دکتر خدیجه صادقی نژاد

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماریهای عفونی
استان: لرستان
شهر: دلفان
آدرس: دلفان - خیابان آزدگان روبروی مدرسه استثنائی
تلفن مطب: -