دکتر کامیار کاظمی زند

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم
استان: سمنان
شهر: دامغان
آدرس: دامغان - محله نو پایین تر از داروخانه مرکزی
تلفن مطب: -