوه جراح عمومی 2221331 سرخس - ابتدای کوی کارگران
  - وهاب‌ زاده‌ جراح عمومی 8419074 احمدآباد -
  بهمن‌ مترجم‌ جراح عمومی 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
  محمدتقی نگین‌ تاج‌ جراح کلیه‌ ومجاری ادراری 8411282 احمدآباد -
  فخرالدین‌ محلاتی جراح عمومی 8423772 احمدآباد - ‌محتشمی1
  خسرو آروند جراح عمومی 6055062 وکیل‌آباد - ابتدایمدرس‌
  خسرو آروند جراح عمومی 8590202 پاسداران -
  حسین‌ معمار جراح عمومی 8438077 احمدآباد -
  محمدعلی معینی جراح عمومی 8424064 سناباد -
  داریوش ابراهیمی جراح عمومی 8544315 خاکی - بیمارستان سینا
  داریوش‌ ابراهیمی جراح عمومی 8548666 باهنر - بیمارستان سینا
  احمد اصفهانی زاده جراح عمومی 8431616 احمدآباد - بهشت
  محمدابراهیم اکبری جراح عمومی 8429072 احمدآباد - ساختمان 44
  محمدرضا اعتضادی جراح عمومی 8410665 خواجه ربیع - چهارراه
  محمد توسلی جراح عمومی 8546062 گلستان‌ - مجتمع‌ پزشکان‌
  علیرضا توسلی جراح عمومی 8434902 ‌پرستار1 -
  عبدالحسین‌ توکلی زاده‌ جراح عمومی 8410244 پاستور -
  بهروز ثابتی جراح عمومی 2708371 طبرسی - چهارراه برق
  محمدجواد بجدی جراح عمومی 6044766 آزادشهر - دک‌
  عباس تجدد جراح عمومی 8408545 احمدآباد - سی متری دوم
  حفیظاله‌ بصیر جراح عمومی 8425515 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
  ناصر دلیلی جراح عمومی 8420015 احمدآباد - عارف‌
  مهدی جمعه‌ زاده‌ جراح عمومی 8446080 پرستار1 -
  منصور دارابی جراح عمومی 8432122 دکترا - مقابل‌بهشت‌
  محمدرضا دارابی جراح عمومی 8549749 چمران - جم‌ساختمان‌ پزشکان‌
  سیدمحمدمجتبی دستغیب‌ جراح عمومی 8430710 دانشگاه‌ - جنب‌کفایی
  سیدضیا حقی جراح عمومی 8436865 دکترا - بعدحس‌-نصرت‌
  پرویز رئوفیان‌ جراح عمومی 8425351 احمدآباد - خ‌محتشمی
  غلامحسین‌ روان‌ خواه‌ مقدم‌ جراح عمومی 8432777 احمدآباد -
  علی روحانی جراح عمومی 8435561 آبکوه‌ - چ‌ارم‌
  حسن‌ راوری جراح عمومی 8431099 احمدآباد - پرستار
  محمدتقی رجبی مشهدی جراح عمومی 8546611 ابن‌سینا1 - ساختمان‌ پزشکان
  محمد رحیمی جراح عمومی 8433652 احمدآباد - ساختمان‌77
  علی زمانیان‌ روحانی جراح عمومی 8435561 آبکوه‌ -
  ناصر سنجرموسوی جراح عمومی 8421371 بولوار ‌تلویزیون‌ -
  خسرو شایان‌ جراح ارتوپد  8404931 احمدآباد - عارف‌2
  حسین‌ شباهنگ‌ جراح عمومی 8403251 احمدآباد - خ‌ عارف‌5
  ابراهیم‌ صیادپورزنجانی جراح عمومی 8416444 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
  محمدصادق‌ صدری زاده‌ جراح عمومی 2225240 شیرازی - ملک‌
  نوشین کاوسی جراح عمومی 8821052 وکیل آباد - سامانیه
  محمد قائمی جراح عمومی 8592054 چمران‌‌ - 3راه‌جم
  مرتضی علایی جراح عمومی 8547284 باهنر - ساختمان‌شهسوار
  ناصر علی زاده‌ جراح عمومی 7254241 کاشانی - خ‌رضوینو
  پرویز عامریون‌ جراح پلاستیک 8405808 احمدآباد - ‌محتشمی
  علی غیور جراح عمومی 8403327 احمدآباد - ‌ابوذر8
  جعفر فلاطونی جراح عمومی 7271341 میدان ‌توحید -
  سیدحسن‌ فاطمی جراح عمومی 8541844 امام‌رضا5 -
  محمد فرجی جراح مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - اول‌خیابان‌پرستار
  احمد فرزاد جراح عمومی 8424461 احمدآباد - ‌پرستار
  مرضیه‌ مهاجری زنان و زایمان 8437894 احمدآباد - ‌قائم‌1
  مهدی مهدوی زنان و زایمان 8434705 احمدآباد - ساختمان‌85
  عطیه‌ منصوری زنان و زایمان 8427469 احمدآباد - ساختمان‌44
  رضا نایبی زنان و زایمان 8433326 احمدآباد - ساختمان‌ذبیحی
  طاهره‌ هاشمی زنان و زایمان 8426245 احمدآباد -
  فاطمه‌ هاشمیان‌ زنان و زایمان 8446151 احمدآباد - بعد3راه‌راهنمایی
  نسرین‌ آذری متین‌ زنان و زایمان 8439604 احمدآباد - نبش‌قائم‌ساختما
  حسین‌ واحد زنان و زایمان 8423633 احمدآباد - اول‌پرستار
  منیره‌ پورجواد زنان و زایمان 8404876 احمدآباد - خ‌کلاهدوز8
  محمود متقی زنان و زایمان 8423598 بهشتی - میدان ‌کوشه‌ای
  صدیقه‌ آیتی زنان و زایمان 8439137 احمدآباد -
  پرویز میبدی زنان و زایمان 8417634 احمدآباد - ‌پاستور12
  حسین‌ محرری زنان و زایمان 7256238 ‌قرنی - مقابل‌ م‌بار
  حسین‌ محرری زنان و زایمان 8434641 آخردکترا -
  میترا نجف‌ زاده‌ زنان و زایمان 8431221 سناباد - 5راه خ‌اعتمادی
  پوراندخت‌ مروارید زنان و زایمان 7275425 میدان ‌توحید -
  حسین‌ مرندی زنان و زایمان 8591391 دانشگاه16‌ - ساختمان‌999
  هادی آریامنش زنان و زایمان 7686641 سجاد - چهارراه بهار
  نسرین‌ گلشنی زنان و زایمان 8401416 احمدآباد - ‌رضا12
  غلامحسین‌ نصیرایی(فروغ‌) زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - ‌رضا
  عباس‌ مشرف‌ رضوی زنان و زایمان 2226281 جنت‌3 -
  پرویز معتکف‌ زنان و زایمان 2226545 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  عبدالصمد امینیان زنان و زایمان 2225354 جنت - پلاک 16
  فریده‌ انصاری زنان و زایمان 8446045 سناباد22 -
  مهین ادهمی مقدم زنان و زایمان 8424992 احمدآباد - شهید فلاحی
  خلیل اخوان زنان و زایمان 8541823 ضد - بین فلکه و عدل خمینی
  خلیل‌ اخوان‌ زنان و زایمان 8599931 خرمشهر - 10مهتاب‌
  حسین احمری مقدم زنان و زایمان 8418129 احمدآباد - بهشت
  غلامحسِین ارندی زنان و زایمان 8428840 احمدآباد - اول محتشمی
  اکبر اسدیان زنان و زایمان   کوی کارگران -
  هما اسکوئیان‌ زنان و زایمان 8617607 سامانیه‌ -
  نسرین‌ بهلول‌ زنان و زایمان 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
  احمد بهاری زنان و زایمان 8591242 چمران‌ -
  احمد بهاری کاشانی زنان و زایمان 2222804 جم - جنب بیمارستان آریا
  فاطمه‌ توسلی زنان و زایمان 8411996 پاستور4 -
  مهدی توکلی زاده‌ زنان و زایمان 8410245 پاستور -
  رضا توکلی زاده‌ زنان و زایمان 8410233 پاستور -
  حسین‌ بهروان‌ فر زنان و زایمان 8593994 چمران - جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
  حشمت الله بهرامی زنان و زایمان 8416001 دانشگاه - خیابان اسرار
  محمدناصر تیمورزاده‌ زنان و زایمان 8429098 احمدآباد - خ‌محتشمی
  زهره‌ بیدار زنان و زایمان 6621015 شهرک‌ لشگر - فلاحی3
  سهیلا بخشی زنان و زایمان 8512425 ‌چمران‌ - ساختمان‌شفا
  مریم‌ برهانی زنان و زایمان 8433892 سناباد -
  عالیه‌ ترابی زاده‌ زنان و زایمان 8542627 کوهسنگی4 -
  نبی اله‌ ترجمان‌ زنان و زایمان 8409693 احمدآباد - ساختمان‌44
  مهدی ترک‌ زاده‌ زنان و زایمان 8408397 سناباد - مقابل‌انتقال‌ خون‌
  پروین‌ تکلو زنان و زایمان 7615576 ‌خیام - ‌خ‌گلایل‌
  نفیسه‌ ثقفی زنان و زایمان 8402767 احمدآباد - خ‌پرستار1
  منیره‌ جهانیان‌ زنان و زایمان 8544365 ابن‌سینا1 -
  سیده فاطمه جودی زنان و زایمان 6056952 آزادشهر - چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا
  زهره‌ یوسفی زنان و زایمان 8541423 دانشگاه‌16 -
  محمود جاودانی زنان و زایمان 8416042 احمدآباد - ساختمان‌73
  ملیحه‌ خالصه‌ زنان و زایمان 2254534 خواجه‌ربیع‌ - نبش‌ امیرآبا
  نیره‌ خادم‌ زنان و زایمان 8401674 احمدآباد -
  یحیی حدادی زنان و زایمان 8400705 احمدآباد - بین‌عدالت‌ومحتش‌
  علی جراح‌ نژاد زنان و زایمان 8594992 رازیشرقی -
  زهره‌ خزاعی زنان و زایمان 8410125 پرستار1 -
  مهدی یغمایی زنان و زایمان 8410041 احمدآباد - ‌پاستور2
  سیدحسن‌ جعفریان‌ زنان و زایمان 2252255 مدرس - ‌ساختمان‌12
  حوریه‌ جعفرزاده‌ اصفهانی زنان و زایمان 8424954 عارف‌2 -
  عبدالوهاب‌ پرتوی زنان و زایمان 8543226 چمران‌11 -
  محسن‌ رجبیون‌ زنان و زایمان 8542808 گلستان‌ -
  احمد رحیمی زنان و زایمان 7686687 ‌سجاد - ساختمان‌444
  روح‌ انگیز رحیمی زنان و زایمان 8432672 احمدآباد - خ‌پاستور4
  محسن‌ رکن‌ زنان و زایمان 8545992 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  ابوالقاسم‌ سنایی زنان و زایمان 8410894 احمدآباد - جنب‌بیگوهرشاد
  منوچهر صادقی زنان و زایمان 8414111 کویدکترا - مقابل‌بهشت‌
  ماهره‌ سازگاراردبیلی زنان و زایمان 6055062 وکیل‌آباد -
  بتول‌ ساعدی زنان و زایمان 6045193 زیباشهر7 -
  شهناز شیبانی زنان و زایمان 8425090 احمدآباد - ‌عارف‌
  پرویز طیبیمیبدی زنان و زایمان 8418032 ‌دکترا - چهارراه
  مصطفی سیف‌ زنان و زایمان 8425550 احمدآباد - ساختمان‌44
  سیداحمد شریف‌ زنان و زایمان 8432131 ابن‌سینا - جنب‌البسکو
  فاطمه‌ شریفیان‌ زنان و زایمان 8408209 احمدآباد - ‌پرستار
  ایرج‌ کچویی زنان و زایمان 8414524 سناباد - مقابل‌البسکو
  صغری کبیری زنان و زایمان 7854125 امام خمینی - بصیر
  زهرا کبریایی زنان و زایمان 8416478 احمدآباد - نبش قائم‌
  سیما کدخدایان‌ زنان و زایمان 8416699 دکترا - ساختمان‌پزشکان‌
  عباس‌ قهرمانی زنان و زایمان 8402098 احمدآباد - ‌قائم‌5
  عصمت‌ قربانی زنان و زایمان 8430031 احمدآباد -
  پریدخت‌ علوی زنان و زایمان 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
  سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8424044 راهنمایی6 -
  سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8429739 راهنمایی6 -
  محمدتقی عالم‌ زاده‌ زنان و زایمان 8544490 امام‌خمینی - ‌بعدم‌ 10دی
  فاطمه‌ عالمی پور زنان و زایمان 2737169 طلاب‌ - نبش‌خ‌2
  سیدرحیم‌ عادل‌ برخوردار زنان و زایمان 8680440 وکیل آباد - 3راه‌زندان‌خ‌تربیت‌
  هوشنگ‌ عتیقی زنان و زایمان 8425555 کوهسنگی - ‌غفاری
  محبوبه‌ غرویان‌ زنان و زایمان 8434541 احمدآباد - پرستار1
  نرگس‌ عرفانیان‌ زنان و زایمان 2723459 بین‌ چ‌برق‌وسیلو -
  حسن‌ عسگری زنان و زایمان 7688480 سجاد - ‌بزرگمهر
  منصوره‌ غفرانی زنان و زایمان 8418187 م‌احمدآباد - جنب‌مخابرات‌
  حبیب‌ اله‌ فیوضی زنان و زایمان 7617276 فلسطین‌18 -
  بهجت‌ فیروزی زنان و زایمان 8428329 محتشمی2 -
  غلامحسین‌ فروغ‌ زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - رضا
  گیتا فکوربیات‌ زنان و زایمان 8417174 سناباد - جنب‌داروخانه‌
    مهاجری مقدم‌ قلب 8549000 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  محمد ملکشی قلب 2226841 مدرس‌ - ساختمان‌14
  حسین‌ نادمی قلب 8440059 احمدآباد - ‌پرستار3
  ایرج‌ ناظم‌ قلب 2250910 چمران‌ -
  حمید رضا وحید جاجرمی  جراح و فوق تخصص قلب 9155841135 احمد اباد -ساختمان پزشکان -
  سید محمد محمدی قلب 9153245586 سجاد - بهار5
  محمد محمدی قلب 7612430 ‌سجاد - بین‌بهاروخیام‌
  اسداله‌ میرزایی جراح و فوق تخصص قلب 8517684 دانشگاه‌16 - جنب برک‌
  جواد لطفی قلب 8416436 ‌احمدآباد - ک‌ابومسلم‌
  جواد لطفی قلب 2255355 امام‌رضا -
  محمدرضا ابوالفضلی قلب 7686781 فلسطین‌8 -
  علی اصغر بلوریان‌ قلب 8418112 احمدآباد - خ‌عارف‌
  محمد برادران‌ رحیمی قلب 2251713 جنت‌7 - ساختمان‌121
  فروغ‌ جوادی قلب 8420643 احمدآباد - خ‌پرستار
  ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی قلب 8599923 کوهسنگی4 -
  اسداله‌ داوری قلب 8543142 ابن‌سینا1 -
  هاشم‌ دانش‌ ثانی قلب 8598222 چمران‌ - 3راه‌جم‌ ساختمان‌19
  اصغر حاتمی قلب 8418111 احمدآباد - محتشمی
  علی حاجی زاده‌ قلب 2222702 ‌وحدت‌ -
  علی اصغر دادگر قلب 8431167 احمدآباد - کلاهدوز8
  علیرضا حیدری بکاولی قلب 8418231 پرستار -
  منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی قلب 8549666 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  احمد حسینی قلب 8591299 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
  بهروز روحانی قلب 8594255 ‌ضد - میدان
  منوچهر رادپور قلب 8433329 دانشگاه‌ - اول‌کفایی
  جواد رادفر قلب 8420252 احمدآباد -
  جواد رضائی قلب 6058660 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
  عباس‌علی رفیق‌ دوست‌ قلب 8595453 دانشگاه‌16 -
  اکبر رفیعی تبریزی قلب 8410910 کویدکترا -
  مهرداد صادقی اردوبادی قلب 8408190 احمدآباد - پرستار1
    شبستری قلب 8515537 م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) -
  سیداحمد سررشته‌ دار قلب 8423354 احمدآباد - خ‌محتشمی
  فضل‌ اله‌ عادلی قلب 2708148 ‌برق - ‌شیخ‌صدوق‌
  مهدی فلاطونی قلب 8413355 کویدکترا -
  هدایت‌ فاتحی قلب 8547829 چمران‌ - ساختمان‌پزشکان‌
  محمد فاضلی قلب 8414499 کویدکترا -
  محمد فاضلی قلب 8591212 چمران‌ - ساختمان‌شفا
  ابوالحسن‌ فیض‌ قلب 8401710 سلمان‌فارسی -
  هوشنگ‌ فروهر قلب 2229009 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  شوکت‌ اله‌ مهاجرزاده‌ ارتوپدی 8445148 احمدآباد -
  بهروز ناصری ارتوپدی 8424546 احمدآباد - پرستار1
  هادی مخمل‌ باف‌ ارتوپدی 8411510 احمدآباد - اول‌قائم‌
  ابوالفضل‌ محمدی ارتوپدی 8541994 امام‌ رضا - میدان
  عباس‌ مدرسی ارتوپدی 8544239 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
  مصطفی نیکنام‌ ارتوپدی 8412690 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان قائم‌
  سیدمهدی مظلومی ارتوپدی 8540009 چمران‌11چ‌1 -
  محمد مظفری ارتوپدی 8417579 احمدآباد - ‌عارف‌5
  جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران - چهارراه گلستان
  جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران‌ - چ‌گلستان‌
  یوسف‌ اهرابی نژاد ارتوپدی 8548195 رازی - بیمارستان سینا
  محمدرضا اجتماعی ارتوپدی 8590080 ابن سینا - ساختمان اطبا
  محمدعلی اسلامی ارتوپدی 8593838 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
  جواد افضلی ارتوپدی 2259159 سعدی18 -
  ناصر بلوریان‌ ارتوپدی 8598056 چمران - ‌3راه‌جم‌
  مهدی بنایی ارتوپدی 2229966 دانشگاه - مقابل‌اسرار
  محمود بهاری کاشانی ارتوپدی 8598934 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  احمد بهداد ارتوپدی 8546666 جم - بیمارستان آریا
  بیژن ثاقب طالبی ارتوپدی 310325 نخریسی - جنب جهاد
  فرشید باقری ارتوپدی 8404128 ‌پرستار -
  محمد حلاج مقدم ارتوپدی 8590860 امام رضا - فلکه بیمارستان
  محمدجواد دلدار ارتوپدی 8407422 احمدآباد - اول‌قائم‌
  محمدرضا داورنیا ارتوپدی 8439200 پاستور22 -
  اکبر حاج‌ صادقی ارتوپدی 8517618 ابن‌سینا1 -
  محمدرضا دارابی ارتوپدی 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
  حسن‌ حسن‌ زاده‌ ارتوپدی 8540087 چمران‌ - ساختمان‌ پزشکان‌جم‌
  حسن حسن زاده خیاط ارتوپدی 8540087 پاسداران - مقابل هتل جم
  حسن‌ رحیمی ارتوپدی 8417636 کفایی1 -
  ابوالقاسم‌ رضایی ارتوپدی 7622642 سجاد - بین‌چ‌ خیام‌ وبهار
  حسین‌ شاهوردیانی ارتوپدی 6616233 احمدآباد - ملاصدرا38
  بیژن‌ طالبی ارتوپدی 8599832 فدائیان‌اسلام‌ -
  عباس‌ طالبیان‌ ارتوپدی 8414433 ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
  محمدرضا شاهرخی ارتوپدی 8430504 احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
  علیرضا سجادی ارتوپدی 8433117 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
  علیرضا سجادی ارتوپدی 8415735 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
  اقبال‌ صدری ارتوپدی 8429535 احمدآباد - ‌محتشمی
  یوسف‌ سروری ارتوپدی 8598880 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
  سیدرضا شریفی ارتوپدی 8422021 احمدآباد - ساختمان‌سهندزر
  محمود شکیبانیا ارتوپدی 8549251 چمران‌11 -
  محمود کاشانی ارتوپدی 8542307 پاسداران‌ - ‌3راه‌جم
  محمدحسن‌ کیانوش‌ ارتوپدی 7613171 سجاد - بعدچ‌خیام‌
  موسی کیاوش‌ ارتوپدی 8422375 احمدآباد - نبش‌عارف‌
  محمد قره‌ داغی ارتوپدی 8401700 احمدآباد - ‌محتشمی
  حسن‌ علی زاده‌ ارتوپدی 8445704 احمدآباد - عارف‌1
  حسن‌ عرفانی ارتوپدی 8433219 احمدآباد - بین‌نشاط و ابونصر
  عباس‌ نوریان‌ مغز و اعصاب 8438465 احمدآباد - پرستار1
  محمدهاشم‌ محمودیان‌ مغز و اعصاب 8542563 باهنر -
  سیدعلی میلانی مغز و اعصاب 7619234 بولوار ‌فردوسی - خ‌ابن‌سیناشرقی
    آخوندیان‌ مغز و اعصاب 8413815 احمدآباد -
  جلیل‌ مختاری مغز و اعصاب 2229465 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  علی میرزایی مغز و اعصاب 7745123 عارف - عارف 10
  کریم‌ نیکخواه‌ مغز و اعصاب 8416655 دانشگاه - کفایی
  حسین‌ مشهدی نژاد مغز و اعصاب 8594424 چمران‌11 -
  بهرام مطلق مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه -
  محمدرضا نقابیان‌ مغز و اعصاب 2254333 ‌چمران‌ - میدان ‌سعدی
  حبیب‌اله‌ نعمتی مغز و اعصاب 8599200 ‌ابن‌سینا - ساختمان‌پزشک‌
  غلامرضا امیرشیبانی مغز و اعصاب 8427011 کوهسنگی - بیمارستان مهر
  علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
  علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت‌1
  محمدرضا احصایی مغز و اعصاب 8544211 کوهسنگی - ‌اسدی4
  فرح‌ اشرف‌ زاده‌ مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - خ‌پرستار
  سعید اسکندری مغز و اعصاب 8617611 وکیل‌آباد16 - بالایداروخانه‌
  سعید اسکندری مغز و اعصاب 8683446 وکیل آباد - تربیت
  محمدمهدی اعتمادی مغز و اعصاب 8415585 احمدآبادخ‌ - عارف‌5
  محمدرضا بهادرخان مغز و اعصاب 8432112 احمدآباد - قائم
  محمدرضا تلافیان‌ مغز و اعصاب 7275077 دانشگاه‌ - نبش‌ک‌شفق‌
  فخرالدین‌ توکلی مغز و اعصاب 8433601 احمدآباد - پرستاروعدالت‌
  غلامحسین بهروز مغز و اعصاب 8448070 احمدآباد - خیابان بهشت
  بهرام‌ بهرامی مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
  علیرضا بیرجندی مغز و اعصاب 2223586 مدرس -
  عزیزالله تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن سینا - ساختمان اطبا
  عزیزاله‌ تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن‌سینا - ساختمان‌اطباض
  سعید حائری مهنه‌ مغز و اعصاب 8422706 بهشتی25 -
  رضا حائریان‌ مغز و اعصاب 8412121 قائم‌ - نبش‌کفایی
  عزیزاله‌ حاتمی مغز و اعصاب 8408809 سناباد - نبش‌آفرین‌
  ابوالحسن‌ پیش‌ نماز مغز و اعصاب 8549290 ضد - دهم‌مهتاب‌
  منیژه‌ شوکتی مغز و اعصاب 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا
  حمید طوفانی مغز و اعصاب احم dir=دآباد - ‌محتشمی
  سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8433892 سناباد -
  سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8515165 میدان ‌ضد -
  محمدرضا طالب‌ مغز و اعصاب 8444986 احمدآباد - نبش‌پرستار
  عبدالصالح‌ صالحی مغز و اعصاب 8430044 دانشگاه‌ - قبل‌کفایی
  حسین‌ صالحیار مغز و اعصاب 8412100 ‌احمدآباد - ک‌ابومسلم‌
  عبدالحسین‌ طاهری مغز و اعصاب 8437010 ‌دکترا - ابتدا
  محمد شافعی مغز و اعصاب 8591607 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
  سیدعلیرضا ضیایی مغز و اعصاب 8595128 چمران‌ - ساختمان‌پزشکان‌
  رضا صدرنبوی مغز و اعصاب 8415547 سناباد - ساختمان‌77
  وحید سعادتیان‌ مغز و اعصاب 8439866 احمدآباد - 3راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
  جراح‌ صفایی مغز و اعصاب 8435363 احمدآباد -
  حسن‌ کریمی اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی 8428402 احمدآباد - ابوذر
  قربان‌علی قلوبی مغز و اعصاب 2739933 گاز - چ‌7
  ادریس‌ علی خواه‌ مغز و اعصاب 7249327 مطهری13-11 -
  حمید عضدی نیا مغز و اعصاب 8590880 دانشگاه‌16 -
  عبداله‌ فرساد مغز و اعصاب 8412279 دکترا - آخرخ‌مسعود
  رضا مهدوی ارولوژی 8400437 احمدآباد - ‌پرستار
  جمشید محمدزاده‌ ارولوژی 8434617 احمدآباد - ‌بهشت‌
  محمدزاده‌ رضایی ارولوژی 8428866 احمدآباد - ‌پرستار1
  مهدی لطفی ارولوژی 8417133 دکترا -
  بهمن‌ احتشام‌ راد ارولوژی 2227163 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  ابوالفضل‌ اقوامی ارولوژی 8417160 دکترا - ابن‌سینا
  ایرج‌ افتخارشاهرودی ارولوژی 7617575 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
  وهاب بنکدار ارولوژی 2256511 چمران - ‌مقابل‌بنیادشهید
  سید رحیم تقوی رضوی زاده ارولوژی 8599722 گلستان - ساختمان گلستان
  رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌ ارولوژی 8599722 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
  محمدامیر خمر ارولوژی 7622283 خیام‌ - بعدهدایت‌
  علیرضا حاکمی برآبادی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خیابان عارف
  علی اصغر یارمحمدی ارولوژی 2251568 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
  علیرضا حاکمی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خ‌عارف‌
  محمد خدابخشیان‌ ارولوژی 8417091 احمدآباد - نبش‌بهشت‌
  جمشید رشیدی ارولوژی 8590226 چمران - ساختمان‌شفا
  علی شمسا ارولوژی 8544799 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشکان‌
  فریدون‌ شاملو ارولوژی 8431046 مطهریجنوبی -
  داریوش سیروس ارولوژی 8436744 مطهری شمالی -
  سید جعفر شریعت رضوی ارولوژی 8428153 احمدآباد - اول پرستار
  امین‌ کدخدایان‌ ارولوژی 8544546 گلستان‌ -
  غلامرضا عباس‌ زاده‌ ارولوژی 8511215 ‌امام‌رضا - میدان
  محمدباقر نورالهیان‌ داخلی 8590122 امام‌خمینی - ‌ثبت‌
  فریدون‌ مهدویان‌ داخلی 8545595 رازی -
  کریم‌ پورعماد داخلی 8402365 راهنمایی16 -
  رحمت‌ اله‌ مختاری داخلی 8416385 آبکوه‌ - ‌آفرین‌
  علی مختاری فر داخلی 2223839 مدرس‌ - مجتمع تجاریمدرس‌
  فرزین‌ مجیدفیاض‌ داخلی 8402421 احمدآباد - ‌عدالت‌1
  سیروس‌ محسنی داخلی 6621124 قاسم‌آباد - چهارراه ‌ورزش‌
  مهدی نجف‌ زاده‌ داخلی 8426290 کوهسنگی - اسدی20
  هوشنگ‌ آرین‌ داخلی 8420535 احمدآباد - خ‌ابوذر3
  ابراهیم‌ آریان‌ داخلی 8408646 کوهسنگی - جنب‌ پاسگاه‌
  ابراهیم‌ نعمت‌ پور داخلی 2225425 خسروی -
  منوچهر معتکف‌ داخلی انگل شناس 8437462 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
  هوشنگ‌ انوری داخلی 8434235 احمدآباد - ‌بهشت‌1
  حمید امیری داخلی 8424879 احمدآباد - خ‌رضا16
  غلامعلی انصاری داخلی 6062741 ‌وکیل‌آباد - بین ‌سیدرضی و
  سیدحسین‌ احمدی حسینی داخلی 8592051 ‌دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
  عبدالرئوف‌ احراری داخلی 8593960 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  احمد اربابی داخلی 8597667 جم‌ - ساختمان‌جم‌
  رجب علی اصغری داخلی 8541515 بهار - فلکه برق، اول بهار
  علیرضا اعتمادی داخلی 2707029 طلاب‌ - خ‌3
  فرهاد یاوری داخلی 8424371 احمدآباد - بعد رضا16
  محمدمهدی خراسانی داخلی 8420760 سجاد - نبش‌زنبق‌
  احمد گیفانی داخلی 6055161 چهارراه عباسی -
  سیدحسن‌ رضوی داخلی 8675012 ‌وکیل‌آباد - خ‌ فراهانی6
    سنگ‌ چولی داخلی 8417006 بهشتی - م‌کوشه‌ای
  حسن‌ شهبازی داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی 2226134 میدان ‌شهدا -
  علی سمیع‌ زاده‌ داخلی 8438699 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
  علی شهرستانی داخلی 8409726 احمدآباد - ‌ابوذر
  غلامعلی زارع‌ داخلی آلرژی 2212599 مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
  عباس‌ شیردل‌ داخلی 8433661 احمدآباد -
  احمد شریعتی داخلی 7255645 خواجه‌ربیع‌44 -
  محمد شریف‌ داخلی 8400500 احمدآباد - خ‌رضا14-12
  محسن‌ شفیع‌ خراسانی داخلی ترک‌ اعتیاد 8693302 وکیل‌آباد - بولوار ‌دانشجو14
  حسین‌ کشوری داخلی 8549988 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  حسین‌ عطایی داخلی خون شناسی 2250043 رجایی - شاهین‌فر
  ابراهیم‌ عصارنیا داخلی 7246896 خواجه‌ربیع‌48‌‌ - یعقوبی
  ابوالقاسم‌ فنونی داخلی 6056722 آزادشهر - بولوار معلم‌
  عباس‌ فومنی داخلی 6053322 آزادشهر - بعدمعلم‌10
  عباس‌ فیض‌ اله‌ داخلی 2736618 طلاب‌ - ‌ابوذر12
  عبدالرحیم‌ فریدونی راد داخلی 7248650 توحید - روبرومسجدحیدری
  زهره‌ موسوی غدد 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
  رباب‌ ابوترابی غدد 8414238 احمدآباد - عارف‌2
  پرویز اظهری غدد 8405980 احمدآباد - ساختمان‌44
  محمدحسن‌ خزاعی غدد 8426099 احمدآباد - ملاصدرا
  رضا رجبیان‌ غدد 8411062 دانشگاه‌ - خ‌کفایی
  نرگس‌ وثوق‌ گرایلی اپتیومتریست 7275550 میدان توحید -
  سودابه‌ میرزایی اپتیومتریست 8419132 دانشگاه‌ - اول‌کفایی
  جواد هرویان‌ اپتیومتریست 8429966 احمدآباد - پرستار1
  نازنین‌ پاک‌ نهاد اپتیومتریست 8418231 پرستار1 -
  مجید ترابی اپتیومتریست 8410963 گلستان‌غربی -
  جمشید خوش‌ دل‌ اپتیومتریست 8405533 احمدآباد - خ‌محتشمی
  محمدجواد خوش‌ سیما اپتیومتریست 8542865 گلستان‌ -
  رمضان‌علی رحمتی اپتیومتریست 8594195 چمران - 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
  امیر رحیمیان‌ مشهد اپتیومتریست 7684126 سجاد - مقابل ‌میلاد
  زهره‌ عمادزاده‌ اپتیومتریست 8438606 دانشگاه - ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا
  فریده‌ توتونیان‌ لیسانس مامایی 7244292 خواجه‌ربیع‌ - خ‌خوش‌
  راضیه‌ طلایی لیسانس مامایی 8425863 میدان ‌راهنمایی - قبل‌فلسطین‌
  طاهره‌ قصیم‌ لیسانس مامایی 8403579 احمدآباد - ‌رضا20
  عباس‌ خادم‌ ثامنی آسیب شناسی 8548800 رازی10 -
  سیدغلامرضا میرحسینی داخلی ریه 8433790 احمدآباد - ساختمان‌85
  علی آزرم‌ داخلی ریه 2224448 مدرس‌ -
  فریدون‌ پازند داخلی ریه 8433686 کویدکترا -
  پرویز اصفهانی زاده‌ داخلی ریه 8406024 کوهسنگی - ‌محتشمی17
  محمد توحیدی داخلی ریه 8435635 دکترا - چهارراه
  اصغر رضایی داخلی ریه 7623800 فلسطین‌18 -
  مهدی کشمیری داخلی ریه 8599594 چمران - ‌3راه‌جم‌
  سیدجواد قریشی داخلی ریه 8670472 وکیل آباد - ‌7تیر1
  داود عطاران‌ داخلی ریه 8440303 محتشمی -
  هاشم‌ مهدیزاده‌ داخلی قلب 8410870 دانشگاه‌ - بعد چهارراه دکترا
  جواد منصوری داخلی قلب 2252210 م‌شهدا - ساختمان‌66
  سیدحسن‌ هاشمیان‌ داخلی قلب 8591440 ابن‌سینا -
  حمید ولی زاده مقدم‌ داخلی قلب 7277837 مطهری44-42 -
  یوسف‌ اخوین‌ داخلی قلب 7686878 سجاد - چ‌ بزرگمهر
  محمد تفرشی داخلی قلب 7682107 سجاد - چ‌بزرگمهر
  زهرا جهان‌ آرا داخلی قلب 8542583 سردادور - ک‌ارض‌اقدس‌
  جواد رضایی داخلی قلب 6058660 زیباشهر3 -
  مهدی عمادزاده‌ داخلی قلب 8418979 احمدآباد - ‌قائم‌
  علیرضا عطاری داخلی قلب 6054067 آزادشهر - امامت‌9
  علیرضا عطاری داخلی قلب 8414884 ابن‌سینا - ساختمان‌207
  خسرو نوربخش‌ داخلی گوارش 8421200 احمدآباد - نبش‌عارف‌
  حسن‌ وثوقی نیا داخلی گوارش 8439219 کلاهدوز -
  کاظم‌ امینی داخلی گوارش 8540212 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌ داخلی گوارش 8594784 ‌چمران - ‌3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
  سعید یزدچیان‌ داخلی گوارش 8414005 دانشگاه‌ - قبل‌م‌ تقیآباد
  احمد خسروی داخلی گوارش 8407406 احمدآباد - ‌محتشمی
  داود شریفی داخلی گوارش 8424295 احمدآباد - اول‌پرستار
  حسن‌ سعادت‌ نیا داخلی گوارش 8425221 احمدآباد - خ‌عارف‌5
  شهین‌ سعادتیان‌ داخلی گوارش 8422305 احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
  احمد صفاری داخلی گوارش 8423935 پرستار1 -
    فرقانی داخلی گوارش 7271209 ابوطالب‌ - قبل‌م‌ عبدالمطلب
  مسیح‌ نقیبی داخلی کلیه 8593930 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  عطااله‌ بهروز اقدم‌ داخلی کلیه 8420754 احمدآباد - ‌ عارف‌
  محمدرضا هاتف‌ داخلی روماتولوژی 8511144 دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
  مسعود ثقفی خادم‌ داخلی روماتولوژی 8424695 احمدآباد - خ‌محتشمی
  ژاله‌ شریعتی داخلی روماتولوژی 8402676 احمدآباد - عارف‌2
  منوچهر لاری(محمدزاده‌) داخلی خون 8434319 احمدآباد - ‌بهشت‌2
  محمود جعفرزاده‌ جراح پلاستیک 8431166 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
  شیرین توکلی زاده زنان و زایمان 38592848 خیابان گلستان پلاک 94
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص اطفال در اصفهان

