دکتر محمدرضا توسلیان

پزشک متخصص پوست مو زیبایی - tabibyab.blog.irتخصص: متخصص پوست و مو

آدرس مطب:

مطب اول: تهران - خیابان سئول، تقاطع خیابان ونک، پلاک 12، گروه تخصصی 110
تلفن : 88042372

مطب دوم: تهران - خیابان مختاری، جنب کوچه اشتری، پلاک 2
تلفن : 55394286