دکتر عزت اله پورعبداله کتی سری

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم
استان: مازندران
شهر: بابل
آدرس: بابل - اول خیابان سرگرد قاسمی ساختمان سینا
تلفن مطب: -