  پزشکان متخصص اطفال در اصفهان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  نام پزشک              آدرس مطب   تلفن  تماس    
   احمد فشارکی خ بزرگمهر ساختمان میرداماد 2644833
   اصغر پیرحاجی  خ رباط عصرهاجنب داروخانه دکتر شریف وصبح‌ها طبقه فوقانی داروخانه دکتر بزرگراد 4427548
   افتخارالسادات مدرس خ.شمس آبادی.خ. پارس مجتمع  2367090
   اکبر کاظمی خ بزرگمهر ساختمان سجاد 2671124
   اکبر ساعتچی خ شمس آبادی مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم ساختمان پزشکان 2268600
   امیرهوشنگ ریحانی  خ شیخ بهایی جنب مدرسه شهدای محراب ساختمان صفا 2330830
   انوشیروان زندی خ آمادگاه ج داروخانه سپاهان  2222931
   ایرج حق شناس خ فردوسی سه راه ستاری ساختمان رضا  2215560
   بتول آزاده  خ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان سالار 2654932
   بتول ریاضی نجف آبادی خ هزارجریب درمانگاه شهدای مسجدالرسول 6681953
   بدرالسادات هاشمی فرد خیابان نظرشرقی پلاک 10 6244861
   بهروز فرهنگ ‌فر خ بــزرگمـهر چهارراه نورباران ساختمان ترنج 2672080
   بهزاد شمس خ سروش ساختمان آزمایشگاه سروش پلاک 1 4480576
   بیناهو ماه گرفته  خ عباس آباد مقابل رستوران شهرزاد  2206034
   پروانه صفوی خ شیخ بهائی چهارراه قصراول کوچه مجلسی 2332839
   پرویندخت صنایعی خیابان شریف واقفی 2642920
   پریناز اشراقی خ آمادگاه کوچه گلدسته  2222931
   جلیل امیری خ شــیخ بــهائــی  روبروی بیمارستان مهرگان 2364554
   جمال فقیهی نیا مبدان آزادی ساختمان آزادی جنب بانک ملت  6629143
   جواد فیض خیابان طالقانی پلاک 50 2229308
   حسن فروغ خ شیخ بهائی ج داروخانه قصر  2334542
   حسن قدیری خورزوقی خ فـردوسی خ شهیدموحدیان کوچه اسفندیار بیک 2210040
   حسین اثنی عشری خ ابن سینا بیمارستان امین  4455051
   حسین فیض  خ شمس آبادی جنب بیمارستان عیسی بن مریم  0.2369603
   حیدرعلی داوری خ امادگاه جنب داروخانه سپاهان 2214977
   خسرو حکمت جو  خ رباط نرسیده به داروخانه دکتر شریف  4441473
   روح انگیز مسروری خ حکیم نطامی مقابل پمپ بنزین 6249654
   رویا کلیشادی ابتدای خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 400 طبقه 2 واحد3 6632070
   زهرا امامی نائینی خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان رودکی 2338189
   زهرا صالحی خ. هاتف . کوی صاحب بن عباد دارالشفا حضرت زهرا 0
   زهرا طاهرزاده خ ارتش بــعدازدبیرستان سعدی نبش کوچه سجادیه پلاک68 6260947
   زهرا عبدیزدان خ شمس آبادی کوی نگارستان   پلاک 4 2331111
   زهره غفرانی خ.رباط دوم , نرسیده به مخابرات روبروی بنگاه مسکن لاله  4427456
   سوزان هاشمی فشارکی  خ هشت بهشت جدید,نبش چهارراه روبروی داروخانه ظهوری نیا 2655790
   سوسن فقیه ایمانی  پل بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر جنب داروخانه بهنام 2648900
   سید مرتضی رضوی میدان آزادی ساختمان پارس 6629026
   سیدرضا مقدادی  اول خیابان شریف واقفی بالای آزمایشگاه خرم  2211046
   سیدمحمدعلی روحانی خ شــمس آبــادی مقابل بیمارستان عیسی بن مریم 2365438
   سیدمرتضی رضوی خسروانی دروازه شیراز کوچه دادستان ساختمان پارس  6629026
   سیدمهدی قریشی مــیدان احمدآباد طبقه فوقانی داروخانه بزرگمهر 2254233
   سیما شیرانی خ بزرگمهرساختمان بهشت ط اول 2643940
   شفیقه بالدر سپاهان شهر خ فارابی 3 خ بهار پلاک 92 6501096
   شکوفه چهل گردی خ احمد آباد درمانگاه شماره 4 تامین اجتماعی  2253298
   شهلا متین چهارباغ بالا روبروی تعاونی برق 6610998
   شهناز سمسارزاده خ شمس آبادی  چهارراه قصرکوچه رودابه 2332120
   شهین تاج میربد خ شــمس آبادی روبروی بیمارستان سینا 2335363
   شهین شادزی  خیابان دانشگاه بلوار خانه کارگر کوچه شهید عابدی  6278119
   صدیقه قائمی خ آمادگاه  مقابل داروخانه سپاهان ساختمان اطبا 2225255
   طاهره بذرافشان  خ توحید طبقه فوقانی  داروخانه دکتر قدسی 0
   عباسقلی امینی خ بزرگمهر روبروبیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه دوم 6686430
   عزیز الله دلیلی خ آمادگاه روبروی داروخانه سپاهان 2242282
   علی خانلرپور خ شــمس آبادی-چهارراه طالقانی 2333648
   علیرضا احمدی خ بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی ساختمان سروش طبقه دوم واحد11 0
   علیرضا جلالی  خ چهارباغ بالا پلی کلینیک تخصصی شماره یک شریعتی   6611078
   علیرضا معافی خ آمادگاه ساختمان ملاصدرا 2227379
   علیمحمد خدائی خیابان آمادگاه - ساختمان داریوش 2227504
   فاطمه اعلمی خ بــزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی 2657526
   فاطمه طبسی بلوار کشاورز . روبروی ایران خودرو 7776662
   فخری نوائی خ فـردوسی خ شهیدموحدیان ساختمان نگین طبقه همکف 2222773
   فرزانه برهانیان  خ هشت بهشت غربی ساختمان فردوسی طبقه سوم 2666261
   فریبا اشتری خ هزار جریب مقابل درب دانشگاه کوچه جلال الدین پلاک 206 6686870
   فریبا حقانی سه راه شمس آبادی چ پارکینگ انقلاب ساختمان زمرد 0
   فریده بهزادی تهرانی خ آپادانا دوم کوی شهیدرضائی  پلاک 17 6627115
   فریدون مشیرفاطمی خیابان آمادگاه - پلاک 295 2222373
   فضل الله سرلتی دروازه دولت سرلت  2201522
   فلور فرزانه خ هشت بهشت دوم ساختمان سارا 0
   کرم جعفری شریف آبادی خانه اصفهان - مجتمع گلها - جنب بانک صادرات 4419196
   مجید اردکانی خ محتشم کاشانی تقاطع وحید ساختمان جام جم  6259755
   محبوبه سعادت پور خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ساختمان اول طبقه سوم  2214615
   محسن صانعی خانه اصفهان . خ گلخانه . ج داروخانه جابر بن حیان  4427997
   محسن موسوی فلکه فلسطین 2227172
   محمد حافظی خ بزرگمهر-مقابل خیابان بیسیم 2679854
   محمد طباطبائی علوی خ سجاد خ سپهسالارچهارراه مسرور 6611321
   محمد علی خزائی خ آمادگاه ساختمان پزشکان  2228023
   محمد هادی رفیعی خ شمس آبادی مجتمع نگارستان 2335051
   محمد مصلحی فلکه شهدا ابتدای خ کاوه روبروی بانک ملت داخل کوچه پلاک4  3390936
   محمدرضا فاطمی  میدان آزادی ساختمان سپهر طبقه دوم شماره 6  6686623
   محمدرضا سعادت کیش خ شمس آبادی چهار راه قصر مجتمع زرین طبقه دوم 2345796
   محمدرضا صبری خ شمس آبادی خ پارس مجتمع مریم 0
   محمدصادق خیاطان خ شمس آبادی  چهارراه قصر 4228233
   محمود اشرفی چهارراه قصر بن بست سردابه 2339731
   محمود بهشتی زواره خ سید علیخان 2222114
   محمود فلاح پور خ حکیم نظامی  حدفاصل خیابان نظر و خاقانی 6270485
   محمود هنرمند خ آمادگاه کوچه گلدسته 2227477
   مسعود ناظم خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان مجتمع پزشکی سپاهان 2297033
   منصور بهنیا خیابان مرداویج  بازارقائم طبقه دوم 6686523
   منصور محمدی خ بزرگمهرروبروی مسجد الکریم خ بهشت طبقه اول 0
   مهدی افقری خ آمادگاه مقابل جامکو 2218480
   مهرداد معمار زاده خ بزرگمهر مقابل بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماد طبقه 1 0
   مهشید حفیظی خ شمس آبادی . چهارراه قصر مجتمع شمس  2231525
   مهناز جزایری خ بزرگمهردرمانگاه نواب صفوی  2286054
   مهناز فهامی خ محتشم کاشانی تقاطع خیابان وحید ساختمان جام جم  6259755
   مهین هاشمی پورزواره خ بزرگمهر ساختمان152 0
   مهین هاشمی پور بزرگمهر ساختمان 152 طبقه اول 2674969
   موهبت اله کرمی چهارراه حکیم نظامی بن بست مهرداد 6248854
   مینو شرافت  خ آمادگاه مجتمع گلدیس 0
   ناصر شریفی چهارراه شیخ صدوق ساختمان آزادگان 6622231
   نسرین باقری شورکی پل فلزی . بیمارستان شهید بهشتی 2367001
   نسرین حسینی نژاد بهارستان.خ ولیعصر طبقه فوقانی داروخانه دکتر صنعتی زاده 2533035
   نسرین مستغاثی خ نظرغربی جنب کوچه بوستان 6248208
   هاله رواقی  خ جی کلینیک شهداء   2287001
   هرمز حسین زاده  خ آمادگاه ج بانک ملت  2221060
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص شهر اصفهان (سری دوم)

