دکتر علی ربانی

متخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
تخصص: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

آدرس مطب: تهران

مطب اول: کارگر شمالی (امیرآباد)، بالاتر از چهارراه فاطمی، کوچه مریخ، پلاک 6
تلفن : 66437006

مطب دوم: مرکز طبی کودکان، انتهای بلوار خیابان دکتر محمد قریب
تلفن : 66428998

توضیحات: متخصص کودکان (اطفال) - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم