دکتر مهدی اذانی

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماری های عفونی
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: اصفهان - آمادگاه ساختمان داریوش
تلفن مطب: -