  پزشکان متخصص شهر اصفهان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  نام پزشک رشته  تلفن  آدرس
  شادی رجائیه چشم پزشک 2240100 خ شمس آبادی ساختمان قصر نور واحد 101
  شبنم آذری گوش و حلق وبینی   خیابان آمادگاه مجتمع آژند بلوک تجاری طبقه اول واحد12
  شریعت صدیقین گوش و حلق وبینی 2227395 اصفهان خ فردوسی کوچه زهره
  شعله فلاحت پیشه پوست 2216974 میدان فلسطین -خ فردوسی -جنب بانک رفاه - ساختمان حکیم -ت 04007131190
  شکراله شجاعی ارولوژی 6629039 دروازه شیراز-کوچه دادستان -ساختمان پارس
  شکوفه نوروزی زنان و زایمان 2206111 خ آمادگاه -کوچه جنب داروخانه سپاهان - ساختمان سپاهان 4پلاک 16
  شکوه شکوهی زنان و زایمان 2226501 آمادگاه -روبروی داروخانه سپاهان -داخل کوچه
  شمسی روانخواه جراح عمومی 6274932 چهارباغ بالا روبروی زمزم مجتمع پارسیان 6274932
  شمیلا رضوی جراح عمومی 2204030 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان طبقه سوم مجتمع پزشکی سپاهان
  شهاب طاهری اطفال 7383676 رهنان خ ابوذر طبقه فوقانی داروخانه دکتراعتصامی
  شهرام هنجنی زنان و زایمان 2240063 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور واحد 112
  شهرزاد بنائی ارولوژی 3221761 خ شمس آبادی-چهارراه قصر-مجتمع قصرنور
  شهرزاد فروغی ارتوپد 31252777 خ فروغی-کوچه دکترفروغی
  شهره نیافر اطفال 2677587 خ بزرگمهر اول خ 22بهمن روبروی مخابرات 2677587
  شهریارفرمحمدی داخلی 2214399 آمادگاه جنب داروخانه سپاهان بلوک یک طبقه چهارم واحد یک
  شهریارهنجنی چشم پزشک 2216686 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور شماره 114
  شهلا انشائیه پوست 2218406 آمادگاه -طبقه فوقانی بانک سپه
  شهلا حاجی علی عسگر فیزیوتراپی و توانبخشی 6638968 چهار باغ بالا دروازه شیراز بن بست دادستان
  شهلا شفائی زنان و زایمان 2222700 خ آمادگاه روبروی داروخانه سپاهان کوچه شهریار 2222700
  شهلا کشاورزراد زنان و زایمان 2212032 خ فردوسی -مجتمع تجاری زاینده رود
  شهلا متین اطفال 6660997 چهارباغ بالا- روبروی تعاونی برق
  شهلامیرشمس شهشهانی پوست 2212389 شمس آبادی روبروی بنیادشهید ساختمان ام ار ای
  شهلانوروزی پوست 6281313 خ توحید مجتمع پزشکی توحید طبقه اول پلاک 114
  شهناز پولادخان زنان و زایمان 5227827 خوراسگان خ اباذر جنب بانک کشاورزی 5227827
  شهناز باقری زنان و زایمان 2201650 خ بزرگمهر ساختمان 152
  شهنازآرام زنان و زایمان 6249899 چهارباغ بالا-نرسیده به دروازه شیراز-ساختمان بهاران
  شهنازسمسارزاده اطفال 2232120 خ شمس آبادی -چهارراه قصر-کوچه سودابه
  شهنازشجاعت بیماریهای عفونی 2210298 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان -مجتمع پزشکی
  شهنازفشارکی زنان و زایمان 2213838 خ فردوسی -سه راه سیدعلیخان
  شهین زاهدی زنان و زایمان 6245668 چهارباغ بالا-روبروی شرکت زمزم -مجتمع پارسیان -طبقه همکف -شماره 602-ت -
  شهین تاج میربد اطفال 2335363 شمس آبادی روبروی بیمارستان سینا ساختمان فارابی طبقه اول
  شهین شادزی اطفال 6278118 خ توحید-انتهای کوچه شهیدعابدی پلاک 18
  شیوا امینی زنان و زایمان 2214616 خ آمادگاه - جنب داروخانه اصفهان
  صدیقه شجاعیان زنان و زایمان 2362646 خ شمس آبادی -ساختمان رازی - پ 106
  صدیقه اسفندیاری اطفال 6255647 خ محتشم کاشانی-
  صدیقه بصیرت داخلی 2207545 خ فردوسی روبروی مسجد ستاری مجتمع عالی 2207545
  صدیقه قائمی اطفال 2225255 خ آمادگاه -مقابل داروخانه سپاهان -ت 2225255
  صدیقه نجفی زنان و زایمان 6624250 خ چهارباغ بالا-کوچه دادستان -ساختمان پارس
  ضیاء تدین داخلی 2231986 خ آمادگاه - مجتمع سپاهان شماره 3
  طاهره نصراصفهانی زنان و زایمان 6258753 خ توحید میانی روبروی بانک سامان نبش کوچه شهیدان کاظمی ساختمان تندیس طبقه دوم
  طیبه جیواد داخلی 3220810 خ سروش نزدیک طوقچی طبقه زیرین ازمایشگاه سروش
  عباس فوده فیزیولوژی 2223267 خ حافظ جنب اداره برق منطقه ای
  عباس رحیمی ارتوپد 6285355 خ دقیقی روبروی ام ار ای سپاهان ساختمان پردیس جنوبی
  عباس طاهری ابرندآبادی گوش و حلق وبینی 2218489 آمادگاه -جنب ازمایشگاه پارس
  عباس قناعت پوست 2219968 آمادگاه -مقابل فروشگاه جامکو
  عباسعلی جمشیدی قلب و عروق 2671538 خ بزرگمهر-نرسیده به پل بزرگمهر-ساختمان 152
  عباسعلی موحدیان مغز و اعصاب 2227756 خ فردوسی مجتمع پزشکی فردوسی
  عباسعلی گودرزی ارتوپد 6247070 چهارراه نظر-ساختمان پزشکان
  عباسعلی دانش نیا جراح عمومی 2215565 خ آمادگاه -چهارراه محمدآباد
  عباسعلی کلباسی گوش و حلق وبینی 2360733 چهارراه قصر-ساختمان رودکی -
  عباسعلی نصراصفهانی جراح عمومی 2225166 خ آمادگاه -جنب بانک سپه
  عباسعلی نوری داخلی 6241899 خ وحید-بن بست شهیدناصریزدانی
  عباسقلی امینی اطفال 2643015 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان شهیدصدوقی - ساختمان میراماد 2346015
  عبدالحسین فاطمی داخلی 2215959 خ آمادگاه -مجتمع گلدیس -ت 2215959
  عبدالخالق شاهمرادی جراح عمومی 2644402 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سارا
  عبدالرحیم امامی تغذیه 2222351 اصفهان خ فردوسی -چهارراه منوچهر-خ منوچهرپ 9-ت 2222351
  عبدالرسول خوانساریان ارتوپد 2207634 خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر ساختمان شش واحد310
  عبدالرسول مستاجران مغز و اعصاب 2644793 چهارراه هشت بهشت ساختمان فردوس
  عبدالرضا کاظمی خویگانی داخلی 6269607 خ توحید-مجتمع پزشکی توحید
  عبدالرضاعرفانی پوست 2239468 خ آمادگاه ساختمان اطبا
  عبدالعلی رازقیان جهرمی جراح عمومی 4412994 خانه اصفهان خیابان گلخانه روبروی مسجدالمحمود ساختمان پزشکان
  عبدالمجیدخیام باشی چشم پزشک 2202730 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان - داخل کوچه دست چپ -طبقه سوم -ت 2202730
  عبدالمجیدهنرجو جراح عمومی 2643962 خ بزرگمهر-نرسیده به تقاطع شریف واقفی - جنب داروخانه سانترال
  عبداله برزمهر چشم پزشک 2227798 خ آمادگاه ساختمان جامکو
  عبداله جعفرپور جراح عمومی 2652529 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سارا طبقه اول
  عبداله صابری قلب و عروق 2209884 آمادگاه -بن بست سپاهان-طبقه دوم-سمت راست
  عبداله عبدالهی ارولوژی 2213977 اول آمادگاه -ساختمان گلدیس -طبقه اول
  عبداله متقی جراح عمومی 2214616 آمادگاه -جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان
  عبداله نجفیان چشم پزشک 2239490 خ آمادگاه مجتمع گلدیس واحد115
  عذرا ایروانی زنان و زایمان 2285464 خ پروین-چهارراه صباحی-روبوری داروخانه پروین -ساختمان ملیکا
  عطاء جلالی زنان و زایمان   خ میر بیمارستان سپاهان
  عطاءاله حاج صادقی پوست 2229898 آمادگاه -ساختمان بوعلی
  عطاءاله قهیری اصفهانی زنان و زایمان 6251819 خ نظرشرقی -کوی اسیاب - شماره 9
  عفت بهرامی زنان و زایمان 7757704 سه راه سیمین ابتدای خ سیمین جنب مهد کودک فردوس
  علی اعتصام پور قلب و عروق 2641000 خ بزرگمهر-اول پل بزرگمهر- کوچه معراج روبروی خانه کتاب
  علی ترکان قلب و عروق 6266798 توحید-چهارراه پلیس-ساختمان ماکان 3
  علی شیخ الاسلام ارتوپد 9513189 خیابان شمس آبادی روبروی بنیاد شهید جنب ساختمان ام آر آی-ساختمان هزاره -طبقه سوم
  علی عباس شعبانی چشم پزشک 2644048 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی -ساختمان میرداماد
  علی فرخانی فیزیوتراپی و توانبخشی 2367465 خ شمس آبادی مجتمع قصر
  علی قاسمی چشم پزشک 6624550 خ چهارباغ بالا ساختمان اسکان
  علی نصری نصرآبادی قلب و عروق 2336222 خ شمس آبادی خ پارس غربی ساختمان مریم
  علی پورمقدس قلب و عروق 2221415 خ فردوسی ساختمان میخک
  علی اصغر مویدعلائی چشم پزشک 6242173 خ حکیم نظامی روبروی پمپ بنزین
  علی اصغرمسائلی مغز و اعصاب 2230207 خ شمس آبادی ساختمان پزشکی مریم
  علی اصیلیان مهآبادی پوست 6663618 خ چهارباغ بالا- کوچه جنب سی تی اسکن مرکزی - جنب سوپرشبنم
  علی اکبر فولادی رادیوتراپی 628406 ابتدای خ ارتش روبروی دبیرستان سعدی
  علی اکبر طاهریان زنان و زایمان 2224683 خ فردوسی -نبش خ سیدعلیخان
  علی اکبر عطائی کچویی جراح عمومی 2210029 آمادگاه کوچه سپاهان ساختمان سپاهان طبقه 2 واحد 9
  علی اکبر وثوقی داخلی 2673399 اول بزرگمهر-ساختمان152
  علی اکبرآیتی زاده تفتی زنان و زایمان 2330635 خ شمس آبادی -مقابل بیمارستان سینا پلاک 174
  علی اکبراسدیان قهفرخی داخلی 2201216 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان
  علی اکبرتوسلی قلب و عروق 2364493 خ شمس آبادی اول عباس آباد
  علی اکبرخداپرستان چشم پزشک 2664685 خ بزرگمهر-جنب مادی نیاصرم -ساختمان 152
  علی اکبریزدان پناه چشم پزشک   میدان ازادی مجتمع سپهر واحد شماره 30
  علی بلوریان اصفهانی داخلی 2224682 خ حافظ -چهارراه کرمانی
  علی بنان داخلی 2212145 خ آمادگاه - طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی
  علی خانلرپور اطفال 2364826 خ شمس آبادی -بین خ طالقانی و بیمارستان سینا
  علی رضائی کوجانی ارولوژی 4412250 خانه اصفهان پنج طبقه طبقه اول پ 1
  علی شرافت ارتوپد 2650015 خیابان هشت بهشت - ساختمان سارا
  علی شفیعی پوست 2203103 خ شمس آبادی -جنب ام -ار-ای -ساختمان زمرد-طبقه اول -شماره 106
  علی ضامن مومنی بروجنی پوست 2218482 آمادگاه - روبروی جامکو
  علی قبادی ارتوپد 2649343 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی - ساختمان میرداماد
  علی کارونی داخلی 2221241 خ آمادگاه ت 2221241
  علی مهدوی اطفال   خ پروین چهارراه صباحی روبروی داروخانه پروین ساختمان پزشکی ملیکا طبقه دوم
  علی میرعلائی داخلی 2361767 خ شمس آبادی -نرسیده به چهارراه قصر-ساختمان رازی
  علیرضا اشتری لرکی چشم پزشک 6279123 خ چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان طبقه سوم
  علیرضا امامی نائینی بیماریهای عفونی 2362646 خ شمس آبادی مجتمع رازی پ 106
  علیرضا بندگانی قلب و عروق 2240060 خ شمس آبادی مجتمع قصر نور
  علیرضا جلالی اطفال 2239499 خ آمادگاه - ساختمان گلدیس ورودی دوم طبقه اول پلاک 112
  علیرضا خسروی قلب و عروق 2207033 شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور پلاک 104
  علیرضا زندی چشم پزشک 2202333 خ آمادگاه ساختمان گلدیس 2202333
  علیرضا مزروعی سبدانی چشم پزشک 2202785 اصفهان خیابان شمس آبادی جنب ام آر آی
  علیرضا مهاجری جراح عمومی   خ بزرگمهر تقاطع هشت بهشت ساختمان سروش واحد5
  علیرضا مومنی گوش و حلق وبینی 2239490 خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی اول طبقه اول
  علیرضا واعظ شوشتری پوست 2240592 خیابان آمادگاه مقابل داروخانه اصفهان بن بست میلاد6 طبقه دوم
  علیرضامعتمدی گوش و حلق وبینی 2645920 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت ساختمان سروش
  علیرضایوسفی پوست 2355355و2351039 خ شمس آبادی -چهارراه عباس آباد-ساختمان ملک
  علیمحمد کسائیان اطفال 2330800 خ شمس آبادی ساختمان رازی
  عمید طباطبائی مغز و اعصاب 6632789 دروازه شیراز - مجتمع آزادی - آپارتمان 22 6632789
  عنایت اله ایزدی ارولوژی 2363136 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان سینا
  غلامحسین احمدی میرآبادی بیهوشی 4466110 خیابان مدرس نبش خیابان مولوی طبقه دوم رستوران مولوی
  غلامحسین وکیل زاده جراح عمومی 2215352 خ آمادگاه -ساختمان پزشکان ورودی 2-طبقه دو
  غلامحسین مطبوع ریاحی جراح عمومی 2351493 اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع زرین طبقه اول
  غلامرضا امینیان نراقی ارتوپد 628770 خ میر-بیمارستان سپاهان
  غلامرضا کفیلی داخلی 2231533 خ شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر روبروی مجتمع رازی ساختمان شمس
  غلامرضابهشتی جراح عمومی 6614554 خ میر-جنب بیمه اسیا پ 125
  غلامرضاتیموری پوست 2368291 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان سینا-ساختمان فارابی
  غلامرضاعباسی اطفال 3374202 اصفهان میدان شهدا خیابان فروغی مجتمع پزشکی مهر
  غلامرضاعباسی بهارانچی جراح عمومی 2205182 خ شمس آبادی -جنب بیمارستان سینا-بن بست پزشکان
  غلامعلی حسنی جراحی مغز واعصاب 2241049 خ شمس آبادی مجاور بیمارستان سینا بن بست شهریار مجتمع پزشکی مجید
  غلامعلی نادریان چشم پزشک 2643039 خ بزرگمهر-مقابل بیمارستان صدوقی -ساختمان میرداماد-طبقه دوم شماره 31
  فاطمه اتحادیه اطفال 5226768 خوراسگان خ اباذر کوچه سعدی
  فاطمه توکلی جراحی مغز واعصاب 2240877 آمادگاه ساختمان آژند پلاک 103
  فاطمه کارگر زنان و زایمان 4427901 ملک شهر خ مطهری ساختمان پزشکی سینا
  فاطمه بحرینی زنان و زایمان 3355778 میدان جمهوری -جنب بانک کشاورزی
  فاطمه رحمتی احمدآبادی جراح عمومی 2240967 آمادگاه ساختمان آژند
  فاطمه عندلیب پوست 5248992 اصفهان خوراسگان خیابان اباذر
  فاطمه مستاجران گورتانی زنان و زایمان 2361080 خ خرم -سه راه کهندژ-کوچه جوزدان پ 152
  فاطمه میررکنیان پوست 2221111 آمادگاه -ساختمان پزشکان -طبقه سوم
  فاطمه نصیری طوسی چشم پزشک 2229973 آمادگاه -ساختمان پزشکان
  فتح اله حر ارتوپد 2730821 خ هشت بهشت غربی تقاطع ملک مجتمع میلاد
  فتحیه مجلسی چشم پزشک   خ فردوسی پلاک 24 تلفن 2222765
  فخرالسادات میر معصومی زنان و زایمان 2643038 خ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماد
  فخری نوائی اطفال 2222773 خ فردوسی -اول خ شهیدموحدیان
  فرامرزامام دوست داخلی 2213838 خ فردوسی -سه راه سیدعلیخان روبروی گرمابه عافیت
  فرج اله هدایت ارولوژی 2250027 خ شمس آبادی -کوچه پارکینگ انقلاب
  فرحناز تاجرباشی اطفال 2360719 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان رودکی
  فرحناز فاطمی پوست 6268965 خ محتشم کاشانی جنب ام ار ای ساختمان پردیس طبقه اول
  فرحناز مردانیان زنان و زایمان 2202329 خ شمس آبادی -ساختمان زمرد
  فرحنازحریرفروشان داخلی 2227441 خ آمادگاه کوچه جنب داروخانه اصفهان
  فرحنازمرادقلی زنان و زایمان 4482113 خ سروش جنب خ مصلی طبقه سوم آزمایشگاه سروش
  فردوس بصیرکازرونی اطفال 2335797 خ شیخ بهائی کوچه زرگرپ 16
  فردوس محرابیان زنان و زایمان 2215645 خ آمادگاه - ساختمان پزشکان
  فرزاد پژنگ ارتوپد 3116256631 خ محتشم کاشانی ساختمان نوید طبقه اول
  فرزان کیان ارثی چشم پزشک   اصفهان خیابان توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان ط اول واحد5
  فرزانه اخوان زنان و زایمان 2262889 خ احمد آباد طبقه فوقانی داروخانه
  فرزانه جابری زنان و زایمان 2210124 آمادگاه - جنب مبل فروشی زیبا کار بن بست میلاد ساختمان میلاد طبقه سوم
  فرزانه عالیدوست زنان و زایمان 2658777 پل بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر جنب بانک صادرات 2658777
  فرزانه برهانیان اطفال 2666261 خ هشت بهشت غربی ساختمان فردوس طبقه سوم
  فرزانه تواهن بیهوشی 2225958 خ آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان داخل کوچه مجتمع میلاد
