دکتر حسن طاهری

پزشک فوق تخصص کبد و گوارش
تخصص: فوق تخصص کبد و گوارش
استان: مازندران
شهر: بابل
آدرس: بابل - خیابان سرگرد شهید قاسمی روبروی بیمارستان شهید بهشتی
تلفن مطب: -