دکتر سارا قریب

پزشک متخصص چشم
تخصص: متخصص چشم
استان: مازندران
شهر: بابل
آدرس: بابل - چهار راه فرهنگ روبروی بیمارستان یحیی نژاد
تلفن مطب: -