  فرزین قدسی بروجنی ارولوژی 2226677 چهارراه فلسطین -خ آمادگاه -کوچه بوعلی
  فرشته حقیقت زنان و زایمان 6281588 خ شریعتی روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی 6281588
  فرشته اشتری مغز و اعصاب 2231903 آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان ساختمان سپاهان 4طبقه دوم
  فرشته دانشمند زنان و زایمان 6624424 خ میر-طبقه فوقانی قنادی من وتو
  فرشته فارغی نائینی بیماریهای عفونی 2220928 آمادگاه روبروی داروخانه الزهرا ساختمان داریوش طبقه اول
  فرشته کاظمینی زنان و زایمان 2200977 آمادگاه ساختمان پزشکان طبقه سوم بانک تجارت
  فرشید احمدی اطفال   بهارستان خ الفت روبروی داروخانه
  فرناز فشارکی چشم پزشک 2215444 خ آمادگاه روبروی داروخانه سپاهان ساختمان اطبا
  فرهاد ضرغام جراح عمومی 2222728 خ فردوسی مجتمع پزشکان
  فرهاد قدیری رادیوتراپی 2204422 اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان پزشکان ورودی دوم طبقه سوم
  فرهاد قربانی جراح عمومی 2203039 شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی ابن مریم 2203039
  فرهاد مختاری نژاد گوش و حلق وبینی 2241148-2209884 آمادگاه - کوچه جنب داروخانه سپاهان ساختمان شماره 2 سپاهان
  فرهادپژنگ اطفال 6249416 اصفهان خیابان توحید چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 واحد18
  فرهادآذرنوش ارولوژی   خ بزرکمهر ساختمان میرداماد طبقه دوم
  فرهادتدین نجف آبادی ارولوژی 2205213 آمادگاه -ساختمان بوعلی طبقه همکف
  فرهادعباسی بروجنی چشم پزشک 2226054 خ فردوسی -جنب بانک ملت - ساختمان ساسان - شماره 26
  فرهادفاضل نجف آبادی چشم پزشک 6631666 شیخ صدوق شمالی بین خ نیکبخت و شیخ مفید
  فرهادواحدی مطلق جراح عمومی   خ فردوسی -خ شهیدموحدیان - پلاک 306
  فروزا اشکانی ارتوپد 5234476 خوراسگان فلکه خوراسگان کوچه هلال
  فروغ الزمان مصدق زنان و زایمان 2361557 خ شمس آبادی مجتمع رازی
  فروغ السادات قاضی نوری زنان و زایمان 6662204 چهارباغ بالا-جنب رستوران خوانسالار
  فریبا اشتری اطفال 6686870 خ هزارجریب روبروی درب شرقی دانشگاه
  فریبا ایرجی اسیآبادی پوست 2205938 آمادگاه - ساختمان ملصدرا طبقه اول -ت 2205938
  فریبا منصوری زنان و زایمان 2674940 بزرگمهر ساختمان بالای رادیولوژی پارس جنب ازمایشگا ه دکتر سیروس 2674940
  فریباحقانی اطفال 2205327 خ شمس آبادی -جنب ام -ار-ای -ساختمان زمرد-پلاک 107
  فریبرز نیک ائین قلب و عروق 6251935 اصفهان خیابان توحیدمیانی مجتمع نگار طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
  فریبرزفردوسی مغز و اعصاب 2240880 خ آمادگاه-ساختمان آژند
  فرید ذوالفقاری جراحی مغز واعصاب 2211245 خ فردوسی ساختمان حکیم 2211245
  فریده ساداتی گوش و حلق وبینی 2336028 خ شمس آبادی خ پارس غربی مجتمع مریم بلوک 2طبقه اول واحد04
  فریده بهزادی تهرانی اطفال 6619397 اپادانادوم فاطمه نصیری طوسی -کوچه شهیدطوسی رضائی - dir= width=پ 15
  فریده منتظری نجف آبادی زنان و زایمان 2225728 آمادگاه-جنب هتل عباسی-مجتمع گلدیس-پلاک125
  فریدون رضوانی اردستانی ارولوژی 2239899 خ شمس آبادی جنب ام ار ای ساختمان هزاره طبقه سوم واحد 32 تلفن 2239899
  فریدون سهرابی بیماریهای عفونی 2210996 خ آمادگاه کوی نجفی طبقه سوم
  فریدون شفق گوش و حلق وبینی 2228990 آمادگاه -ساختمان پزشکان
  فریدون مشیرفاطمی اطفال 2222373 خ آمادگاه شماره 295
  فضل اله اکرام نیا ارتوپد 2371491 شمس آبادی -چهارراه قصر-ساختمان رودکی طبقه اول
  فضل اله سرلتی اطفال 2201522 میدان امام حسین -اول خ شمس آبادی
  فضل اله شریعتی پوست 2214885 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان - پ 2
  فضل اله ضیائی ارولوژی 2228177 آمادگاه -ساختمان پزشکان
  فضل اله علائی جراح عمومی 2945925 خ بزرگمهر چهرراه هشت بهشت ساختمان سروش
  فلورا فرزانه اطفال 2223819 اصفهان خ آمادگاه کوچه بابک
  فیروزه رناسیان اطفال 9131690801 خوراسگان- ابتدای خ ابوذر-کوچه شهید خزایی-روبروی رادیولوزی شفا
  فیروزه صفری رضامحله زنان و زایمان 6513830 سپاهان شهر بلوار غدیر بالای بانک مسکن
  قاسم مقاره دهکردی جراح عمومی 6631088 دروازه شیراز- جنب بانک اقتصادنوین - مجتمع آزادی - طبقه اول
  قدرت اله ابراهیمیان طادی بیماریهای عفونی 7734830 خ آتشگاه روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه
  کامران جاودان بیماریهای عفونی 2654933 خ بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه اول سمت چپ
  کامران دولتشاهی جراح عمومی 2209929 خ آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان ساختمان میلاد طبقه اول
  کامران صفوی پور اطفال 6637119 خ شیخ صدوق شمالی- شیخ مفید-روبروی سوغات یزد-ساختمان کوروش
  کتایون طایری بیماریهای عفونی 6630040 خیابان شیخ مفید مجتمع آسمان شماره 8
  کتایون طلیعه زنان و زایمان 6289466 ابتدای شریعتی روبروی درب اورژانس ساختمان فراز طبقه اول
  کرم جعفری شریف آبادی اطفال 4404074 خانه اصفهان -مجتمع 5طبقه -جنب بانک صادرات
  کریم صمدانی گوش و حلق وبینی 2227502 آمادگاه -ساختمان داریوش طبقه اول
  کشورنقشینه زنان و زایمان 2220408 فلکه فلسطین -جنب بانک صادرات - طبقه اول
  کمال استادشریف داخلی 2236232 خ شمس آبادی جنب هنرستان امیرکبیر ساختمان شمس طبقه اول واحد111
  کورش باقری جراحی مغز واعصاب   آمادگاه ساختمان آژند پلاک 13
  کیانوری مهدوی ارولوژی 2203288 شمس آبادی جنب داروخانه سینا مجتمع اراد
  کیوان بصیری مغز و اعصاب 2240694 آمادگاه روبروی داروخانه شبانه روزی المهدی ساختمان سپاهان طبقه سوم
  کیوان جناب چشم پزشک   اصفهان چهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی ساختمان حکیم ط 2 واحد7
  کیوان خالق زادگان ارولوژی 6281597 خیابان چهارباغ بالا ابتدای خ شریعتی روبروی درب اورژانس شریعتی
  لطف اله خادم ارتوپد 2643016 خ بزرگمهر-ساختمان میرداماد- طبقه همکف
  لیلا صالحی زاده قلب و عروق 3223598 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصرنور واحد106
  لیلا لقمانیان چشم پزشک 6616635-6644222 خ میر روبه روی بیمه اسیا
  لیلا مقاره عابد زنان و زایمان 2336656 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان رودکی
  مژگان شرافت زنان و زایمان 6612184 فلکه فیض -اول خ اپادانا-بن بست مهدی
  مژگان اسدیان قهفرخی مغز و اعصاب 2216338 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور
  مژگان دانشور قربانی زنان و زایمان 6281374 خ چهارباغ بالا ساختمان ماکان 2 طبقه 4 پ13
  مژگان کریمی فر داخلی 4455051 خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ک نواب مجتمع کیان
  مژگان کیان جو داخلی 2658777 خ بزرگمهر-جنب بانک صادرات-ساختمان سجاد
  مژگان مهدی زاده چشم پزشک   اصفهان خیابان میر روبروی بیمه اسیا پ 208 مجتمع چشم پزشکی پارسیان
  ماه رخساره ناظریان پوست 6245468 دروازه شیراز ابتدای چهار باغ بالا بن بست دادستان طبقه سوم
  ماه منیر جعفری زنان و زایمان 2668843 خ بزرگمهر-خ 22بهمن-کوچه فرهنگ
  مجتبی ابطحی فروشانی گوش و حلق وبینی 2201103 خ فردوسی - جنب آموزشگاه رانندگی آسیا
  مجتبی رستمی جلیلیان بیماریهای عفونی 2336128 شمس آبادی -کوچه پارس -ساختمان مریم -پ 4-طبقه 3
  مجید حقیقت ارولوژی 2205497 خ شمس آبادی مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم - ساختمان 17
  مجید ضیائی راد ارتوپد 2666641 خ بزرگمهر کوچه اورژانس بیمارستان شهید صدوقی درب قهوه ای رنگ
  مجیداردکانی اطفال 6507628 سپاهان بلوار غدیر ساختمان نگین 2 طبقه چهارم 6507628
  مجیدشکیباپور گوش و حلق وبینی 6686624 دروازه شیراز مجتمع سپهر طبقه دوم
  مجیدکریمیان مارنانی ارتوپد 6260210 اصفهان خیابان توحید مجتمع نگار بانک پاسارگاد طبقه دوم واحد7
  محبوبه رضوانی حبیب آبادی زنان و زایمان 6629050 فلکه فیض اول خ اپادانی اول بن بست مهدی
  محبوبه سعادت پور اطفال 2214615 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان ساختمان اول -طبقه سوم
  محسن آقا اسماعیلی جراحی مغز واعصاب 2203174 خ شمس آبادی طبقه فوقانی ام -ار-ای
  محسن اکبرزاده داخلی 5664391 اصفهان خ هشت بهشت غربی کوچه شهید سمندی مجتمع مهر
  محسن مجذب صانعی اطفال 4427997 خانه اصفهان -خ گلخانه -جنب داروخانه جابربن حیان
  محسن رئیسی دهکردی مغز و اعصاب 2220928 آمادگاه نرسیده به چهارراه فلسطین ساختمان داریوش
  محسن صدقی پور داخلی 2285118 خ پروین - جهارراه صباحی - روبروی داروخانه پروین - ساختمان ملیکا
  محمد حافظ القرانی ارتوپد 2209084 خ شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر ساختمان مسیح طبقه اول
  محمد دیانت جراح عمومی 2645914 هشت بهشت غربی ساختمان سروش طبقه اول
  محمد رضا امامی جراحی مغز واعصاب 6265051 چهارباغ بالا-چهارراه نظر-ساختمان ماکان طبقه سوم
  محمد رضا امید قائمی پوست 2652527 خ بزرگمهر- چهارراه هشت بهشت - ساختمان سارا
  محمد زارع مغز و اعصاب 2222778 خ فردوسی کوچه فروردین
  محمد طاهری رادیوتراپی 2359091 خ شمس آبادی-چهارراه قصر-مجتمع قصر-طبقه سوم-
  محمد طرفه نژاد اطفال   اصفهان خ طیب ساختمان مهتاب 8 طبقه دوم واحد 9
  محمد عاملی زمانی قلب و عروق 2330800 خ شمس آبادی چ راه قصر مجتمع رازی
  محمد علی کیقبادی گوش و حلق وبینی 2666284 هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد29 2666284
  محمد قریشی چشم پزشک 6616635 خ میر روبروی بیمه آسیا
  محمد معلومی اطفال 2209897 آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان بن بست جنب مبل زیباکار مجتمع میلاد
  محمد مهدی نعمت الهی جراح عمومی 2363691 خ شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا- مجتمع فارابی - طبقه دوم
  محمد یزدانی ارولوژی 2201655 خ آمادگاه ساختمان پزشکی ملا صدرا
  محمدگرگ یراقی قلب و عروق 6248135 خ شریعتی -نرسیده به حکیم نظامی - مجتمع پزشکی الزهرا- 6248135
  محمدابراهیم اردستانی ارولوژی 6277148 میدان ازادی -ابتدای چهارباغ بالا-خ بهارازادی پلاک 2
  محمداحسان الماسی جراح عمومی 2202329 شمس آبادی -ساختمان زمرد
  محمداحمدی گوش و حلق وبینی 2223180 آمادگاه -مقابل داروخانه سپاهان
  محمدباقرپناهی جراح عمومی   خ شیخ بهائی -جنب بیمارستان مهرگان -ت -5695632
  محمدجاودان ارتوپد 2202549 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان عیسی بن مریم 2202549
  محمدجوادتحریریان گوش و حلق وبینی 2330721 خ شمس آبادی -ساختمان ملک -نبش عباس آباد-
  محمدحسن رائی بیهوشی 5556137 خ پروین -پل سرهنگ -خ افسر-چهارراه عباس آباد-جنب قرض الحسنه مالک اشتر
  محمدحسن رهگذر ارولوژی 2227235 خ فردوسی کوچه سیدعلیخان مجتمع فردوسی
  محمدحسین دهقانی ارتوپد 2361352 شمس آبادی -چهارراه عباس آباد
  محمددهقانی ارتوپد 6263627 اصفهان خیابان توحید میانی روبروی بانک سامان ساختمان تندیس طبقه سوم
  محمدر رضا پاشا چشم پزشک 6261242 خ چهار باغ بالا مجتمع پارسیان طبقه سوم
  محمدرحیم اکبر زنان و زایمان 2217836 خ فردوسی -ساختمان رضا اپارتمان 16
  محمدرضا آیتی گوش و حلق وبینی 2203353 آمادگاه جنب داروخانه سپاهان طبقه همکف
  محمدرضا اعتمادی فر جراحی ستون فقرات 6288315 خ توحید روبروی بانک مسکن ساختمان گلدیس طبقه اول
  محمدرضا ترک نژاد قلب و عروق 2220928 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان - ساختمان پزشکان - طبقه همکف
  محمدرضا حقایق بیماریهای عفونی 2650015 خ بزرگمهر خ هشت بهشت ساختمان سارا
  محمدرضا رئیس زاده پوست 6274222 ابتدای خ محتشم کاشانی روبروی ام ار ای سپاهان ساختمان پردیس جنوبی
  محمدرضا رحیمی جراح عمومی 6266879 تقاطع توحید شریعتی ساختمان ماکان 3 طبقه پنجم واحد
  محمدرضا سمیعی نسب قلب و عروق 2225398 خ فردوسی ساختمان حکیم طبقه اول
  محمدرضا عمرانی گوش و حلق وبینی 6283485 خ توحید میانی ساختمان نگار 2 طبقه اول
  محمدرضا فاطمی خوراسگانی اطفال 6686623 دروازه شیراز ساختمان سپهر واحد6
  محمدرضا قرائتی کوپائی ارولوژی 2240906 اصفهان خیابان آمادگاه جنب مبل آبنوس
  محمدرضا مرادیان چشم پزشک   چهار باغ بالا مجتمع کوثر
  محمدرضا نادری افشاری مهآبادی بیهوشی   سپاهان شهر جنب بانک مسکن ساختمان نگین طبقه دوم
  محمدرضا نجفی مغز و اعصاب 2228722 خ آمادگاه - کوچه جنب جامکو
  محمدرضاثقفی داخلی 2229092 خ آمادگاه -طبقه فوقانی داروخانه اصفهان -ساختمان بوعلی -طبقه دوم
  محمدرضاجعفری فیزیولوژی   خ ایت اله طیب -جنب کاخ زبان روبروی چاپ فرزانه ساختمان اجرطبقه دوم
  محمدرضاسعادت کیش اطفال 2354434 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع زرین طبقه دوم 2254434
  محمدرضاسلیمی زنان و زایمان 6270350 چهارراه حکیم نظامی اول نظرغربی
  محمدسرجوئی بیماریهای عفونی 2232064 خ آمادگاه مجتمع پزشکی سپاهان
  محمدشمس اردکانی زنان و زایمان 2222700 خ آمادگاه -کوی شهریار-مقابل داروخانه سپاهان
  محمدصادق خیاطان اطفال 2334228 چهارراه قصر- شمس آبادی - ساختمان رودکی
  محمدعلی ایران نژاد ارتوپد 2215556 آمادگاه -نرسیده به فلکه فلسطین - روبروی جامکو
  محمدعلی علینقیان الیادرانی چشم پزشک 2334460 خ شیخ بهائی - چهارراه قصر- پشت داروخانه ازادی
  محمدعلی خزایی اطفال 2228023 آمادگاه -ساختمان پزشکان
  محمدعلی رجبی دهنوی جراح عمومی 6610240 چهارباغ بالا-جنب ازمایشگاه کخ -ساختمان اسکان
  محمدعلی رقائی زنان و زایمان 2330033 خ شیخ بهایی -مقابل بیمارستان مهرگان
  محمدعلی روحانی اطفال 2203789 خ شمس آبادی -مقابل بیمارستان عیسی بن مریم
  محمدعلی سبحانی کزج گوش و حلق وبینی 2653422 خ بزرگمهر-روبروی مسجدالکریم -ساختمان بهشت
  محمدعلی شریفی مغز و اعصاب 2240841 آمادگاه ساختمان آژند
  محمدفرخانی ارتوپد 2348319 خ شمس آبادی چهارراه عباس آبادجنب لوازم نطاقی مجموعه سپهر
  محمدمصلحی اطفال 3390936 میدان شهدا خ کاوه-جنب ازمایشگاه ابان
  محمدمظفرپور چشم پزشک 2220430 آمادگاه -کوچه گلدسته - جنب مطب دکترسجاد
  محمدمهدی بقائی چشم پزشک 2362961 شمس آبادی -چهارراه قصر-مجتمع رازی
  محمدهاتف خرمی ارولوژی 2346445 خ شمس آبادی جنب بیمارستان حضرت عیسی ابن مریم
  محمدهاشم کرمی جراح عمومی 2202848 خ شمس آبادی ساختمان میخک
  محمدهرندی زاده ارتوپد 2219230 آمادگاه -روبروی جامکو
  محمود امین جواهری جراح عمومی 6246621 دروازه شیراز-ابتدای چهارباغ بالا-جنب استخرانقلاب -خ بهارازادی
  محمود نادری سمیرمی اطفال   خ هشت بهشت غربی- ساختمان سروش-طبقه دوم
  محمود هنرمند اطفال 2227477 خ آمادگاه کوچه گلدسته
  محمودافشار گوش و حلق وبینی 6623971 چهارباغ بالا- خ دیوان بیگی - جنب سوپرشبنم - پ 2- ساختمان سپید
  محمودبلوچی گوش و حلق وبینی 2220199 خ آمادگاه -جنب ایران مبل
  محمودبهشتی زواره اطفال 2222114 خ سیدعلیخان
  محمودرضا کریمی ارتوپد 3228484 خ شمس آبادی-ساختمان آریا سپهر طبقه اول
  محمودسنبلستانی داخلی 844152 خ کاوه کوچه حکیم شفا جنب داروخانه شبانه روزی حکیم شفا (مطب فعال)
