دکتر مسعود موحدی

متخصص فوق تخصص آلرژی، اسم و ایمونولوژی
تخصص: فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی کودکان

آدرس مطب: تهران

مطب اول: سعادت آباد، روبروی بیمارستان شهید مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه دوم
تلفن مطب: 22365065
یکشنبه از ساعت 12-8

مطب دوم: انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان
تلفن مطب: 66922115 الی 7