دکتر سید محمد کاظم حسینی

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

درمانگاه شهید فقیهی:
آدرس: شیراز، خیابان کریم خان زند
تلفن: 32351087,32351088,32351089-99