  محمودعصاری جراح عمومی 2645908 ابتدای هشت بهشت غربی-ساختمان سروش-واحد12
  محمودفلاح پورسیچانی اطفال 6270485 خ حکیم نظامی -حدفاصل چهارراه حکیم نظامی وخاقانی -طبقه فوقانی رستوران هانی
  محمودقسامی چشم پزشک 6691146 خ میر کلینیک پارسیان
  محمودکبیری نجف آبادی ارولوژی 6662632 شمس آبادی -ساختمان ام ارای -طبقه دوم
  محمودمنصوری حبیب آبادی ارتوپد 2330730 شمس آبادی -بالاترازبیمارستان عیسی ابن مریم مقابل شیر گلدشت
  محمودنیلیه داخلی 2330071 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر طبقه چهارم
  مرتضی ذوالفقاری زنان و زایمان 2330624 خ شیخ بهائی -روبروی بیمارستان مهرگان
  مرتضی صبوحانیان بیهوشی 7724737 خ کهندژ طبقه فوقانی داروخانه تابش
  مرتضی مقدادی پوست 2225171 چهار راه فلسطین اول خ فلسطین
  مرتضی میرباقری ارتوپد 2645922 خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش طبقه 4
  مرتضی ابداراصفهانی قلب و عروق 2223369 آمادگاه - جنب داروخانه دکتر مختاری - ساختمان ملا صدرا- طبقه سوم
  مرتضی ثناگویی بیماریهای عفونی 2228970 آمادگاه جنب بانک سپه طبقه سوم
  مرتضی صادقی زنان و زایمان 2222206 خ فردوسی -ساختمان فردوسی - طبقه دوم
  مرجان سجادی چشم پزشک 2227858 فلکه فلسطین نبش فلسطین ساختمان دلیل التجاری طبقه اول
  مرجان قاضی نور اطفال 2755956 خ مشتاق اول-خ سید ابوالحسن اصفهانی-پلاک18-طبقه اول
  مرجان لباف زنان و زایمان   خ مطهری جنب بانک کشاورزی
  مرضیه تاجمیرریاحی قلب و عروق 6686634 دروازه شیراز کوچه شهید سرابچی ساختمان سپهر طبقه دوم
  مرضیه عسیس داخلی 2669596 خ هشت بهشت غربی-مجتمع فردوس
  مرضیه میر محمد صادقی گوش و حلق وبینی 6270374 خ توحید میانی-جنب داروخانه دکترتیموری- ساختمان نیکو
  مرضیه وانونی زنان و زایمان 2645910 خ بزرگمهر چهار راه هشت بهشت خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش 2645910
  مریم تاجمیرریاحی ارتوپد 6686623 دروازه شیراز- مجتمع سپهر- طبقه دوم
  مریم طباطبائیان جراح عمومی 6613063 دروازه شیراز - مجتمع آزادی - بلوک ب - طبقه دوم 6613063
  مریم کیهانیان زنان و زایمان 6632946 خ سجاد کوچه شهیدغلامعلیان
  مریم نوری الفشارکی چشم پزشک 6266275 چهاریاغ بالا ابتدای خ شریعتی روبروی اورژانس شریعتی
  مریم امینی ارولوژی 5271108--0312 آمادگاه کوچه شهید آذرم پ18 ساختمان مقابل جامکو
  مریم خوئی بیماریهای عفونی 2661154 خ بزرگمهر روبروی مسجدالکریم ساختمان بهشت طبقه اول سالن 4
  مریم عجمی زنان و زایمان 2339886 خ شیخ بهائی -جنب شرکت خدمات پارس -ت 2339886
  مریم ملکی پوست 6670998 خیابان چهارباغ بالا-مجتمع تجاری پارک
  مزدک خلیلی قلب و عروق 93898907085 فلکه فلسطین-خ فردوسی-ساختمان حکیم-طبقه دوم
  مسعود پورمقدس قلب و عروق 2226545 خ سیدعلیخان -جنب مسجدالهادی
  مسعود عبدالهی جراح عمومی 2645923 خ بزرگمهر اول خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد 15
  مسعود معماریان داخلی 2682303 چهارراه هشت بهشت ساختمان سروش طبقه سوم
  مسعوداعتمادی فر مغز و اعصاب 2678999 خ بزرگمهر-روبروی مسجدالکریم
  مسعودجعفری پور گوش و حلق وبینی 2339579 اصفهان خیابان شمس آبادی روبروی بیمارستان سینا ساختمان 180 طبقه اول
  مسعودخرمیان فرد پوست 2666263 اصفهان چهارراه هشت بهشت هشت بهشت مجتمع فردوس طبقه سوم
  مسعودصادقی چشم پزشک 6670994 چهارباغ بالا-مجتمع پارک پلاک 576
  مسعودعمادی طب فیزیکی 2355285 خ شمس آبادی-مقابل بیمارستان سینا-ساختمان حضرت رضا (ع)
  مسعودفرازپی گوش و حلق وبینی 5247658  
  مسعودکفایت اطفال 2240883 خ آمادگاه-ساختمان آژند
  مسعودنوری مشکاتی آسیب شناسی و تشریحی 6275951 چهارباغ بالا-چهارراه نظر
  مسعودهاتف دهقانی ارتوپد 2673035 خ بزرگمهر-جنب داروخانه زکریا-ساختمان 152
  مسیح صبوری  جراحی مغز واعصاب  6265995 خ محتشم کاشانی جنب MRI سپاهان
  مصطفی احمدی ارتوپد 2684608 خ هشت بهشت غربی مجتمع فدک طبقه 4
  مصطفی بصیری  جراحی استخوان ومفاصل 2229108 اصفهان-خیابان آمادگاه-مجتمع پزشکی سپاهان- بلوک2 طبقه همکف
  مصطفی خلیقی نژاد ارولوژی 2215577 فلکه فلسطین -ساختمان حافظ
  مصطفی رسولی چشم پزشک 2334742 خ طالقانی -نارون جنب بانک سپه
  مصطفی شیرزادی مغز و اعصاب 2227854 خ آمادگاه -ساختمان پزشکان
  مصطفی کاظمی داخلی 2658534 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی - ساختمان میرداماد
  منصور برجیان جراح عمومی 2223839 آمادگاه کوچه سروش -پ 2/502
  منصور بهفر گوش و حلق وبینی 2224279 خ آمادگاه -چهارراه محمدآباد-ساختمان فراست
  منصورایزدخواستی جراح عمومی 2210298 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان
  منصوررستمیان جراح عمومی 2212431 آمادگاه -روبروی داروخانه سپاهان
  منصورصفائی قهنویه جراح عمومی 2217422 آمادگاه -جنب ساختمان ملاصدرا
  منصورمیرفندرسکی زنان و زایمان 2220590 خیابان شمس آبادی، خیابان آیت الله طیب، کوچه شهید مهدوی، ساختمان پزشکان آرمان، طبقه اول
  منصوره نوربخش قلب و عروق 2209117 خیابان شمس آبادی جنب بینارستان سینا مجتمع کیان
  منوچهر فروزنده زنان و زایمان 2221060 آمادگاه روبروی ساختمان پزشکان
  منوچهر مقدادی داخلی 2257220 چهارراه شکرشکن مقابل بانک ملت
  منوچهرتیموری اغچه جراح عمومی 2368291 شمس آبادی -روبروی بیمارستان سینا-ساختمان فارابی -طبقه 4
  منوچهرسلیمان پور زنان و زایمان 2223891 آمادگاه -ساختمان پزشکان -طبقه اول -
  منوچهروکیل زاده زنان و زایمان 2225739 خ سیدعلیخان پ 11
  منیژه صدیقی اطفال 6291886 خ توحید میانی بعد از بانک پاسارگاد نبش کوچه بهار ساختمان کوه نور واحد22
  مهدی جهانمرد چشم پزشک 6623534 میدان آزادی - ابتدای چهارباغ بالا- طبقه فوقانی عینک چشمان
  مهدی حاجی صباغ داخلی 2369341 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان زرین طبقه چهارم
  مهدی شفیعی چشم پزشک 2211908 آمادگاه مجتمع پزشکی سپاهان
  مهدی عباسی ارتوپد 2201701 چهارراه محمدآباد-مجتمع پزشکی ملاصدرا
  مهدی مصطفوی جراح عمومی 2330624 خ شیخ بهائی روبروی بیمارستان مهرگان انتهای بن بست گل هفته
  مهدی منتظری شاه توری جراحی مغز واعصاب 6244124 چهارباغ بالا-ابتدای کوچه بهارآزادی -ساختمان بهاران
  مهدی نشاط فر مغز و اعصاب 2339635 خ شمس آبادی بالاترازچهارراه قصرساختمان پزشکان رازی
  مهدی موذنی ارتوپد 2205976 آمادگاه -کوچه جنب داروخانه سپاهان -سمت چپ طبقه دوم
  مهدی هویدا گوش و حلق وبینی 6625848 خ میر پ 101
  مهدی پارسا اطفال 0 خیابان بزرگمهر بیمارستان صدوقی چهارراه هشت بهشت ساختمان سارا
  مهدی اذانی بیماریهای عفونی 2227505 خ آمادگاه -ساختمان داریوش
  مهدی افقری اطفال 2218480 آمادگاه -مقابل جامکو-
  مهدی سالک اردستانی اطفال 6277125 خ چهارباغ بالا-اول کوچه بهارازادی - پ 2
  مهدی سالمی زنان و زایمان 2212431 خ آمادگاه -مقابل داروخانه سپاهان -نبش کوچه شهریاری
  مهدی شکیباپور مغز و اعصاب 6277002 چهار باغ بالا خ بهارازادی پلاک 2-طبقه اول اپارتمان شماره 202
  مهدی شیرازی نژاد قلب و عروق 2222747 خ آمادگاه -جنب جامکو-ساختمان پزشکی بهبود-طبقه زیر
  مهدی صفا زاده پوست 2235031 شمس آبادی جنب بیمارستان سینا مجتمع اراد طبقه سوم
  مهدی ضیائی ارتوپد 6274947 چهارباغ بالا مجتمع پارسیان طبقه اول 6274947
  مهدی طهمورث پور جراح عمومی 6670307 خ چهارباغ بالا-مجتمع تجاری پارک
  مهدی فشارکی زاده جراح عمومی 2240819-2231990 خ آمادگاه ساختمان آژند طبقه سوم واحد 309
  مهدی قدیری وصفی گوش و حلق وبینی 6268978 خ محتشم کاشانی جنب امار ای ساختمان پردیس طبقه دوم
  مهدی مطیفی فرد ارتوپد 2205779 خ شمس آبادی - مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم - ساختمان شماره 17
  مهدی معینی ارتوپد 2214388 خ آمادگاه -کوچه گلدسته
  مهدی مویدفر ارتوپد 3125277060 خ بزرگمهر-جنب داروخانه زکریا
  مهران رادی ارتوپد 2211569 خ شمس آبادی-روبروی بنیادشهید-ساختمان ام ار ای
  مهران رقاع داخلی 2369814 خ شمس آبادی روبروی اورژانس عیسی ابن مریم مجتمع مریم
  مهران نصراصفهانی جراح عمومی 2645920 خیابان هشت بهشت غربی مجتمع پزشکان سروش طبقه دوم واحد14
  مهرانگیز صدیقین زنان و زایمان 2206005 خ آمادگاه طبقه فوقانی داروخانه اصفهان ساختمان بوعلی
  مهرداد رقاع گوش و حلق وبینی 2231987 خ شمس آبادی-حدفاصل چهارراه قصر وعباس آباد-مجتمع پزشکی شمس
  مهرداد محمدی ارولوژی 2209117 اول خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ساختمان کیان کوچه نواب
  مهرناز عطائی گوش و حلق وبینی 6290304 خ توحید مجتمع گلدیس واحد 11
  مهرناز مجیدی زنان و زایمان 32232422 امادکاه جنب داوخانه سباهان ساختمان سباهان 3 طبقه دوم
  مهشید فیروزه پوست   خ توحیدمیانی-روبروی بانک سامان-مجتمع گلدیس-واحد8
  مهنازارشدی زنان و زایمان   فلکه فلسطین -ابتدای خ فردوسی جنب بانک تجارت
  مهنازجمالی پور پوست 6689395 میدان ازادی -مجتمع سپهر-طبقه سوم شماره 11
  مهنازعندلیب جراح عمومی 6284932 خ محتشم کاشانی ساختمان زهره
  مهنازفهامی اطفال 6259755 خ محتشم کاشانی تقاطع وحیدودقیقی ساختمان جام جم طبقه اول
  مهنازمعلم زنان و زایمان 2216834 خ شمس آبادی -چهار راه قصر ساختمان قصر نور
  مهوش مسائلی زنان و زایمان 4459407 خ سروش -روبروی خ مصلی جنب آزمایشگاه سروش -پلاک 125
  مهوش السادات رضوی اطفال 2682920 خیابان هشت بهشت غربی چهارراه ملک طبقه فوقانی داروخانه دکترظهوری
  مهیارصفاری جراح عمومی 2200778 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان
  مولودشرکت معصوم داخلی 2369341 خ شمس آبادی-چهاراه قصر-مجتمع زرین-طبقه 4
  موهبت اله کرمی اطفال 6248854 چهارراه حکیم نظامی -بن بست مهرداد
  میترا شرافت زنان و زایمان 2655933 خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش
  مینا قدیری زنان و زایمان 6616079 دروازه شیراز -اول سعادت آباد- جنب بانک ملت 6616079
  مینا کمالیان کوپائی زنان و زایمان 2651398 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی -ساختمان ملک خاتون
  مینو موحدی زنان و زایمان 2202883 خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ساختمان ترمه طبقه اول
  مینوافشار چشم پزشک 6266568 خ توحیدمیانی روبروی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه 2
  نادرمیانجی جراح عمومی 2222221 خ آمادگاه -ساختمان گلدیس
  ناصر باقریه جراح عمومی 5243583 خوراسگان -خ ابوذر-جنب داروخانه امینی روبروی مسجد گلزارز
  ناصرپیری اردکانی ارتوپد 2643963 خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد7 - 2643963
  ناصرزکی زاده مغز و اعصاب 2232312 خ آمادگاه مجتمع ملاصدرا
  ناصرشریفی اطفال 2226853 چهارراه سعادت آبادشیخ صدوق ساختمان ازادگان طبقه اول شماره 541ت 358622
  ناصرقلی صفرنژاد جراح عمومی 2213629 خ آمادگاه -ساختمان پزشکان
  ناهید مجلسی پور پوست 23336349 شمس آبادی مقابل بیمارستان سینا
  ناهید مظاهری زنان و زایمان 6252057 خ چهارباغ بالا روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسی واحد 204
  ناهیدآقانیا اطفال 2205162 خیابان شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم ساختمان 71
  ناهیدبهرامی زنان و زایمان 6515523 سپاهانشهر-بلوارغدیر-خ فارابی2-مجتمع نگین2-طبقه همکف
  ناهیدزمانی قلب و عروق 2666283 خ بزرگمهر-ابتدای خ هشت بهشت غربی-ساختمان سروش
  ناهیدسعادت ملی زنان و زایمان 2333892 خ شمس آبادی -چهارراه عباس آباد-مجتمع ملک -طبقه دوم
  ناهیدطریقتی زنان و زایمان 2673030 خ بزرگمهر-چهارراه نورباران -ساختمان ترنج
  ناهیدمصدق زنان و زایمان 9512149 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه سوم واحد301
  نرگس علیان زنان و زایمان   دروازه شیراز خ چها باغ بالا روبروی خ بهار ازادی طبقه فوقانی داروخانه سینوهه
  نسرین مستغاثی اطفال 6248208 خ نظرغربی - جنب کوچه بوستان -پلاک 233
  نسرین حسین زاده مالکی زنان و زایمان 6269607 خ توحید-مجتمع پزشکی توحید
  نسرین موسوی الکاظمی زنان و زایمان 2291719 فلکه احمدآباد-مجتمع تجاری مهر- طبقه بال
  نصرت اله پروین گوش و حلق وبینی 2224488 آمادگاه -اول کوچه گلدسته
  نصیر اسکندری ارتوپد 2216974 اول خ فردوسی جنب بانک رفاه ساختمان حکیم
  نظام الدین برجیس گوش و حلق وبینی 2332123 خ شمس آبادی -روبروی سپاه -کوچه نگارستان پ 4
  نعمت اله شیرانی ارتوپد 2368375 خ شمس آبادی -چهارراه قصر-ساختمان رودکی -طبقه همکف
  نفیسه انصاری زنان و زایمان   اصفهان خیابان پروین ساختمان تخت جمشید بلوک 1-ب
  نوشین السادات حسینی زنان و زایمان 2240895 خ آمادگاه-ساختمان آژند-جنب داروخانه الزهرا-طبقه دوم
  نیره اعظم هنردوست زنان و زایمان 2212326 آمادگاه -ساختمان پزشگان - طبقه دوم
  هاشم دهقانی فیروزآبادی بیهوشی 6820450 بهارستان - خ الفت - پلاک 556
  هاله وفائی زنان و زایمان 6680495 دروازه شیراز مجتمع سپهر طبقه دوم
  هایده اعظم پور پوست 6251925 خ توحید- چهارراه پلیس - مجتمع ماکان 3 طبقه دوم
  هایده عدیلی پور داخلی 2207096 فردوسی-ساختمان حکیم
  هدایت اله امامی ارتوپد 2231166 خ شمس آبادی روبروی مجتمع رازی مجتمع شمس واحدشماره 112 -
  همایون شیرانی مهر گوش و حلق وبینی 2364114 شمس آبادی -چهارراه قصر-ساختمان رودکی
  همایون عباسی ارولوژی 2212124 چهارراه فلسطین ابتدای خ فردوسی ساختمان حکیم طبقه اول
  همایون رفعتی اطفال 2240869 آمادگاه مجتمع اژند بلوک ب طبقه اول
  هوشنگ سلیمانی جراح عمومی 6674700 چهارباغ بالا ساختمان اوسان
  هوشنگ معین جراحی مغز واعصاب 6277666 چهارراه نظر -جنب دادسرای انقلا ب
  هوشنگ پاکزاد جراح عمومی 2204006 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان عیسی بن مریم
  هوشنگ احمدیان چشم پزشک 2224185 آمادگاه مقابل داروخانه سپاهان 2224185
  وحید شایگان نژاد مغز و اعصاب 2240626 چهارراه فلسطین اول خیابان فردوسی مجتمع حکیم طبقه سوم واحد 25
  ولی اله کریمی زنان و زایمان 2673740 مشتاق اول - جنب دندانپزشکی حضرت محمد
  ویدا رضوی زنان و زایمان 6661612-6662297 خ چهارباغ بالا کوچه شهید سرکوب
  ویدا سلطانی دستگردی زنان و زایمان 2367766 خ شمس آبادی -خ پارس غربی -مجتمع مریم
  یگانه ساطعی قلب و عروق 4652223 خ مدرس روبروی دبیرستان پروین اعتصامی مجتمع تجاری قصر
  یداله موزون ارولوژی 2363432 خ شمس آبادی جنب بیمارستان عیسی بن مریم ساختمان مریم بلوک 2
  یلدا کیانی قلب و عروق 2347687 خ شمس آبادی خ پارس مجتمع مریم طبقه اول
  مهدی اخوان جراحی عومی 6294802 اصفهان ، خیابان دکتر شریعتی ، روبروی بیمارستان ، ساختمان فراز ، طبقه 4 ، واحد 404
   ایمان مومنی  پوست  36269770  خیابان توحید میانی نرسیده به چهارراه پلیس مجتمع یاس واحد 201
  مژگان کیانجو داخلی 03132240893 خیابان امادگاه-ساختمان آژند-بلوک اداری-طبقه دو
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص شهر اصفهان (سری اول)

