دکتر سید محسن دهقانی

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد

درمانگاه امام رضا (ع):
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: 36474140,36474640

درمانگاه مادر و کودک:
آدرس: شیراز، شهرک گلشن، نزدیک دروازه قرآن
تلفن: 32279721,32279724