دکتر مهوش علیزاده

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد

درمانگاه شهید فقیهی:
آدرس: شیراز، خیابان کریم خان زند
تلفن: 32351087,32351088,32351089-99

درمانگاه شهید مطهری:
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: 36121000