  پزشکان متخصص شهر اصفهان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  نام پزشک رشته  تلفن  آدرس
  مهردادمعمارزاده اطفال 2642770 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی -ساختمان میرداماد-طبقه اول
  مهین هاشمی پورزواره غدد و رشد کودکان 674969 خ بزرگمهر-ساختمان 152
  نادر طاهری غدد و متابولیسم 2201743 خ شمس آبادی-روبروی بنیادشهید-ساختمان 21
  ناصرحقیقی زاده داخلی 6614447 چهارراه شیخ صدوق - طبقه دوم -ت 6614447
  ناصرخمیسی گوارش 2205120 خ آمادگاه-مجتمع گلدیس-ورودی 2-جنب آزمایشگاه ایران
  ناهید رئیسی دهکردی انکولوژی 2207949 آمادگاه ساختمان پزشکان طبقه اول
  نضال صراف زادگان قلب و عروق 2207033 خ شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصرنور
  هوشنگ دانشگر گوارش 2232019 شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر جنب داروخانه زیتون روبروی مجتمع رازی ساختمان شمس 2232019
  وحیدگوهریان جراح قفسه صدری 2208577 خ طیب-ساختمان پزشکان آرمان-پلاک109
  گیوشیرانی داخلی 6247070 خ چهارباغ بالا-چهارراه نظر
  آذر دانش شهرکی زنان و زایمان 6286949 خ محتشم کاشانی روبروی ام ار ای سپاهان
  آرزوانتشاری قلب و عروق 6622404 خ شیخ صدوق شمالی-کاخ سعادت آباد شرقی-نبش کوی سپهسالار
  آزیتاشیرانی پور داخلی   سپاهان شهر-بلوارغدیر-فارابی 2-مجتمع نگین2-طبقه سوم-واحد34
  آناهیتا والی پوست 6632834 دروازه شیراز ابتدای چهارباغ بالا جنب پیتزا داغ
  ابوالحسن برجیان بروجنی ارتوپد 2213976 آمادگاه -بن بست نواب
  ابوالفضل جویا پوست 6638723 دروازه شیراز جنب بانک اقتصاد نوین
  ابوالقاسم تدین جراح عمومی 2227505 خ آمادگاه ساختمان داریوش شماره 113
  ابوالقاسم زارع زاده مهریزی ارتوپد 2205350 شمس آبادی -جنب پارکینگ انقلاب-ساختمان زمرد
  اتوسا اعتمادی فر زنان و زایمان 2240022 شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصرنور طبقه اول
  احمد رضا آبدار ارولوژی 6281598 خ توحید میانی روبروی بانک سامان ساختمان تندیس
  احمد حکمتیان چشم پزشک 2232058 آمادگاه جنب داروخانه اصفهان 2232058
  احمد شکرچی زاده جراحی مغز واعصاب 6622101 چهارباغ بالا - کوی شهیدمختاری - ساختمان جم
  احمد محمدی جزی ارولوژی 2210959 خ آمادگاه - روبروی ساختمان جامکو-جنب گالری عینک
  احمد محمودیان داخلی 2662984 خ بزرگمهر اول خ هشت بهشت شرقی مجتمع یاس
  احمد میرحسینی جراحی مغز واعصاب 2201545 خ شمس آبادی جنب ساختمان ام -ار-ای
  احمد یزدخواستی اطفال 2210191 خ طیب کوچه شهید مهدوی مجتمع پزشکی ارمان شماره 203
  احمدچیت ساز مغز و اعصاب 2204715 شمس آبادی -جنب بیمارستان سینا 2204715
  احمدباجغلی جراح عمومی 2220885 خ فردوسی پلاک 86 ت 2220885
  احمدبرومند داخلی 2203384 خ طیب جنب داروخانه دکتر تاجی
  احمدرستمی نجف آبادی فیزیولوژی 2366268 خ شیخ بهائی 20متری چهارراه قصرتقاطع شیخ بهائی وشمس آبادی -
  احمدرضا اخوت گوش و حلق وبینی 2229743 آمادگاه -ساختمان پزشکان پ 7
  احمدرضا حبیب زاده جراح عمومی 2220928 خ آمادگاه -ساختمان داریوش -طبقه اول
  احمدرضا ساوج چشم پزشک 2228126 خ آمادگاه -پ 265-روبروی داروخانه دکترمختاری
  احمدرضا همت داخلی 2202986 دروازه دولت ابتدای خ علیقلی بیک مقابل مسجدبا ب الرحمه
  احمدرضائیان گوش و حلق وبینی 3123276510 خ شمس آبادی- ساختمان هزاره
  احمدرضافلاح زاده فیزیوتراپی و توانبخشی 2339884 خ شمس آبادی -خ پارس -مجتمع مریم
  احمدسبحانی داخلی 2206132 آمادگاه ایستگاه محمد آباد ساختمان پزشکان
  احمدسلیمانی فرد ارتوپد 2226887 آمادگاه -ساختمان داریوش
  احمدعسکری خوراسگانی داخلی 6670726 چهارباغ بالا-مجتمع پارک -طبقه سوم
  احمدفاتحی پوست 2222771 خ آمادگاه شماره 153
  احمدفشارکی اطفال 2644833 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی -ساختمان میرداماد-طبقه زیر-ت -8446
  احمدوطنخواه پوست 2212763 آمادگاه روبروی جامکو 2212763
  اخترصالحی مقدم زنان و زایمان 2643036 خ بزرگمهر روبروی بیمارستان ایت اله صدوقی ساختمان میردامادطبقه اول
  ارسلان امیری اطفال 2240892 خ آمادگاه جنب مبل ابنوس ساختمان اژند بلوک اداری طبقه اول
  ازاده سجادیه پوست 6254793-6268228 چهارباغ بالا- روبروی شرکت زمزم -مجتمع پارسیان طبقه اول
  ازاده نعمت الهی داخلی 2216971 شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور
  اشرف هارونی مشهدی زنان و زایمان 2254932 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد
  اصغر پیر حاجی اطفال 4427548 خ رباط جنب داروخانه دکتر شریف
  اصغر سپهر زنان و زایمان 2212944 خ آمادگاه کوچه نواب
  اصغرقائمی اطفال 6271391 خ نظرشرقی -جنب تالاراندیشه -پ 151
  اصغرقلمکاری ارولوژی 2222765 خ فردوسی -پلاک 24
  اصغرمعمارزاده گوش و حلق وبینی 6253993 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان عیسی بن مریم -طبقه سوم
  اطلس چعباوی زاده اطفال 4427901 ملک شهر خ مطهری مجتمع پزشکی سینا طبقه اول
  اعظم رشیدی زنان و زایمان 2212124 چهارراه فلسطین ابتدای خ فلسطین ساختمان حکیم طبقه اول
  اعظم کلاهدوزرحیمی مغز و اعصاب 2216778 خ فردوسی -مجتمع زاینده رود
  افتخارالسادات نقوی زنان و زایمان 2201272 خ آمادگاه نبش خ باغ گلدسته مجتمع گلدیس
  افسانه افیونی داخلی 7767936 سه راه سیمین-بن بست مهران ترکی -مجتمع الهیه -طبقه سوم واحد11
  افشین جعفریان محمدی داخلی 2235222 خ آمادگاه - روبروی ساختمان پزشکان - جنب ازمایشگاه دکترتویسرکانی 22222233
  افشین داروغه دفتر پوست 2251370 خ احمد آباد بین بیمارستان حضرت امیرالمومنین و ازمایشگاه مهدیه
  اقدس وکیلی سهرفروزانی زنان و زایمان 2339289 شمس آبادی -مقابل بیمارستان سینا-ساختمان فارابی طبقه سوم -ت 932642
  اکبر امین نیلی داخلی 2645925 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سروش طبقه سوم 2645925
  اکبر عبدالهی چشم پزشک 2201217 خ شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی ابن مریم
  اکبر فاضل مغز و اعصاب 2241110 خیابان شمس آبادی چهارراه فقصر مجتمع نور واحد407
  اکبر فولادگر داخلی 2212156 خ آمادگاه چهارراه محمدآباد
  اکبراعتصام پور چشم پزشک 3116266275 خ شریعتی-بن بست نوید-
  اکبربهداد جراح عمومی 2202452 خ شمس آبادی -جنب بیمارستان سینا-ت
  اکبربهرامیان چشم پزشک 6671464 خ چهارباغ بالا-مجتمع پارک -بازارارکیده -طبقه دوم
  اکبرقلمکاری پوست 2212258 خ فردوسی -نبش خ سیدعلیخان
  اکبرکاظمی اطفال 2671124 پل بزرگمهراول خ بزرگمهر ساختمان سجاد
  اکرم ریسمانچیان چشم پزشک 2217422 خ آمادگاه -جنب ساختمان ملاصدرا
  الهام فردین پور زنان و زایمان 9512149 خ شمس آبادی چهارراه قصر قصر نور طبقه 3
  الهام هفت برادران زنان و زایمان 2209896 خ شمس آبادی بین چهارراه قصروهنرستان امیرکبیر ساختمان مسیح
  الهه امیری کردستانی زنان و زایمان 2210708 خ آمادگاه مجتمع پزشکی سپاهان ساختمان شماره 2
  الهه برادران مهدوی جراح عمومی 26660675 خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد11
  الهه حاجی صباغ زنان و زایمان 2369341 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان زرین طبقه چهارم
  الهه خرم داخلی 2241223 شمس آبادی حد فاصل بسیج وچهارراه قصر ساختمان مسیح
  الهه باطنی پوست 2362233 شمس آبادی -مجتمع پزشکی مریم - جنب اورژانس بیمارستان عیسی ابن مریم
  امیدهاشمی فرد قلب و عروق 2240935 خ شمس آبادی-کوی شهریار-مجتمع پزشکی مجید-طبقه همکف
  امیر توکلی جراحی مغز واعصاب 2226127 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان
  امیر حسین زاده مغز و اعصاب 2201029 آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان -بلوک4طبقه همکف
  امیرجعفر مدیرگلستان جراح عمومی 2240883 خ آمادگاه -جنب مبل آبنوس-ساختمان آزند-بلوک ب
  امیرحسین نصراصفهانی مغز و اعصاب 2664683 خ بزرگمهر ساختمان 152
  امیررضاسجادیه خواجوی قلب و عروق 2674940 بزرگمهر-کوچه معراج-ساختمان پزشکان-طبقه اول
  امیرعباس کارگشایی گوش و حلق وبینی 6283485 خ توحیدمیانی-روبروی داروخانه منوچهری-ساختمان نگار2-واحد1
  امیرهوشنگ ریحانی اطفال 2330830 خ شیخ بهائی -پ 199
  امین واعظی پوست 6255038 خ خاقانی-مجتمه ارکیده-واحد106
  اندرانیک میناسکان زنان و زایمان 6241914 خ حکیم نظامی -چهارراه خاقانی
  انوشیروان زندی اطفال 2219970 خ آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان -مجتمع پزشکی سپاهان
  ایرج فرجامی زنان و زایمان 7867578 پل وحید بلوار میرزاکوچک خان
  ایرج امیری جراح عمومی 2228157 فلکه فلسطین - کوچه بکتاش پ 6
  بابک جمشیدی اطفال 4392600 خانه اصفهان-خ گلخانه-روبروی مسجد المحمود
  بابک جمشیدیان ارولوژی 2352279 خ طیب اول خ میرداماد دست راست مجتمع نگین واحد پنجم
  باقر فروهان زنان و زایمان 2225752 فلکه فلسطین - ساختمان حافظ- شماره یک
  باقرترابی چشم پزشک 6248182 خ چهارباغ بالا-ساختمان پگاه
  بتول ریاضی نجف آبادی اطفال 2651102 خ بزرگمهر- روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - ساختمان دکترامامی
  بتول ازاده اطفال 2642630 خ بزرگمهر مقابل کلانتری کوچه شهید کارگری
  بختیار مالکی جراح عمومی 266884 خ اردیهشت پلاک 24
  بختیارخدادادی جراح عمومی 2226654 آمادگاه -جنب جامکو-مجتمع بهبود
  بدرالسادات هاشمی فرد اطفال 6244861 نظرشرقی
  بدری لطیفی خوراسگانی زنان و زایمان 2205619 خ شمس آبادی -روبروی بیمارستان عیسی بن مریم
  بنیاهو ماه گرفته اطفال 2206034 چهارباغ اول عباس آباد پ 18
  بهار رستم پور داخلی 4441837 ملک شهر خ مطهری مجتمع پزشکی سینا طبقه اول
  بهار شاکریان چالشتری زنان و زایمان 6617181 فلکه فیض ابتدای اپادان اول روبروی اداره پست
  بهدادحق پناه قلب و عروق 2204456 خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ساختمان آراد
  بهرام افلاکی زنان و زایمان 2228193 خ آمادگاه -طبقه فوقانی بانک سپه -ساختمان نوین
  بهرام امین منصور جراحی مغز واعصاب 2228930 فلکه فلسطین -ابتدای خ فلسطین - روبروی اکادمی زبان -ت 2228930
  بهرام دهقان جراح عمومی 6680857 چهارراه شیخ صدوق طبقه زیرین مبل ایران
  بهرام نشاط دوست قلب و عروق 2240841 آمادگاه - مجتمع آژند بلوک آ
  بهروزفرهنگ فر اطفال 2672080 خ بزرگمهر-چهارراه نورباران -ساختمان ترنج
  بهزاد شمس اطفال 4480576 خ سروش - ازطرف فلکه طوقچی - ساختمان ازمایشگاه سروش - پ 1
  بهزاد علیان رادیوتراپی 6252858 خ محتشم کاشانی
  بهزادکیا قلب و عروق   چهارراه فلسطین-ابتدای خ فردوسی-ساختمان حکیم-طبقه دوم
  بهزادکیمیائی ارتوپد 2344500 خ شمس آبادی خ پارس مجتمع مریم بلوک 2 طبقه 4
  بهشاد بوذری پور بوئینی ارتوپد   خ آمادگاه ساختمان پزشکان طبقه دوم
  بهمن آستانه ارولوژی 2204262 شمس آبادی -مقابل بیمارستان عیسی بن مریم
  بهمن خانجانی زنان و زایمان 6277409 چهارباغ بالا-نرسیده به دروازه شیراز-نبش خ بهارازادی
  بهمن خیرخواهی جراح عمومی 2221425 اصفهان اول فردوسی -مجتمع پزشکی فردوسی
  بهمن دوامی ارتوپد 6629869 د روازه شیراز ساختمان آزادی
  بهمن رئیسی چشم پزشک 2240903 خ آمادگاه-ساختمان آژند-قسمت اداری-طبقه سوم-واحد35
  بهمن معتمدی جراح عمومی 2225803 خ آمادگاه - مجتمع گلدیس -طبقه اول - پلاک 111
  بهناز خانی زنان و زایمان 2659046 خ بزرگمهر ساختمان بهشت
  بهنام حق پناه ارتوپد 2203787 خ شمس آبادی مجاوربیمارستان سینا ساختمان اراد طبقه اول
  بهنام کامران چشم پزشک 6270868 خ حکیم نظامی -ساختمان حکیم نظامی -طبقه دوم
  بیژن اوحدی زنان و زایمان 2310183 خ فلسطین اول فردوسی
  بیژن فرزاد جراح عمومی 6244861 خ نظرشرقی -پلاک 8
  تاج السادات علامه زنان و زایمان 2643014 خ بزرگمهر-مقابل بیمارستان صدوقی - ساختمان میرداماد
  تورج روشن ضمیر داخلی 2219709 خ آمادگاه -نرسیده به فلکه فلسطین
  جلال خلیقی نژاد مغز و اعصاب 2201199 چهارراه فلسطین -ساختمان حافظ
  جلال الدین شریعت گوش و حلق وبینی 2229132 آمادگاه -جنب هتل عباسی -مجتمع گلدیس
  جلال نمازی قلب و عروق 2683000 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی - ساختمان میرداماد
  جلیل امیری اطفال 2364554 خ شیخ بهائی -جنب بیمارستان مهرگان -مجتمع پزشکی بهائی -طبقه دوم -ت 455462
  جمال فقیهی نیا اطفال 6629143 دروازه شیراز- بلوک 5مجتمع ازادی - جنب بانک ملت -شماره 42
  جمشید نشاسته ریز گوش و حلق وبینی 2429386 آمادگاه -نرسیده به فلکه فلسطین -مقابل جامکو
  جمشیدسارنج داخلی 2211572 خ آمادگاه -جنب جامکو-کوچه بهبود
  جمیله میرشکاری زنان و زایمان 6270305 چهارراه حکیم نظامی-اول نظرغربی-روبروی دبیرستان صفورا
  جهانگیرصادقی چشم پزشک 2229973 خ آمادگاه -ساختمان پزشکان
  جهانبخش اسلامی جراح عمومی 2201303 خ فردوسی ساختمان میخک
  جواد غفارپسند قلب و عروق 2215599 خ فردوسی -نبش سیدعلیخان
  جوادبهشتی بیماریهای عفونی 2200778 خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان
  جوادجراح چشم پزشک 3365463 مسجدسید- مقابل طیب
  جوادخالق زادگان گوش و حلق وبینی 2205831 چهارباغ عباسی پاساژکازرونی
  جوادسیدفروتن اطفال 2214394 اصفهان آمادگاه ایستگاه محمدآباد
  جوادمقتدری داخلی 2222773 خ فردوسی -ابتدای خ شهیدموحدیان -ساختمان نگین
  حجت اله ایران نژاد جراح عمومی 2666070 خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش - طبقه چهارم -
  حجت اله مالکی بیهوشی 6611482 خ اپادانااول روبروی داروخانه میلاد
  حسن زادمهر مغز و اعصاب 2227433 آمادگاه -چهارراه محمدآباد
  حسن شیری ارولوژی 2223685 خ آمادگاه طبقه فوقانی جامکو
  حسن فروغ اطفال 2334542 خ شیخ بهائی - جنب داروخانه قصر
  حسن قدیری اطفال 2210040 خ فردوسی خ شهید موحدیان خ اسفندیار پ 15
  حسن حسینی پناه ارتوپد 2366299 خ شمس آبادی اول خ شیخ بهائی 2366299
  حسن صاحب الفصولی زنان و زایمان 2226719 خ آمادگاه -ساختمان جامکو
  حسن صالحی بیماریهای عفونی 2671600 خ بزرگمهر-روبروی مسجدالکریم -ساختمان بهشت -پلا ک 6
  حسن علی عسکری نژاد ارولوژی   آمادگاه مقابل قنادی بابک ساختمان آژند قسمت اداری طبقه اول
  حسن نورالهی جراح عمومی 6610240 دروازه شیراز چهارباغ بالا جنب آزمایشگاه کخ ساختمان اسکان طبقه اول -ت 042016
  حسنعلی داوری دولت آبادی زنان و زایمان 2224451 آمادگاه -ساختمان بوعلی -ت 2224451
  حسین صادقیان افارانی چشم پزشک 6662588 چهارباغ بالا مجتمع پارک ورودی 4 پ 591
  حسین نصراصفهانی چشم پزشک 2335389 چهارراه قصر-اول شمس آبادی -ساختمان رودکی
  حسین ابراهیمی چشم پزشک 6612844 خ چهارباغ بالا ک مختاری پ14
  حسین اثنی عشری اطفال 4450160 میدان قدس جنب بانک ملت
  حسین ادیبی ریزی زنان و زایمان 2227265 خ آمادگاه -جنب شرینی فروشی بابک
  حسین اعرابی هاشمی گوش و حلق وبینی 224617 آمادگاه-
  حسین جبل عاملی اطفال 2228369 خ کاوه -روبروی ترمینال بابلدشت -جنب داروخانه حکیم شفا
  حسین رضائی جوزدانی مغز و اعصاب 2202624 خ شمس آبادی -کوچه پزشکان
  حسین شاکران جراح عمومی 3350810 میدان شهداء-ابتدای خیابان فروغی - روبروی رستوران محمد 3350810
  حسین صابری همدانی پوست 2643216 خ بزرگمهر-روبروی بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد
  حسین عطارزاده جوزدانی چشم پزشک 2240078 خیابان شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور واحد 406
  حسین فانیان ارتوپد 2220270 آمادگاه -روبروی هتل عباسی -کوچه سوره
  حسین فهامی ارتوپد 2204420 شمس آبادی -جنب بیمارستان سینا کوچه پزشکان
