دکتر فرزان خیر خواه

پزشک متخصص روانپزشک اعصاب و روان
تخصص: متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
آدرس مطب: بابل - خیابان سرگرد قاسمی، مجتمع پزشکی پاسارگاد
تلفن مطب: 2257668