دکتر قاسم کاظمی

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم پزشک
استان: مرکزی
شهر: اراک
آدرس: خیابان شهید بهشتی ساختمان فردوسی
تلفن مطب: -