  حسین فیض اطفال 2369603 خ شمس آبادی جنب بیمارستان عیسی ابن مریم ساختمان مریم طبقه دوم
  حسینعلی سعیدی ارتوپد 6631088 دروازه شیراز -مجتمع آزادی - پلاک 1
  حشمت اله قنبری چشم پزشک 6278320 خ چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان طبقه 3شماره 415
  حکیمه مرادی مطلق دورکی جراح عمومی 2345796 خ شمس آبادی - چهاراه قصر ساختمان زرین
  حمید رضا ریاضی چشم پزشک 6616635-5243313 خ میر روبروی بیمه اسیا شماره 207
  حمید شمس الکتابی قلب و عروق 2240084 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور
  حمید نصراصفهانی ارتوپد 2666280 چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت ساختمان سارا طبقه دوم
  حمیدافقری جراح عمومی 2202093 آمادگاه جنب داروخانه سپاهان 2202093
  حمیدرضا اخوان مغز و اعصاب 2215627 آمادگاه - جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان
  حمیدرضا جعفری اطفال 2682303 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سروش طبقه 5 واحد 3
  حمیدرضا سهرابی گوش و حلق وبینی 6264272 اصفهان چهارراه توحید-طبقه فوقانی بانک ملت
  حمیدرضا ضیائی چشم پزشک 2204372 خیابان آمادگاه نبش خیابان باغ گلدسته مجتمع گلدیس ورودی 1 ط 3
  حمیدرضا منتظری قهجاورستانی قلب و عروق 2345796 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان زرین طبقه دوم 2345796
  حمیدرضارفیعی داخلی 2205976 خ آمادگاه-کوچه جنب داروخانه سپاهان-مجتمع سپاهان4-طبقه دوم-واحد13
  حمیدرضاسلطانی بیماریهای عفونی 2645914 خ بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای هشت بهشت غربی-ساختمان سروش
  حمیدرضاضیائی ارتوپد 6680495 دروازه شیراز-مجتمع سپهر-طبقه دوم
  حمیدعلیزاده داخلی 2222931 خ آمادگاه -نزدیک فلکه فلسطین - کوچه گلدسته
  حمیدفشارکی چشم پزشک 6638793 دروازه شیراز مجتمع آزادی بلوک 3
  حمیدکلانتری داخلی 2211888 خ آمادگاه -چهارراه محمدآباد-مجتمع پزشکی ملاصدرا
  حمیدمزدک ارولوژی 6629333 خ میر-روبروی داروخانه نقش جهان -ت 6629333
  حمیدمکتوبیان پوربهارانچی ارولوژی 2666280 خ بزرگمهر اول خ هشت بهشت غربی ساختمان سارا طبقه سوم
  حمیرا حاج احمدیان رادیوتراپی 6289599 ابتدای خ دقیقی روبروی رم ار ای سپاهان ساختمان پردیس جنوبی طبقه ششم
  حیدرعلی رادی جراح عمومی 2361255 خ شیخ بهائی -جنب بیمارستان مهرگان اصفهان
  حیدرعلی معینی نجف آبادی چشم پزشک 6276035 چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان - طبقه سوم پ 215
  خدیجه طباخ خوشه مهر زنان و زایمان 6268692 خ وحید چهارراه رودکی مارنان ساختمان جزیره بلوک1 طبقه دوم
  خسرو حکمت جو اطفال 4441473 خ رباط اول نرسیده به داروخانه شریف
  خلیل اله معین الدین جراح عمومی 2219705 خ آمادگاه -ساختمان جامکو
  خورشید عراقی زنان و زایمان 6290970 خ توحید مجتمع مسیح پلاک 81
  داریوش آسفی جراح عمومی 2218884 خ آمادگاه -کوچه گلدسته
  داریوش دادگستر جراح عمومی 2226396 خ آمادگاه ساختمان پزشکان
  داریوش پرتوی چشم پزشک 6273994 چهاراه توحید مجتمع نگین طبقه اول 118
  داریوش فرنوش جراح عمومی 6246777 خ حکیم نظامی -بین چهارراه حکیم نظامی وخاقانی
  داود رجبی قلب و عروق 2355202 خ شمس آبادی چهارراه عباس آباد جنب داروخانه انصاری بن بست بامداد ساختمان رادیولوژی بامداد بن بست بامداد
  ذبیح اله شاهمرادی پوست 2204987 خ شمس آبادی -جنب ام ارای -ساختمان زمرد
  رجبعلی جمشیدی چشم پزشک 2667546 خ بزرگمهر روبروی مسجدالکریم ساختمان بهشت
  رجبعلی عطاآبادی داخلی 6242812 خ حکیم نظامی -روبروی میهن تور
  رحیم تسلیمی ارتوپد 2241500 خ شمس آبادی -جنب mriاصفهان-ساختمان هزاره
  رحیم فشارکی جراح عمومی 2215444 خ آمادگاه ساخنمان اطبا
  رزیتا شریف روحانی داخلی 2645908 خ بزرگمهر ابتدای خ هشت بهشت غربی مجتمع سروش واحد21
  رسول توکلی کیا پوست 6636294 چهارراه شیخ صدوق-ساختمان 400-واحد3
  رسول فاتحی فرد جراح عمومی 2204942 اصفهان خیابان طیب مجتمع آرین طبقه دوم
  رضا فقیهی گوش و حلق وبینی 2335047 خ شمی آبادی ساختمان رازی
  رضا اسماعیلی زنان و زایمان 2228177 خ آمادگاه ساختمان پزشکان
  رضا قضاوی گوش و حلق وبینی 2224721 خ آمادگاه جنب بانک ملت
  رضاپورخلیلی جراحی مغز واعصاب 2205008 خ شمس آبادی ساختمان زمرد
  رضاشکل آبادی داخلی 4514675 اتوبان چمران -خ ال محمد-کوچه بوستان -دست چپ -پلک 2
  رضافرزانه فرد قلب و عروق   خ شمس آبادی -جنب ام آر آی وبانک پاسارگاد-ساختم height= RTL width=td class="td" class RTLxl75RTLRTLجراح عمومی404133RTL=xl73RTL style=133 dir=ان هزاره
  رقیه کردی داریان اطفال 6628822 دروازه شیراز چهارباغ بالا کوچه دادستان
  روح السادات قاضی نوری جراح عمومی 2654300 اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین چهارراه گلزار وملک ساختمان 133
  روح انگیزمسروری یزدی اطفال 6249653 خ حکیم نظامی -مقابل پمپ بنزین
  رویا سرتاج قلب و عروق 2209896 آمادگاه روبروی داروخانه اصفهان بن بست جنب مبل زیبا کار مجتمع میلاد
  رویارضوی زنان و زایمان 2210998 آمادگاه -روبروی داروخانه سپاهان -بن بست سروش -
  رویاشرکت بیماریهای عفونی 6670715 خ میر بن بست ارگ جنب چاپ البرز طبقه دوم
  رویاکلیشادی اطفال 6632070 چهارراه شیخ صدوق -ابتدای شیخ صدوق شمالی -ساختمان400-طبقه پلاک 3
  زهرا چنگیزی محمدی داخلی 6290971 خ توحید
  زهرا الیاری گوش و حلق وبینی 2207032 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه سوم
  زهرا امامی اطفال 3318889 چهارراه قصر ساختمان رودکی
  زهرا انصاری زنان و زایمان 2364978 خ شمس آبادی - جنب اصفهان طب
  زهرا جعفری پور زنان و زایمان 6275615 خ توحید-چهارراه پلیس-مجتمع ماکان- طبقه چهارم -واحد17
  زهرا سهیلی پور زنان و زایمان 2210783 خ آمادگاه - جنب داروخانه اصفهان
  زهرا شهشهان زنان و زایمان 2211888 خ آمادگاه -چهارراه محمدآباد-ساختمان ملاصدرا
  زهرا شیخ الاسلام زنان و زایمان 6261624 خ چهارباغ بالا- مجتمع پارسیان - روبروی شرکت زمزم
  زهرا شیخ سلیمانی زنان و زایمان 34205042 خانه اصفهان خیابان گلخانه چهارراه بنفشه مجتمع مهدی واحد 6
  زهرا صابری زنان و زایمان 2677068 خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی مجتمع فدک طبقه اول
  زهرا طباطبائیان جراح عمومی 2331188 اول خ عباس آباد مجتمع پزشکی ملک طبقه چهارم
  زهرا عابدی زنان و زایمان 2344320 خ فردوسی- ساختمان حکیم- طبقه دوم
  زهرا کیانی جراح عمومی 2203917 خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا بن بست پزشکان
  زهراحفیظی اصفهانی اطفال 2368200 شمس آبادی -جنب چهارراه عباس آباد
  زهراعبدیزدان اطفال 2332123 خ شمس آبادی -روبروی بسیج -کوی نگارستان
  زهراعلامه زنان و زایمان 2673750 خ بزرگمهر نبش خ هشت بهشت غربی ساختمان سارا 
  زهرافتوحی زنان و زایمان 6250657 خ نظرشرقی ساختمان مجتمع تجاری جلفا طبقه پنجم پلاک 13
  زهراقضاوی زنان و زایمان 2645912 خ بزرگمهر- چهارراه هشت بهشت - ساختمان سروش
  زهرانوری زنان و زایمان 2202679 شمس آبادی -روبروی بیمارستان عیسی بن مریم - ساختمان میخک
  زهره دانشفر زنان و زایمان 2212195 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور
  زهره ظاهرنیاشهربابکی جراح عمومی 2231772 آمادگاه بن بست بوعلی طبقه دوم رادیولوژی پرتو
  زهره امانی پور اطفال 6267130 چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان -طبقه اول
  زهره جرجانی توتونچیان زنان و زایمان 6249349 چهارراه حکیم نظامی -ابتدای خ نظرشرقی - مقابل بانک سپه
  زهره فلاح قلب و عروق 2652323 خ بزرگمهر ساختمان بهشت روبروی مسجدالکریم
  ستارصادقی علویجه جراح عمومی 2290373 خ توحید میانی مجتمع گلدیس طبقه 3 واحد 11
  سرور نقدی گوش و حلق وبینی 2226108 خ آمادگاه مجتمع سپاهان بلوک 3 طبقه 3
  سروش نقدی مغز و اعصاب 6262719 چهار باغ بالا مچتمع پارسیان واحد 113 - 6262719
  سعادت باطنی داخلی 2347729 خ شمس آبادی -ابتدای خ پارس - مجتمع مریم
  سعید شریعت چشم پزشک 2212326 خ آمادگاه ساختمان پزشکان
  سعید طغیانی بیماریهای عفونی 2241416 خیابان آمادگاه جنب مبل زیباکار بن بست میلاد مجتمع میلاد طبقه اول
  سعید متین خواه داخلی 2673536 خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش طبقه 2 واحد11
  سعید یعثوبی اطفال 2297792 خ سروش بیت تقاطع ال خجند و حکیم شفائی ساختمان حضرت موسی ابن جعفر واحد 2
  سعیدبهجتی ارولوژی 2213921 خ آمادگاه مجتمع گلدیس
  سعیدحسینی حسین آبادی ارتوپد 6613879 دروازه شیراز-اول چهارباغ بالا-ساختمان پارس
  سعیدخسروی نجف آبادی فیزیوتراپی و توانبخشی 2212167 خ آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - ساختمان شماره 2- پ 6
  سعیدخیام باشی پوست 2625704 خ توحید میانی مجتمع پزشکی توحید
  سعیدسهیلی پور گوش و حلق وبینی 6276173 چهارباغ بالا-خ شریعتی -روبروی قرارگاه اگاهی
  سعیدشفیعی قلب و عروق   خ فردوسی -ساختمان حکیم
  سعیدموسویان ارتوپد 2201272 خ آمادگاه - ساختمان گلدیس
  سعیده شیدائی زنان و زایمان 2679494 خ بزرگمهر- ساختمان میرداماد
  سکینه ابراهیمی زنان و زایمان 2335823 خ شمس آبادی مادی نیاصرم جنب ازمایشگاه اصفهان
  سلیمان زندی گوش و حلق وبینی 2219970 خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان
  سمیراکرباسیون پوست 6286875 خیابان توحید نرسیده به چهارراه پلیس جنب بانک پاسارگاد مجتمع البرز
  سهراب عطارد داخلی 2643036 خ بزرگمهر ساختمان میرداماد
  سهیل ستاری طب فیزیکی 9513166 خیابان شمس آبادی جنب ام ای ای ساختمان هزاره پلاک 33
  سهیلا ریاحی نژاد زنان و زایمان 2207635 خ شمس آبادی- نرسیده به چهارراه قصر
  سهیلا معمار مشرفی زنان و زایمان 2214885 خ آمادگاه مجتمع پزشکی سپاهان
  سهیلا هاشمی زنان و زایمان 2235699 خ شمس آبادی خ طیب بن بست مهدوی مجتمع آرمان
  سوسن رشتیان اطفال 2652527 خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سارا
  سوسن فقیه ایمانی اطفال 2648900 پل بزرگمهر ساختمان بوزرجمهر
  سوسن نوروزی زنان و زایمان 6612637 خ چهارباغ بالا نرسیده به دروازه شیراز
  سیامک عسکری سبزکوهی مغز و اعصاب 2643036 خ بزرگمهر- ساختمان میرداماد- طبقه اول
  سید بهنام خلیفه سلطانی چشم پزشک 2227858 فلکه فلسطین نبش خ فلسطین جنب اداره اوقاف طبقه اول
  سید محمدرضا طواف زاده چشم پزشک 6243458 چهارباغ بالا - جنب داروخانه وحید - تلفن 6243458
  سیدابراهیم نوریان جراح عمومی 2215647 خ آمادگاه -ساختمان بوعلی -طبقه اول
  سیداحمد میردامادی قلب و عروق 2238028 خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی دوم طبقه زیرین واحد23
  سیداحمد هاشمی نیا گوش و حلق وبینی 2202610 خ شمس آبادی -جنب بیمارستان سینا-ساختمان اراد-طبقه سوم 2202610
  سیداحمدامیری جراح عمومی 2211404 خ آمادگاه -جنب جامکو-گروه پزشکی بهبود
  سیداحمدغفاریان چشم پزشک 2337577 خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان رازی
  سیداحمدنوربخش چشم پزشک 2205206 فلکه فلسطین اول فردوسی ساختمان ساسان واحد35
  سیدارحام تدین جراح عمومی 2361557 خ شمس آبادی مجتمع رازی
  سیداسداله کلانتری زنان و زایمان 6612184 فلکه فیض -اپادانا-بن بست مهدی
  سیدامیرحسین هاشمی فشارکی داخلی 6699996 دروازه شیراز-مجتمع سپهر-طبقه 4- واحد16
  سیدجعفرمجدالاشرافی زنان و زایمان 6277231 چهارباغ بالا-خ بهارازادی -ساختمان بهاران
  سیدجلال ضیایی مغز و اعصاب 2226526 خیابان آمادگاه - مقابل جامکو
  سیدجلیل عظیمی میبدی زنان و زایمان 2227507 آمادگاه -نزدیک فلکه فلسطین -ساختمان داریوش
  سیدجمال رضوی جراحی مغز واعصاب 2200417 خ آمادگاه - ساختمان سپاهان بلوک 4 طبقه دوم شماره 10
  سیدحسن مدرسی داخلی 6628822 چهارباغ بالا بن بست دادستان ساختمان پارس 6628822
  سیدحسین مصطفوی گوش و حلق وبینی 2212032 خ فردوسی -مجتمع زاینده رود-پلاک 211
  سیدحسین ابن الشهیدی گوش و حلق وبینی 2211321 خ شمس آبادی -جنب شیرگلدشت
  سیدرضا فرزانه داخلی 2216778 خ فردوسی - روبروی هواپیمائی هما مجتمع زاینده رود- واحد117
  سیدرضا مقدادی اطفال 2211046 خ فلسطین
  سیدسعدی توکلی جراحی مغز واعصاب 2674529 خ بزرگمهر کوی معراج
  سیدعباس سیدی قلب و عروق 2215703 خ فردوسی - روبروی بانک ملت
  سیدعلی اکبر مرتضوی چشم پزشک 2216708 فلکه فلسطین -ساختمان نوید
  سیدعلی محمدخدائی اطفال 2227506 خیابان آمادگاه نرسیده به فلکه فلسطین ساختمان داریوش
  سیدعلی محمودی ارولوژی 2211312 خ آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان
  سیدعلی موسوی مغز و اعصاب 2360399 خ شمس آبادی -خ پارس ساختمان مریم
  سیدعلیرضاابراهیم زاده ارتوپد 6614514 خ شمس آبادی ساختمان زمرد طبقه چهارم 6614514
  سیدعلیرضانعمت الهی ارتوپد 2367090 خ شمس آبادی -خ پارس -مجتمع مریم
  سیدفرزاد ایزدی مغز و اعصاب 2238045 خیابان آمادگاه - جنب ساختمان ملاصدرا
  سیدکمال الدین مدنی نائینی گوش و حلق وبینی 2221541 خ آمادگاه -ساختمان آژند طبقه همکف
  سیدمجتبی سیدین جراح عمومی 2335159 خ شمس آبادی چهار راه عباس آباد ساختمان ملک
  سیدمحسن موسوی اطفال 2227172 فلکه فلسطین -اول خ فلسطین
  سیدمحمدحسینی دستنائی جراح عمومی 2226323 آمادگاه روبروی داروخانه سپاهان - داخل کوچه ساختمان اطباء-طبقه همکف
  سیدمحمدسلامتیان جراح عمومی 2224307 آمادگاه -کوی شهریار
  سیدمحمدعلی سجاد زنان و زایمان 2213978 خ آمادگاه -کوچه گلدسته -نبش ازمایشگاه پارس
  سیدمحمدمهدی فروردین  اطفال 2208072 خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه اول
  سیدمحمدهوائی گوش و حلق وبینی 2215633 آمادگاه -جنب داروخانه اصفهان ساختمان بوعلی
  سیدمرتضی شهشهان چشم پزشک 6285548 خ چهار باغ بالا ابتدای خ شریعتی ساختمان فراز طبقه دوم
  سیدمرتضی موسوی ارتوپد 2214974 فلکه فلسطین - اول فردوسی -ساختمان ساسان
  سیدمسعودسجادی ارولوژی 2640264 پل بزرگمهر-اول خ بزرگمهر-ساختمان 152
  سیدمسیح اله میرلوحی بهداشت 611334 خیابان سعادت آباد - ساختمان بوعلی
  سیدمصطفی مرتضوی داخلی 2330500 خ شیخ بهائی چهار راه سرتیپ پ 390
  سیدمصطفی هاشمی جزی گوش و حلق وبینی 2642770 خ بزرگمهر-ساختمان میرداماد-طبقه اول
  سیدمهدی قریشی اطفال 22542333 فلکه احمدآباد طبقه فوقانی داروخانه بزرگمهر
  سیدمهدی ابطحی ارولوژی 2217232 آمادگاه -نرسیده به چهارراه فلسطین -بن بست بوعلی -
  سیدمهدی احمدی زنان و زایمان 6612184 خ اپادانااول -اول بن بست مهدی
  سیدمهدی سنبلستان گوش و حلق وبینی 2204123 شمس آبادی -جنب شیرگلدشت - ساختمان ام ارای 2204123
  سیدمهدی شیرازی جراح عمومی 6613082 خ میر-بیمارستان سپاهان
  سیدناصرحسینی ارتوپد 6282991 خ توحید ساختمان پارس
  سیده حسنی غروی زنان و زایمان 6252852 حکیم نظامی-چهارراه دقیقی-کوچه باغ نو-ابتدای محتشم کاشانی
  سیده سهیلامنصور  قلب و عروق  2240879  آمادگاه ساختمان آژند واحد 1
  سیما شیرانی اطفال 2645912 خ بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت ساختمان سروش طبقه دوم واحد 10
  سیماسرتاج زنان و زایمان 2222221 خ آمادگاه -ساختمان گلدیس -طبقه اول
  سیمین زمانی زنان و زایمان 6693834 دروازه شیراز ابتدای خ هزارجریب ساختمان سپهر واحد25 - 6693834
  سیمین طالبی زنان و زایمان 6265858 اصفهان توحید میانی مجتمع توحید
 • ۱ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر اژدر یاری متخصص بیمای های کودکان و اطفال تبریز

