دکتر فرناز مشیری

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: تهران - ولیعصر، روبروی بیمارستان دی، ساختمان پزشکان دی
تلفن مطب: 88886384 الی 5