دکتر پیمان ادیبی سده

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش

تخصص: فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد
آدرس مطب: اصفهان - خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان شریعتی، ساختمان شریعتی
تلفن مطب: ۳۶۲۷۸۳۶۱