  دکتر اژدر یاری متخصص بیمای های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: آذربایجان شرقی / تبریز
  مطب :
  آدرس مطب: تبریز- 17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور
  تلفن مطب: 0411_5571517 

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن دکتر معصومه همت یار متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر معصومه همت یار متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مشخصات مرکز درمانی اول:
  نام مرکز درمانی: کلینیک نرگس
  تلفن: 22612233-5
  آدرس: تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان خاقانی ( زرگنده ) ، خیابان عطاری مقدم ، بعد از زیر گذر صدر ، ساختمان125
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه البرز، بیمه توسعه، بیمه شهرداری

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی دوم:
  نام مرکز درمانی: بیمارستان جواهری
  تلفن: 22009981 ، 22600002
  آدرس: تهران ، خیابان دکتر شریعتی ٬ بالاتر از قلهک ٬ خیابان شهید محمد خاقانی (زرگنده)، بیمارستان جواهری
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه آسیا، بیمه دانا

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر کوروش نیرالدین زاده متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر کوروش نیرالدین زاده متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مطب :
  آدرس مطب: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، ابتدای خیابان ششم، ساختمان آفرین، ط اول، واحد 4
  تلفن مطب: 22353857-8

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر احمد نقوی متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر احمد نقوی متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مطب :
  آدرس مطب: میدان پونک، ابتدای خیابان میرزابابایی، ضلع جنوب غربی، ساختمان شیشه ای، پلاک 218، طبقه 5، واحد 16
  تلفن مطب: 44411664
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان آتیه
  تلفن: 82721
  آدرس: تهران ، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان ، بیمارستان آتیه

  بیمه های طرف قرارداد:
  بیمه آسیا، بیمه ایران، بیمه دانا، بیمه دی، بیمه معلم، بیمه پارسیان، بیمه البرز، بیمه بانک ها، بیمه کمک رسان ایران (SOS)، بیمه شهرداری، بیمه سینا، بیمه آتیه سازان حافظ

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن دکتر فرشته نخعی متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر فرشته نخعی متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران / شهریار
  مطب :
  آدرس مطب: شهریار، خ ولی عصر، روبروی بانک کشاورزی، مجتمع ناز، طبقه چهارم، واحد 16
  تلفن مطب: 65240498
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان امام سجاد شهریار
  تلفن: 65226041-5 ، 65263535-9
  آدرس: شهریار، خیابام ولی عصر، روبروی شهرداری

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن دکتر حسینعلی ناظمیان متخصص بیماری های کودکان و اطفال یزد

  دکتر حسینعلی ناظمیان متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن دکتر فاطمه مهدیار متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر فاطمه مهدیار متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان آتیه
  تلفن: 82721
  آدرس: تهران ، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان ، بیمارستان آتیه

  بیمه های طرف قرارداد:
  بیمه آسیا، بیمه ایران، بیمه دانا، بیمه دی، بیمه معلم، بیمه پارسیان، بیمه البرز، بیمه بانک ها، بیمه کمک رسان ایران (SOS)، بیمه شهرداری، بیمه سینا، بیمه آتیه سازان حافظ 

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر بهروز مهرور متخصص بیماری های کودکان و اطفال تبریز

  دکتر بهروز مهرور متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: آذربایجان شرقی / تبریز
  مطب :
  آدرس مطب: تبریز- خ ثقه الاسلام- طبقه فوقانی داروخانه مهتاب
  تلفن مطب: 0411_5241120

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر سید مهدی موسوی موحد متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر سید مهدی موسوی موحد متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)

  استان / شهرستان: تهران / شهریار
  مطب :
  آدرس مطب: شهریار، خیابان ولی عصر، قبل از چهارراه مخابرات، کوچه گلپونه، پ 126، ط سوم، واحد 6
  تلفن مطب: 65245322
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان امام سجاد شهریار
  تلفن: 65226041-5 ، 65263535-9
  آدرس: شهریار، خیابام ولی عصر، روبروی شهرداری

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  توضیحات:

  تغذیه، پایش رشد، مشاوره رفتاری اطفال

  برگزارکننده کلاس های فرزند پروری P.T.P

  عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن دکتر نادره محصول متخصص بیماری های کودکان واطفال تهران

  دکتر نادره محصول متخصص بیماری های کودکان واطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران / شهریار
  مطب :
  آدرس مطب: شهریار، خیابان ولی عصر، بعد از بانک مسکن مرکزی، برج پارسیان، ط اول اداری، واحد 1
  تلفن مطب: 65252491
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه تامین اجتماعی بیمه خدمات درمانی

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی اول:
  نام مرکز درمانی: درمانگاه مرکزی اندیشه
  تلفن: 65551149
  آدرس: فاز 3 اندیشه، روبروی سینما، جنب فروشگاه حامی

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی دوم:
  نام مرکز درمانی: بیمارستان امام سجاد شهریار
  تلفن: 65226041-5 ، 65263535-9
  آدرس: شهریار، خیابام ولی عصر، روبروی شهرداری

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی سوم:
  نام مرکز درمانی: بیمارستان کودکان
  تلفن: 66464670، 66464823
  آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی، روبروی جهاد سازندگی، بیمارستان کودکان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  توضیحات:

  واکسیناسیون آنفولانزا، پایش رشد، تغذیه

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر ماندانا کوهنورد متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر ماندانا کوهنورد متخصص بیماری های کودکان و اطفال


  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان آتیه
  تلفن: 82721
  آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه

  بیمه های طرف قرار داد:
  بیمه آسیا، بیمه ایران، بیمه دانا، بیمه دی، بیمه معلم، بیمه پارسیان، بیمه البرز، بیمه بانک ها، بیمه کمک رسان ایران (SOS)، بیمه شهرداری، بیمه سینا، بیمه آتیه سازان حافظ

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر فرشید فروزنیا متخصص بیماری های کودکان و اطفال یزد

  دکتر فرشید فروزنیا متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر سوسن فقیه ایمانی متخصص بیماری های کودکان و اطفال اصفهان

  دکتر سوسن فقیه ایمانی متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: اصفهان
  مطب :
  آدرس مطب: اصفهان، میدان بزرگمهر ابتدای خیابان بزرگمهر، جنب داروخانه دهقان
  تلفن مطب: 0311-2648900
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه ایران، بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه دانا، بیمه نیروهای مسلح

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  آدرس و تلفن مطب دکتر نوشین قربانی متخصص بیماری های کودکان و اطفال تهران

  دکتر نوشین قربانی متخصص بیماری های کودکان و اطفال

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص بیماری های کودکان (اطفال)
  استان / شهرستان: تهران
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: درمانگاه ماد
  تلفن: 88696968 ، 88696970
  آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، انتهای مطهری شمالی ، پلاک21

 • ۱ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)