دکتر حسین صالحی

پزشک متخصص بیماری های عفونی
تخصص: متخصص بیماریهای عفونی
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
آدرس: الیگودرز - روبروی پارک شهر
تلفن مطب: -