دکتر سید وحید حسینی

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)

بیمارستان نمازی:
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: 36474333,36474334,36474335-61

درمانگاه شهید مطهری:
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: 36121000