دکتر محمد پور نداف حقی

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماری های عفونی
استان: سمنان
شهر: گرمسار
آدرس: گرمسار - گرمسار، خیابان صدف طبقه 2
تلفن مطب: -