دکتر محمدعلی امیر زرگر

پزشک متخصص کلیه مجاری ادرار و تناسلی اورولوژیست

تخخصص: متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

آدرس مطب: همدان، خیابان خواجه رشید، ساختمان پزشکان طلوع

تلفن مطب: 08132516868