دکتر علی اکبر خسروی نژاد

پزشک متخصص پوست مو زیبایی - tabibyab.blog.irتخصص: متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
آدرس مطب: شیراز تقاطع معدل و بیست متری، جنب آموزش و پرورش
تلفن مطب: 32301737